Rhaglen Hawliau Dynol yn Lansio mewn Ysgolion Uwchradd (Burma)

Hyfforddiant hawliau dynol yn yr Ysgol Uwchradd Addysg Sylfaenol yn Zee Kone Township, Rhanbarth Bago, ar Awst 18, 2017. (Llun: Irrawaddy)

(Wedi'i ymateb o: Yr Irrawaddy. Awst 24, 2017)

By THU THU AUNG

YANGON - Mae rhaglen hyfforddi hawliau dynol wedi lansio ar gyfer miloedd o fyfyrwyr ysgol uwchradd mewn 73 o ysgolion cyhoeddus yn Rhanbarth Bago, yn ôl U Aung Myo Kyaw o Gymdeithas Cymorth i Garcharorion Gwleidyddol (AAPP).

“Mae’r rhaglen cyflwyno hawliau dynol yn cychwyn yn ysgolion ein tref o dan gytundeb y llywodraeth a’r weinidogaeth addysg yn Pyay,” meddai Daw Mar Mar Zin, Swyddog Addysg Trefol Pyay Bago.

Mae cwricwlwm dwy awr AAPP yn cyflwyno'r Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol a'r Confensiwn ar Hawliau'r Plentyn gyda chartwnau, fideos, sgyrsiau a mewnwelediadau gan addysgwyr ac actifyddion hawliau dynol.

“Ein nod yw cydnabod parch at hawliau dynol a rhyddid sylfaenol ein gilydd i'r myfyrwyr,” meddai U Aung Myo Kyaw wrth yr Irrawaddy ddydd Sadwrn.

Bydd unrhyw le rhwng 100 a 700 o fyfyrwyr yn ymuno â'r sesiynau hyfforddi ym mhob ysgol. Dechreuodd y rhaglen ar Awst 1 a bydd yn gorffen ar Fedi 30. Bydd AAPP yn ymweld ag ardaloedd Taung Gyi a Monywa i wirio cynnydd cyfranogwyr a hyfforddwyr.

“Fe wnaethon ni ddarganfod nad oedd hyd yn oed yr athrawon yn gwybod yn glir beth oedd hawliau dynol. Roedd ganddyn nhw ddiddordeb gweithredol hefyd yn y rhaglen, a gwnaethon nhw ofyn am CD a chymorth hyfforddi ar gyfer addysgu pellach yn y dosbarthiadau, ”meddai U Aung Myo Kyaw.

“Gofynnodd rhai inni siarad am gyfrifoldebau hefyd yn y pynciau. Rydym yn falch o gael y cyfle hwn fel trafodaeth ar gyfer hyrwyddo hawliau dynol, ”ychwanegodd.

Cynhaliwyd y Rhaglen mewn wyth o ysgolion y wladwriaeth yn Rhanbarth Yangon a thair ysgol wladol yn Bago yn 2016. Mae'r rhaglen wedi'i hehangu'n eang, o 11 i 72 o ysgolion, gyda chaniatâd prif weinidog a gweinidogaeth addysg y rhanbarth eleni.

Dywedodd U Aung Myo Min, actifydd hawliau dynol a chyfarwyddwr Cydraddoldeb Myanmar, wrth The Irrawaddy fod angen i gynnwys cwricwlwm hawliau dynol fod yn rhan o'r system addysg ffurfiol.

Ychwanegodd U Aung Myo Min fod hyn yn gofyn am gwricwlwm cywir yn seiliedig ar y gynulleidfa, ac y dylai'r hyfforddwyr fod yn gymwys ac yn ymroddedig.

Er y cytunwyd y bydd cwricwlwm newydd yn cael ei ysgrifennu ar y cyd rhwng y llywodraeth, swyddfa ymchwil addysg Myanmar ac arbenigwyr o Unicef, Asiantaeth Cydweithrediad Rhyngwladol Japan a Banc Datblygu Asiaidd, mae'r broses weithredu wedi'i gohirio, yn ôl pob sôn oherwydd trafodion y llywodraeth. .

(Ewch i'r erthygl wreiddiol)

2 Sylwadau

Ymunwch â'r drafodaeth ...