Sut i adeiladu heddwch? Ar achlysur y Diwrnod Heddwch Rhyngwladol deialog rhwng myfyrwyr ac arbenigwyr

(Wedi'i ymateb o: UNESCO. Medi 21, 2023)

“Nid yw adeiladu heddwch yn gasgliad, mae’n broses.”

Kuany Kiir Kuany

“Nid yw adeiladu heddwch yn gasgliad, mae’n broses”, meddai Kuany Kiir Kuany, Swyddog Prosiect yn yr Adran o Byd-eang Addysg Dinasyddiaeth a Heddwch yn UNESCO. Gyda dau arbenigwr arall, fe wnaethon nhw esbonio i 6 ysgol uwchradd sut maen nhw'n gweithio dros heddwch, a sut gall ieuenctid gymryd rhan mewn adeiladu heddwch. Léonie Evers, Swyddog Prosiect yn y Argyfyngau Endid o Sector Diwylliant UNESCO, a Saurea Didry Stancioff, Rheolwr Rhaglen Gorllewin Affrica o Dyrchafiad, sefydliad anllywodraethol, anwleidyddol sy'n hwyluso cyfryngu a datrys gwrthdaro arfog, wedi siarad â chwe dosbarth o bob rhan o'r byd. Myfyrwyr o Ysgol Uwchradd Hŷn Moudros ym Moudrow, Ynys Lemnos yng Ngwlad Groeg, Ysgol Uwchradd Wesley Oukpo yn Benue yn Nigeria, Ysgol Alffa yn Hanoi yn Fietnam, Ysgol Ryngwladol Kohinoor yn Hoshiarpur yn India, Ysgol Ryngwladol Oporto, yn Porto , Portiwgal ac o Ysgol Uwchradd Iau Arsakeio Seiciko yn Athen, Gwlad Groeg, i drafod heddwch.

Mae Saurea Didry Stancioff yn gyfrifol am gynllunio ac arwain gweithgareddau yn Niger, Ghana, Benin, ac Ivory Coast a monitro a chydlynu holl raglenni Gorllewin Affrica ar gyfer y corff anllywodraethol. Esboniodd rôl cyfryngu mewn gwrthdaro, gan ddechrau’n gryf trwy bwysleisio bod unrhyw wrthdaro, naill ai yn yr ysgol rhwng disgyblion, mewn teulu, neu un arfog, yn dechrau’r un ffordd: “Weithiau mae’r gwahanol bleidiau yn deall ei gilydd ond yn dal i anghytuno. Pan fydd yr anghytundeb yn para a rhywun yn cau'r cyfathrebu, mae'r broblem yn dechrau. Gall gyrraedd ymosodiadau ar raddfa enfawr, ac ni fydd y cyfathrebu yn ymddangos eto.” Er mwyn cael cyfryngu, mae angen i'r ddwy ochr deimlo'n ddiogel ac ymddiried yn y broses. Rôl y cyfryngwr yw ailfformiwleiddio anghenion pawb yn y gwrthdaro, felly mae'n haws i'r parti arall ddeall yr angen. Yn y diwedd, mae angen i'r cytundeb fod yn niwtral ac yn dderbyniol i'r ddau, ond gall y broses bara.

Mae rôl addysg yn bwysig wrth adeiladu heddwch, ni ddylai gyfrannu at wneud pethau'n waeth. Dylai ysgolion ymgysylltu i feddwl yn feirniadol, ffafrio cynhwysiant, a gwarantu lefel llythrennedd dda.

Kuany Kiir Kuany yn Swyddog Prosiect yn Adran Dinasyddiaeth Fyd-eang ac Addysg Heddwch yn UNESCO. Cyn dod i Bencadlys UNESCO, roedd yn Rheolwr Rhaglen Addysg dros Heddwch yn UNESCO Swyddfa Irac, lle yr ymunodd ar ôl cyfnod hir yn MGIEP UNESCO yn India. Mae wedi dylunio a gweithredu mwy na 10 prosiect ar y groesffordd addysg a heddwch sydd wedi bod o fudd i fwy na 10,000 o arweinwyr ieuenctid ac actorion addysg ledled y byd. Dechreuodd Kuany Kiir Kuany ei gyflwyniad trwy seilio'r rhyng-gysylltiad rhwng sefydliadau, cyfiawnder, yr economi ac ysgolion, i adeiladu heddwch. Mae rôl addysg yn bwysig wrth adeiladu heddwch, ni ddylai gyfrannu at wneud pethau'n waeth. Dylai ysgolion ymgysylltu i feddwl yn feirniadol, ffafrio cynhwysiant, a gwarantu lefel llythrennedd dda.

Oherwydd bod diwylliant yn rhan o'n hunaniaeth, ein traddodiadau, a'n henaid, pan fyddwn yn ail-greu ar ôl gwrthdaro, mae'n rhoi cryfder i'r dioddefwr, mae'n helpu i oresgyn trawma ac mae'n dod â phobl yn ôl o amgylch treftadaeth a rennir. Yn yr ysgol, ac mewn mannau eraill, mae angen inni aros yn agored ac osgoi unrhyw fath o stereoteipiau.

Léonie Evers, yw Swyddog Prosiect yn Endid Argyfyngau Sector Diwylliant UNESCO. Mae hi'n gyfrifol am gyfrannu at gydgysylltu cyffredinol gweithgareddau parodrwydd ac ymateb brys. Mae hyn yn cynnwys prif ffrydio diwylliant ym mholisïau a gweithrediadau'r sectorau dyngarol, diogelwch ac adeiladu heddwch, yn ogystal â chefn-stopio technegol gweithrediadau brys. Ymunodd â'r Uned EPR, ar ôl treulio tair blynedd yn Burkina Faso, Niger, a Mali gyda'r Gwasanaeth Gweithredu Mwyngloddiau'r Cenhedloedd Unedig. Roedd hi wedi bod gydag EPR ers mwy na phum mlynedd fel canolbwynt ar gyfer argyfyngau yn ymwneud â gwrthdaro arfog. Fe ailyswiriodd hi’r cysylltiad rhwng diwylliant a heddwch: “Y tu ôl i unrhyw bentwr o garreg, maen nhw’n bobl sydd wedi’u targedu gan wrthdaro”. Oherwydd bod diwylliant yn rhan o'n hunaniaeth, ein traddodiadau, a'n henaid, pan fyddwn yn ail-greu ar ôl gwrthdaro, mae'n rhoi cryfder i'r dioddefwr, mae'n helpu i oresgyn trawma ac mae'n dod â phobl yn ôl o amgylch treftadaeth a rennir. Yn yr ysgol, ac mewn mannau eraill, mae angen inni aros yn agored ac osgoi unrhyw fath o stereoteipiau.

Gall pob un ohonom, ar sawl lefel, weithredu dros heddwch. 

Roedd y 148 o fyfyrwyr yn chwilfrydig ac yn cymryd rhan yn y drafodaeth a fydd yn parhau gyda’u hathrawon diolch i becyn o adnoddau defnyddiol a ddarparwyd gan y Gymdeithas. Campws UNESCO tîm. 

Mae'r digwyddiad hwn wedi bod yn bosibl diolch i gydweithrediad 6C Conseil a chefnogaeth TECH4ALL. 

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Meddyliodd 1 am “Sut i adeiladu heddwch? Ar achlysur Diwrnod Rhyngwladol Heddwch deialog rhwng myfyrwyr ac arbenigwyr”

 1. Ar Noswyl Diwrnod Heddwch Rhyngwladol y Cenhedloedd Unedig: Y Fam Heddwch sydd Eto i'w Geni
  CENHEDLOEDD UNEDIG, 29 Medi 2014
  Gan Surya Nath Prasad, Ph. D. - TRANSCEND Gwasanaeth y Cyfryngau
  https://www.transcend.org/tms/2014/09/on-the-eve-of-un-international-day-of-peace-the-mother-of-peace-yet-to-be-born/

  Ar Sianel Newyddion UCN – Addysg DVD – YouTube
  Ymddiddan ar
  Addysg Heddwch Cyffredinol: Moddion i Bawb
  Gan Surya Nath Prasad, Ph.D.
  https://www.youtube.com/watch?v=LS10fxIuvik

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig