Sefydliad Rhyngwladol ar Addysg Heddwch yn dathlu 40 mlwyddiant

Cynhaliwyd Dathliad Pen-blwydd 40 Mlynedd y Sefydliad Rhyngwladol ar Addysg Heddwch (IIPE) o “Hanes Byw, Lleisiau Byd-eang” trwy chwyddo ddydd Sadwrn, Mawrth 18, 2023. Roedd y rhith-ddigwyddiad arbennig hwn yn “noson o fil o sêr,” gan gasglu cyfranogwyr o'r 4 degawd cyntaf yr IIPE i rannu eu profiadau mewn fformat rhyngweithiol.

Dechreuodd y cyfarfod rhithwir gyda straeon a myfyrdodau o sampl o aelodau cymuned IIPE (2 o bob degawd). Yn dilyn y straeon ysbrydoledig a chataliol hyn, rhannodd yr holl gyfranogwyr eu profiadau eu hunain mewn sesiynau grŵp llai a drefnwyd erbyn degawd.

Ewch i wefan IIPE am ragor o fanylion

IIPE Recordio Fideo Pen-blwydd yn 40 oed

Gwahoddwyd yr holl gyfranogwyr i fyfyrio ar yr awgrymiadau canlynol yn ymwneud â'u profiadau IIPE:

  • Wna i byth anghofio pan… Rhannwch brofiad IIPE sylweddol a effeithiodd arnoch chi a pham.
  • Agorwyd fy llygaid pan… Beth fu eich dysgu mwyaf arwyddocaol o IPE? Sut mae dod i gysylltiad â'r syniadau newydd hyn wedi llunio'ch llwybrau presennol a'ch llwybrau yn y dyfodol?
  • Ysbrydolodd IIPE fi i…. Pa brofiadau neu ddysgu o IIPE sydd wedi ysbrydoli gweithredu personol a/neu broffesiynol?
  • Dwi methu aros i… Pa gysylltiadau a chyfleoedd parhaus ar gyfer dysgu sydd wedi dod i'r amlwg (neu sy'n dod i'r amlwg i chi) yn seiliedig ar eich profiad IIPE?

Daeth y digwyddiad i ben gyda therfyn defodol byr a myfyrdodau gan Betty Reardon, ein sefydlydd annwyl a'n ffrind y mae cymaint o ysbrydoliaeth, dysg, a gweithredoedd heddwch wedi llifo oddi wrthi.

Mae'r cwmwl geiriau hwn yn gasgliad o eiriau a ddefnyddiwyd gan gyfranogwyr y dathliad pen-blwydd yn 40 oed i fyfyrio ar y digwyddiad a'r cysylltiad â IIPE dros y 4 degawd diwethaf. Mae maint geiriau yn adlewyrchu’r nifer o weithiau y cafodd gair ei ailadrodd ac mae glas a gwyrdd y siâp yn bwriadu cynrychioli’r ddaear rydyn ni’n ei rhannu ac yn gofalu amdani gyda’n gilydd.
Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig