Rhaglen Cymrodyr Addysg Canolfan Ikeda: Galwad Am Gynigion

dysgu mwy a gwneud cais

Sefydlwyd y Rhaglen Cymrodyr Addysg gan Ganolfan Heddwch, Dysgu a Deialog Ikeda yn 2007. Mae'r rhaglen yn anrhydeddu etifeddiaeth addysgol yr adeiladwr heddwch byd-eang a sylfaenydd y Ganolfan, Daisaku Ikeda, a'i nod yw datblygu ymchwil ac ysgolheictod ar faes sy'n tyfu'n rhyngwladol. Mae Ikeda/Soka yn astudio addysg.

Mae'r maes hwn yn cydgysylltu o amgylch ysgolheictod hanesyddol, cysyniadol ac empirig ar athroniaethau ac arferion addysgwyr Japaneaidd Daisaku Ikeda, Josei Toda, a Tsunesaburo Makiguchi, a'r dulliau sōka, neu “greu gwerth,” y maent wedi'u hactio a'u hysbrydoli ledled y byd. Mae'r athroniaethau a'r arferion hyn yn sail i ysgolion meithrin Soka, ysgolion cynradd ac uwchradd, colegau merched, a phrifysgolion mewn saith gwlad ar draws Asia ac America; hysbysu ysgolion cyhoeddus a phreifat nad ydynt yn Soka a phrifysgolion mewn gwahanol wledydd; a siapio arferion a safbwyntiau miloedd o addysgwyr ac arweinwyr ysgol mewn cyd-destunau amlddiwylliannol, amlhiliol ac amlieithog amrywiol. Mae'r degawd diwethaf yn benodol wedi gweld datblygiadau rhyfeddol ym maes astudiaethau Ikeda / Soka mewn addysg, gan gynnwys sefydlu nifer o fentrau a sefydliadau ymchwil sy'n gysylltiedig â phrifysgolion, cyrsiau a rhaglenni gradd, cyhoeddiadau ysgolheigaidd a chyfieithiadau, a chyflwyniadau rheolaidd mewn cynadleddau rhyngwladol.

Bydd cymrodyr yn gymwys am ddwy flynedd o gyllid ar $ 10,000 y flwyddyn i gefnogi traethodau hir doethuriaeth ym maes astudiaethau Ikeda / Soka mewn addysg, gan gynnwys ei berthynas ag athroniaeth ac ymarfer addysg yn fwy cyffredinol. Rydym yn gwahodd ystod eang o ddulliau, gan gynnwys ymchwil traethawd hir sy'n archwilio dimensiynau cynhenid ​​​​ac anghynhenid ​​astudiaethau Ikeda/Soka mewn addysg.

Rydym nawr yn derbyn ceisiadau ar gyfer carfan 2022-2024. Rhaid cyflwyno'r holl ddeunyddiau cais erbyn 11:59pm ET ar Fedi 1, 2022. Am ragor o fanylion, ewch i'n gwefan ikedacenter.org neu cysylltwch ag Anri Tanabe yn: atanabe@ikedacenter.org

cau
Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Ymunwch â'r drafodaeth ...

Sgroliwch i'r brig