Myfyrwyr Prifysgol Hiroshima yn ymgymryd â Chenhadaeth Heddwch a Ddechreuwyd gan Goroeswyr Bom Atomig

Roedd cyfranogwyr yn Uwchgynhadledd HIROSHIMA 2020 a gynhaliwyd yn ddiweddar i Feddwl am Heddwch yn gwisgo masgiau ac yn cadw eu pellter cymdeithasol wrth iddynt gyflwyno “Datganiad HIROSHIMA Myfyrwyr 2020” yn nigwyddiad Prosiect Heddwch 2020 Prifysgol Hiroshima. Ddydd Iau, Awst 6, ymunodd y brifysgol â'r byd i gofio pen-blwydd y bomio atomig yn 75 oed a'i wersi ar y gallu dynol i ddinistrio a mynd ar drywydd heddwch. Dilynwyd protocolau i atal lledaeniad coronafirws yn ystod y digwyddiad a ffrydiwyd ar-lein hefyd.

(Wedi'i ymateb o: Prifysgol Hiroshima, Awst 9, 2020.)

Trwy addysg heddwch, gallwn ddysgu am effeithiau dinistriol arfau niwclear wrth hyrwyddo empathi, parch ac urddas dynol. Mae hyn yn dechrau gyda ni: rhaid i ni wrthod gwybodaeth ffug a dysgu o gamgymeriadau'r gorffennol.

Mae myfyrwyr Prifysgol Hiroshima yn ymateb i'r her o barhau â'r etifeddiaeth heddwch a ddechreuwyd gan y rhai a oroesodd y bomio atomig 75 mlynedd yn ôl.

Addawodd y myfyrwyr eu hymrwymiad i fyd heb arfau niwclear a gwahaniaethu wrth iddynt ddarllen “Datganiad HIROSHIMA Myfyrwyr 2020” yn ystod dathliad y Prosiect Heddwch eleni, digwyddiad blynyddol i goffáu’r ymosodiad bomio atomig a ddinistriodd Hiroshima a Nagasaki ym 1945.

Wrth i boblogaeth goroeswyr bom atomig byw - a elwir yn hibakusha - ddirywio, a’u hoedran ar gyfartaledd yn fwy na 83 mlwydd oed, dywedodd y myfyrwyr ei bod yn bryd i’r genhedlaeth nesaf barhau i’w hymladd.

“Ar ôl profi un o’r eiliadau tywyllaf yn hanes dyn ar Awst 6, 1945, mae goroeswyr y bom atomig, a elwir yn Hibakusha, wedi creu a chynnal mudiad gwirioneddol ysbrydoledig tuag at fyd heb niwclear,” meddai’r myfyrwyr.

“Heddiw, rydyn ni’n anrhydeddu eu gwytnwch. Rydyn ni'n talu ein parch i'r rhai a gerddodd strydoedd Hiroshima y diwrnod hwnnw am 8:15 am, llosgi croen, dillad wedi'i rwygo. ”

Roedd y datganiad yn gynnyrch myfyriwr mis o hyd uwchgynhadledd heddwch a gynhaliwyd gan Ganolfan Heddwch y brifysgol i ragweld dyfodol heddwch mewn byd ôl-coronafirws.

Cymerodd deuddeg myfyriwr sy'n cynrychioli chwe gwlad ran yn yr uwchgynhadledd heddwch. Y rhain oedd Keito Hosomi, Misuzu Kanda, Alvin Koikoi Jr., Parkpoom Kuanvinit, Edouard Lopez, Harmond Marte, Haruka Mizote, Norika Mochizuki, Mikael Kai Nomura, Yuki Okumura, Eco Sugita, a Vladisaya Vasileva.

Galwad i gadarnhau cytundeb sy'n gwahardd arfau niwclear

Er gwaethaf presenoldeb llai oherwydd cyfyngiadau torf COVID-19, mae neges heddwch y digwyddiad yn parhau i fod yr un mor bwerus.

Roedd y pandemig a oedd wedi ysbeilio’r byd wedi rhoi wyneb ar faterion gwahaniaethu strwythurol, diystyru dynoliaeth, a diffyg undod o fewn cysylltiadau’r wladwriaeth, meddai’r myfyrwyr.

“Mae ein hapêl am fyd di-niwclear yn mynd law yn llaw â’n galwad i ddod â gwahaniaethu i ben,” medden nhw.

“Rydyn ni’n gweld ac yn clywed galwadau mudiad Black Lives Matter. Rydym yn ceisio cyfiawnder i bobl sy'n byw mewn gwrthdaro. Rydyn ni'n teimlo poen menywod a phobl LGBTBQIA + sy'n wynebu gwahaniaethu ar sail eu rhyw neu eu cyfeiriadedd. ”

Mae Prifysgol Hiroshima, a'i hegwyddor arweiniol fwyaf blaenllaw yw mynd ar drywydd heddwch, wedi ymroi i addysg heddwch, gan archwilio ei gwahanol agweddau o ddiogelwch dynol i wyddoniaeth a thechnoleg.

“Trwy addysg heddwch, gallwn ddysgu am effeithiau dinistriol arfau niwclear wrth hyrwyddo empathi, parch ac urddas dynol. Mae hyn yn dechrau gyda ni: rhaid i ni wrthod gwybodaeth ffug a dysgu o gamgymeriadau'r gorffennol. Rhaid i barch fod yn egwyddor arweiniol i arwain ein gweithredoedd, ”meddai’r myfyrwyr.

“Rydyn ni eisiau byw mewn byd sy’n absennol o drais ar bob ffurf. Dyma'r weledigaeth sydd yng nghalonnau ein hieuenctid. Rydym wedi ymrwymo i gyflawni'r gymdeithas hon. ”

Yn fyd-eang, mae hyd at 13,400 o bennau rhyfel niwclear yn dal i fodoli ym mis Ionawr 2020. Nid yw hynt y Cenhedloedd Unedig o'r Cytuniad ar Wahardd Arfau Niwclear, a oedd yn fuddugoliaeth fawr i'r hibakusha, wedi ennill cefnogaeth gwladwriaethau arfog niwclear. Ar 1 Awst, 2020, mae 40 o wledydd wedi ei gadarnhau hyd yma, 10 yn fyr iddo ddod i rym. Nid yw Japan wedi ei lofnodi na'i gadarnhau.

Fel yr unig wlad a brofodd erchyllterau arfau niwclear, anogodd y myfyrwyr Japan i sefyll trwy arwyddo a chadarnhau'r cytundeb.

Dadorchuddiwyd fiola wedi'i gwneud o goed â bom niwclear

Dadorchuddiodd Llywydd Prifysgol Hiroshima, Mitsuo Ochi, yn y digwyddiad fiola wedi'i wneud o goed a oroesodd y ffrwydrad niwclear. Y llynedd, gwnaeth y brifysgol a ffidil allan o helyg wylofain a oedd yn byw trwy'r chwyth niwclear 370 metr i ffwrdd o'r ddaear sero.

Daeth y digwyddiad cyfan a ffrydiwyd yn fyw ar YouTube i ben gyda chyngerdd byr dros heddwch gan ddefnyddio'r ddau offeryn. Mae'r brifysgol yn gobeithio y byddai'r offerynnau hyn yn chwarae rhan mewn adeiladu heddwch trwy eu cerddoriaeth.

Wedi methu ei weld yn FYW? Edrychwch ar y digwyddiadau yn ystod Prosiect Heddwch 2020 yma.

Ymholiadau ar y copa
Noriyuki Kawano
Cyfarwyddwr, Y Ganolfan Heddwch, Prifysgol Hiroshima
E-bost: nkawano * hiroshima-u.ac.jp (Newidiwch * i @)
Ymholiadau ar y stori
Adran Cysylltiadau Cyhoeddus Prifysgol Hiroshima
E-bost: koho * office.hiroshima-u.ac.jp (Newidiwch * i @)
 .
cau

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Ymunwch â'r drafodaeth ...