Teyrnged i'r Esgob Desmond Tutu

Beth allai fod yn ddangosydd mwy trawiadol o’r gwerthoedd sy’n trwytho’r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch nag ar ôl i’r Esgob Tutu ymuno â’r cyd-sefydlwyr, Magnus Haavelsrud a Betty Reardon ar ei banel agoriadol yng Nghynhadledd yr Hâg ym 1999? Roedd Desmond Tutu yn ymgorfforiad o'r ymrwymiad pybyr i heddwch cyfiawn y mae addysgwyr heddwch yn ceisio'i feithrin trwy ymarfer y sgiliau newid a ddefnyddir o ganlyniad i fyfyrio moesegol. Roedd ei fywyd yn dyst i gred ddofn y gallai cymdeithasau a phobl newid eu hunain trwy fyfyrio a gweithredu o'r fath.

Mae'r dyfyniadau a ddyfynnwyd gan ffrind da'r Ymgyrch, y Llysgennad Anwarul Chowdhury, bob un yn crynhoi egwyddor sylfaenol addysg heddwch. Anogwn ein darllenwyr i fyfyrio ar yr egwyddorion hyn, gan ddwyn i gof pa mor amlwg oeddynt ym mywyd yr Esgob Tutu.

Bydd ei fywyd, ei ddysgeidiaeth, ei ddewrder a'r llawenydd a'u trwythodd yn bywiogi ein hymdrechion tra byddwn yn eu dilyn. Bydded iddo orffwys mewn grym. (BAR, 12/30/2021)

Teyrnged i'r Esgob Tutu

Llysgennad Chowdhury gyda Llawryfog Gwobr Heddwch Nobel 1984 yr Esgob Desmond Tutu yn Eglwys yr Ystwyll ym Mharc Gramercy yn Ninas Efrog Newydd ym 1985.

Gan y Llysgennad Anwarul K. Chowdhury
Cyn Is-ysgrifennydd Cyffredinol ac Uchel Gynrychiolydd y Cenhedloedd Unedig

(Anfonwyd neges ar Ragfyr 26 i rwydwaith byd-eang Diwylliant Heddwch.)

Annwyl gyd-weithredwyr - Heddiw mae'r byd wedi colli trysor gwerthfawr o ddynoliaeth gyda thranc Desmond Mpilo Tutu, yn cael ei barchu a'i garu yn fyd-eang fel Esgob Tutu. I Ddeheudir Affrica, efe oedd yr Arch.

Roedd chwerthin Desmond Tutu yn heintus ac roedd ei ddygnwch yn erbyn anghyfiawnder a dros ryddid yn farwol o ddifrif. Ni chymerodd erioed anghyfiawnder fel fait accompli. Daeth ei ymgyrch o wrthwynebiad di-drais i reol lleiafrifoedd gwyn De Affrica â Gwobr Heddwch Nobel iddo ym 1984.

Y flwyddyn nesaf roedd yn ymweld ag Efrog Newydd a chan nad oedd y Cenhedloedd Unedig yn cynnull unrhyw gynulliad i'w anrhydeddu, penderfynais gwrdd ag ef a thalu fy mharch, fel cynrychiolydd Gwlad Leiaf Datblygedig a ddaeth yn Aelod-wladwriaeth y Cenhedloedd Unedig dim ond ddegawd yn ôl, yn Eglwys yr Ystwyll yn Gramercy Park. Am achlysur ysbrydoledig oedd hwnna!

Wrth gofio ei gyfraniad i’r byd, dywedodd Llywydd De Affrica, Cyril Ramaphosa, yn ddifrifol iawn, “O balmentydd y gwrthwynebiad yn Ne Affrica i bulpudau eglwysi cadeiriol a mannau addoli mawr y byd, a lleoliad mawreddog seremoni Gwobr Heddwch Nobel, y Gwnaeth Arch nodedig fel hyrwyddwr ansectyddol, cynhwysol dros hawliau dynol cyffredinol.”

Caniatewch i mi rannu gyda chi rai o'm detholiad o ddyfyniadau mwyaf ysbrydoledig y dyn hwn o dosturi, urddas a gostyngeiddrwydd:

“Gwnewch eich ychydig o ddaioni; y darnau bach hynny o dda sy'n cael eu rhoi at ei gilydd sy'n gorlethu'r byd. ”

“Os ydych chi’n niwtral mewn sefyllfaoedd o anghyfiawnder, rydych chi wedi dewis ochr y gormeswr. Os oes gan eliffant ei droed ar gynffon llygoden, a’ch bod yn dweud eich bod yn niwtral, ni fydd y llygoden yn gwerthfawrogi eich niwtraliaeth.”

“Peidiwch â chodi eich llais, gwella eich dadl.”

“Nid anghofio yw maddau; cofio mewn gwirionedd - cofio a pheidio â defnyddio'ch hawl i daro'n ôl. Mae'n ail gyfle am ddechrau newydd. Ac mae'r rhan cofio yn arbennig o bwysig. Yn enwedig os nad ydych chi eisiau ailadrodd yr hyn a ddigwyddodd.”

“Ni fwriedir i wahaniaethau wahanu, i ddieithrio. Rydym yn wahanol iawn er mwyn gwireddu ein hangen am ein gilydd. ”

“Mae iaith yn bwerus iawn. Nid dim ond disgrifio realiti y mae iaith. Iaith sy’n creu’r realiti y mae’n ei ddisgrifio.”

“Mae crefydd fel cyllell: gallwch chi naill ai ei defnyddio i dorri bara neu lynu yng nghefn rhywun.” 

“Byddwch yn neis i bobl wyn, mae angen i chi ailddarganfod eu dynoliaeth.” 

Ac yn olaf, yr hyn a ddywedodd wrth y BBC yn 2002,

“Roedd Hitler, Mussolini, Stalin, Pinochet, Milosevic, ac Idi Amin i gyd yn bwerus, ond yn y diwedd, maen nhw’n brathu’r llwch.” 

I bob un ohonom, y cyd-actifyddion ar gyfer diwylliant heddwch, mae'r dyfyniadau hyn mor ystyrlon ac egnïol.

Llysgennad Anwarul K. Chowdhury
Cyn Is-ysgrifennydd Cyffredinol ac Uchel Gynrychiolydd y Cenhedloedd Unedig 

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig