Er cof: Daisaku Ikeda

gan Kevin Maher
Cyfarwyddwr Gweithredol, Canolfan Heddwch, Dysgu a Deialog Ikeda

(Wedi'i ymateb o: Canolfan Heddwch, Dysgu a Deialog Ikeda)

Gyda chalon drom y rhannwn y newyddion am farwolaeth sylfaenydd y Ganolfan, Daisaku Ikeda. Bu farw Mr Ikeda o achosion naturiol yn ei gartref yn Shinjuku, Tokyo, gyda'r nos o Dachwedd 15, yn 95 oed.

Roedd Daisaku Ikeda yn arweinydd Bwdhaidd, yn addysgwr, yn athronydd, yn adeiladwr heddwch, ac yn awdur a bardd toreithiog. Wedi'i eni yn Tokyo ym 1928, cafodd brofiad uniongyrchol o realiti trasig rhyfel. Ym 1947, yn 19 oed, daeth i gofleidio Bwdhaeth trwy gyfarfod â Josei Toda, addysgwr ac arweinydd y Soka Gakkai. Roedd Toda wedi cael ei arestio a'i garcharu am wrthwynebu polisïau militaraidd y llywodraeth.

Cyfunodd y profiadau hyn i roi ymrwymiad gydol oes i Mr. Ikeda i heddwch a diarfogi niwclear a lywiodd ei holl waith, gan gynnwys fel trydydd Llywydd y Soka Gakkai a sylfaenydd Soka Gakkai International. Trwy y cwbl, yr oedd Mr. Ikeda yn hyrwyddwr cryf a diysgog i ymddiddan agored fel y llwybr sicraf i heddwch. Felly, gan ddechrau yn y 1970au bu’n mynd ati’n frwd i ddeialog gyda ffigurau diwylliannol a gwleidyddol blaenllaw, ysgolheigion blaenllaw, a llu o adeiladwyr heddwch arloesol. Hyd yn hyn, mae mwy nag 80 o'r deialogau hyn wedi'u cyhoeddi ar ffurf llyfr. Iddo ef, roedd deialog bob amser yn fodd o archwilio tir cyffredin, adeiladu ymddiriedaeth, a nodi ffyrdd creadigol o fynd i'r afael â'r problemau cymhleth sy'n wynebu dynoliaeth.

I Daisaku Ikeda, roedd deialog bob amser yn fodd o archwilio tir cyffredin, meithrin ymddiriedaeth, a nodi ffyrdd creadigol o fynd i'r afael â'r problemau cymhleth sy'n wynebu dynoliaeth.

Ddeng mlynedd ar hugain yn ôl y cwymp hwn, traddododd Mr. Ikeda ddarlith ym Mhrifysgol Harvard o'r enw “Bwdhaeth Mahayana a Gwareiddiad yr Unfed Ganrif ar Hugain.” Ynddo, amlygodd gyfraniadau allweddol y gall Bwdhaeth Mahayana eu gwneud i esblygiad heddychlon dynoliaeth. Yn fuan wedyn, sefydlodd Ganolfan Ymchwil Boston ar gyfer yr 21ain Ganrif (a ailenwyd yn Ganolfan Heddwch, Dysgu a Deialog Ikeda yn 2009) i ddarparu gofod a fyddai’n cario ysbryd y ddarlith honno ymlaen, gan archwilio themâu a chysyniadau sy’n cyfrannu at y creu ac ehangu diwylliannau heddwch.

Yn ogystal â'n Canolfan, sefydlodd Mr Ikeda nifer o sefydliadau ymchwil diwylliannol, addysgol a heddwch ledled y byd. Mae pob un o'r sefydliadau hyn yn rhannu ymrwymiad i werthoedd heddwch a dyneiddiaeth a ysbrydolwyd gan Soka.

Sefydlodd Mr. Ikeda nifer o sefydliadau ymchwil diwylliannol, addysgol a heddwch ledled y byd. Mae pob un o'r sefydliadau hyn yn rhannu ymrwymiad i werthoedd heddwch a dyneiddiaeth a ysbrydolwyd gan Soka.

Yn y llu o negeseuon a geiriau o anogaeth a gynigiodd i'r Ganolfan ers ein sefydlu, pwysleisiodd Mr. Ikeda yn gyson ddimensiynau trawsnewidiol deialog agored yn ogystal â gwerthfawrogrwydd bywyd. Iddo ef, roedd symud o ddiwylliant o ddifaterwch a thrais i un sy’n parchu urddas pob bywyd yn elfen allweddol o feithrin heddwch. Mewn neges a anfonodd ar achlysur ein 20fed pen-blwydd yn 2013, rhannodd Mr Ikeda fyfyrdodau a oedd yn dal hanfod ei weledigaeth. Mae'n ysgrifennu:

Pa wlad bynnag yr ydym yn hanu ohoni neu fuddiannau yr ydym yn ei chynrychioli, yn y pen draw rydym i gyd yn ddynol. Rydym yn gymrodyr gyda'n gilydd yn wynebu profiadau dynol cyffredinol o enedigaeth, heneiddio, salwch a marwolaeth. Mae ein bywydau fel gemau gwerthfawr yn dwyn ynddynt rym anorchfygol er daioni. Cawsom i gyd ein geni o famau y mae eu hawydd dyfnaf am heddwch. Pan fyddwn yn dadelfennu calonnau caeedig fel dyrnau, ac yn gwrando ac yn siarad yn onest ac yn onest, gallwn ddarganfod cyseiniant ein heneidiau. Pan fyddwn yn agor ein hunain i ddysgu o'n gwahaniaethau, rydym yn profi bywyd gyda chyfoeth a dyfnder newydd. Deialog yw'r allwedd i greu gwerth am heddwch a chydfodolaeth gytûn. Mae ymdrechion y Ganolfan hon wedi’u seilio’n gadarn ar argyhoeddiad diwyro ym mhotensial cadarnhaol deialog, argyhoeddiad y byddwn yn ei gynnal am dragwyddoldeb.

Fel mudiad sydd â’r genhadaeth o wireddu ei weledigaeth o feithrin heddwch trwy ddysg a dialog, rydym yn fwy penderfynol nag erioed i ddilyn y llwybr a luniodd, yn enwedig nawr, pan fo cymaint o angen amdano. Fel staff, teimlwn ymdeimlad dyfnach o ddiolchgarwch am ei gefnogaeth a’i anogaeth, yn ogystal ag egni o’r newydd i barhau â’r gwaith hollbwysig y cysegrodd ei hun iddo: cryfhau’r sylfeini ar gyfer byd o heddwch a chydfodolaeth gytûn.

Cofion cywir,

Kevin Maher
Cyfarwyddwr Gweithredol
Canolfan Heddwch, Dysgu a Deialog Ikeda

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig