Er cof: Betty Reardon (1929-2023)

Bu farw Betty A. Reardon, a ddathlwyd yn rhyngwladol fel sylfaenydd maes addysg heddwch ac ysgolhaig heddwch ffeministaidd, ar Dachwedd 3, 2023. Hi oedd cyd-sylfaenydd yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch.

Yn blentyn i Julia Florence Reardon (Burke) a Michael Augustus Reardon, cafodd ei geni ar Fehefin 12, 1929 a'i magu yn Rye, Efrog Newydd lle mynychodd Ysgol Ramadeg Rye ac yna Ysgol Uwchradd Rye. Treuliodd ei bywyd fel oedolyn yn byw yn Ninas Efrog Newydd. Roedd ganddi ddoethuriaeth mewn addysg o Goleg Athrawon, Prifysgol Columbia, gradd meistr mewn hanes o Brifysgol Efrog Newydd, a BA mewn hanes o Goleg Wheaton, Norton, MA. Mae hi wedi goroesi gan nithoedd Noël Menadier, Christie Menadier, Coley Menadier-Fisher a’i gŵr Rick Fisher, gor-nai Adam Fisher a’i wraig Whitney Timmons, gor-nai Grayson Fisher, nai Mark Menadier a gor-nai Burke Menadier a gor-nith Kalani Menadier, nith Dani Menadier Thorn a gor-nithoedd Sabrina Thorn a Savannah Thorn, a chefndryd Steven Ekholm, Carla Mohlenbrok Henry, ac Ali Sheehey.

Dechreuodd ei gyrfa addysgu yn Ysgol Undydd Rye Country, ac yna ym 1963 dechreuodd ar ei gwaith ym maes addysg heddwch fel Cyfarwyddwr y Rhaglen Ysgolion gyda Sefydliad Trefn y Byd. Yr hyn a’i cynhyrfodd ac a’i hysgogodd oedd diddordeb mewn rhyfel, nid fel ffrwydrad ynysig mewn materion dynol, ond fel system gymdeithasol a gyfiawnhawyd gan ffyrdd arbennig o feddwl. Roedd ganddi syniad y gallai nid yn unig strwythurau cymdeithas, ond strwythurau ymwybyddiaeth hefyd, gael eu trawsnewid trwy addysg gynhwysfawr ar gyfer ac am heddwch. Mae ymdrech gydol oes Betty Reardon wedi’i llywio a’i llunio gan y persbectif hwn a’r profiadau ffurfiannol hyn.

Roedd ganddi rolau amlwg yn sefydlu a gwaith sefydliadau allweddol sy'n diffinio maes astudiaethau heddwch ac addysg heddwch, gan gynnwys sylfaenydd a chyfarwyddwr hir-amser y Ganolfan Addysg Heddwch a'r Rhaglen yng Ngholeg Athrawon, Prifysgol Columbia, sylfaenydd a chyfarwyddwr y Sefydliad Rhyngwladol ar Addysg Heddwch, Cydlynydd Cyffredinol, Rhwydwaith Gweithredwyr Ysgolheigion Ffeministaidd ar Ddamilitareiddio, Cydgysylltydd Rhwydwaith Rhyngwladol Canolfannau Addysg Heddwch, Cydlynydd Academaidd sefydlu Ymgyrch Fyd-eang Apêl yr ​​Hâg dros Heddwch dros Addysg Heddwch, Cyfarwyddwr y Heddwch yn Rhaglen Addysg, Gweinyddiaethau Unedig mewn Addysg, Ysgrifennydd Gweithredol Cyngor Cwricwlwm a Chyfarwyddyd y Byd, Cyfarwyddwr Rhaglen Ysgolion, Institute for World Order, Efrog Newydd, NY, Cyfarwyddwr Cyswllt Arweinyddiaeth a Chymdeithas y Byd (LAWS), a sylfaenydd Comisiwn Addysg Heddwch y Gymdeithas Ymchwil Heddwch Ryngwladol.

Cynhaliodd Dr. Reardon hefyd nifer o Athrofeydd gwadd mawreddog, gan gynnwys y Savage Chair, Athro Gwadd Nodedig mewn Cysylltiadau Rhyngwladol a Heddwch, Prifysgol Oregon, Cadair A. Lindsay O'Connor mewn Sefydliadau Americanaidd, Prifysgol Colgate, Athro Gwadd Heddwch, Spark M. Matsunaga Sefydliad Heddwch, Prifysgol Hawaii ym Manoa, Athro Gwadd, Prifysgol Astudiaethau Rhyngwladol Kanda, Chiba, Japan, Athro Gwadd, Ysgol Astudiaethau Cydweithrediad Rhyngwladol Graddedig, Prifysgol Kobe, Kobe, Japan, Athro Gwadd, Adran Ryngwladol Cysylltiadau, Prifysgol Ritsumeikan, Kyoto, Japan.

Yn ogystal, roedd Dr. Reardon yn ysgolhaig medrus mewn astudiaethau heddwch ac addysg heddwch. Cyhoeddodd nifer o erthyglau, llyfrau, penodau llyfrau, ac adroddiadau, ac mae wedi cyflwyno papurau ysgolheigaidd mewn nifer o gyfarfodydd ysgolheigaidd. Mae ei gweithiau hanfodol yn cynnwys:

 • Addysg Heddwch Cynhwysfawr (Gwasg Coleg yr Athrawon, 1988);
 • Addysgu ar gyfer Cyfrifoldeb Byd-eang (Gwasg Coleg yr Athrawon, 1988);
 • Merched a Heddwch: Gweledigaethau Ffeministaidd o Ddiogelwch Byd-eang (Gwasg Prifysgol Talaith Efrog Newydd, 1993);
 • Addysgu ar gyfer Urddas Dynol (Gwasg Prifysgol Pennsylvania, 1994);
 • Rhywiaeth a'r System Ryfel (Gwasg Prifysgol Syracuse, 1996);
 • Goddefgarwch: Trothwy Heddwch (UNESCO,1998);
 • Pasbort i Urddas: Hawliau Dynol Merched (PDHRE, 2001); a
 • Addysg ar gyfer Diwylliant Heddwch mewn Persbectif Rhyw (UNESCO, 2001).
 • Y Rhywioldeb Gorfodol: Diogelwch Dynol yn erbyn Diogelwch y Wladwriaeth. (Routledge, 2010).
 • Betty A. Reardon: Arloeswr mewn Addysg dros Heddwch a Hawliau Dynol. (Gwasg y Gwanwyn, 2015)
 • Betty A. Reardon: Testunau Allweddol mewn Rhyw a Heddwch. (Gwasg y Gwanwyn, 2015)

Mae ei nifer o wobrau mawreddog yn cynnwys:

 • Gwobr Pomerance am gyfraniadau at ymdrechion diarfogi o fewn system y Cenhedloedd Unedig,
 • Enwebiad a chyfeiriad anrhydeddus ar gyfer Gwobr Addysg Heddwch UNESCO gan ICAE, IPRA, WCCI,
 • Gwobr Heddwch Talaith Efrog Newydd Cymdeithas Merched Prifysgol America (AAUW),
 • Gwobr Balŵn Aur am Addysg Heddwch gan Gymdeithas Plant y Byd (a gyflwynwyd yn y Cenhedloedd Unedig),
 • Gwobr Llyfr y Flwyddyn 1986 gan yr American Journal of Nursing for Rhywiaeth a'r System Ryfel,
 • Gwobr Astudiaethau Heddwch 1994 gan y Gymdeithas Astudiaethau Heddwch a Chyfiawnder,
 • Gwobr Gweithredwr Heddwch Jane Adams 2000,
 • Gwobr Cyn-fyfyriwr Nodedig gan Athrawon Coleg Prifysgol Columbia, 2004,
 • Enwebiad Volvo Heroes 2006,
 • Enwebiad ar gyfer Gwobr Heddwch Nobel 2005 (ymhlith 1000 o fenywod a enwebwyd fel grŵp).
 • Enwebiad ar gyfer Gwobr Heddwch Nobel 2013 gan y Biwro Heddwch Rhyngwladol (Norwy).
 • The 2010 Sean McBride Peace (Biwro Heddwch Rhyngwladol).
 • Gwobr Addysg Heddwch El-Hibri 2013 (Sefydliad El-Hibri)

Roedd yr Ail Ryfel Byd, ac yna'n ddiweddarach, Rhyfel Fietnam, y mudiad Hawliau Sifil, a'r mudiad Ffeministaidd yn ffurfiannol yn natblygiad ei byd-olwg. Yn wyneb erchyllterau rhyfel byd, credai, mor gynnar â’r bumed radd, fod yn rhaid bod dewis arall yn lle rhyfel, ac yn wyneb hiliaeth a rhywiaeth bu’n myfyrio’n gynnar ar derfynau a phosibiliadau cyfiawnder. Yn y profiadau ffurfiannol hyn yr oedd hadau ei hagwedd sylfaenol at heddwch, fel dileu trais ac sefydlu cyfiawnder. Dewisodd fod yn athrawes, gan gredu mai addysg oedd yr allwedd i fyd heddychlon a chyfiawn.

Roedd Betty Reardon yn fyfyriwr diflino, yn ddehonglwr, ac yn eiriolwr dros heddwch, cyfiawnder, ac addysg heddwch. Bu'n mentora ac yn ysbrydoli cenedlaethau o addysgwyr, ysgolheigion ac actifyddion trwy ei haddysgu a'i hysgolheictod.

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:
Sgroliwch i'r brig