Mae uwchgynhadledd Great Lakes yn clirio addysg heddwch mewn ysgolion (Uganda)

Mae plant yn mynychu gwers trwy set radio yn Ardal Ntungamo ym mis Mehefin y llynedd. Dywed rhanddeiliaid y dylai'r llywodraeth gyflwyno addysg heddwch mewn ysgolion fel bod gan ddatblygiad a dynoliaeth sylfaen gadarn. (Llun: Monitor / Ffeil Ddyddiol)

“Dyma’r fenter gyntaf i gynnwys addysg heddwch yn y cwricwlwm cenedlaethol. Y targed yw cynnwys addysg heddwch fel pwnc. ”

Gan Franklin Draku

(Wedi'i ymateb o: Monitor Dyddiol. Medi 9, 2021)

Mae'r Gynhadledd Ryngwladol ar Ranbarth y Llynnoedd Mawr wedi gofyn i'r Weinyddiaeth Addysg a Chanolfan Datblygu'r Cwricwlwm Cenedlaethol ymgorffori addysg heddwch yn y cwricwlwm cenedlaethol.

Esboniodd swyddogion o'r corff rhanbarthol mai dim ond os yw addysg heddwch yn cael ei hymestyn i ddysgwyr o'u plentyndod cynnar y gall y wlad gynhyrchu dinasyddion cyfrifol sy'n caru heddwch.

Dywedant ymhellach nad yw'r dull tameidiog presennol yn ddigonol.

Wrth agor hyfforddiant tridiau i addysgwyr heddwch yn Kampala ddoe, dywedodd Ms Margaret Kebisi, pennaeth heddwch a diogelwch rhanbarthol y Weinyddiaeth Materion Tramor, wrth y cynrychiolwyr bod yn rhaid iddynt annog diwylliant o heddwch a diogelwch ymhlith pobl ifanc felly bod gan ddatblygiad a dynoliaeth sylfaen gadarn.

“Heb heddwch a diogelwch yn y rhanbarth, ni all pob peth arall fel datblygu a phrosiectau eraill gychwyn oherwydd heddwch yw asgwrn cefn datblygiad,” meddai.

Dywedodd fod y wlad yn mynd trwy amseroedd garw oherwydd nad oes llawer o sylw wedi'i dalu i hyrwyddo heddwch a diogelwch ymhlith dinasyddion mewn oedran tyner.

“Dyma’r fenter gyntaf i gynnwys addysg heddwch yn y cwricwlwm cenedlaethol. Y targed yw cynnwys addysg heddwch fel pwnc, ”meddai.

Dywedodd Mr Duncan Mugume, yr arbenigwr addysg heddwch cenedlaethol, am y 10 mis diwethaf ers lansio'r prosiect addysg heddwch, bu ffocws ar ddod â'r holl randdeiliaid at ei gilydd. Ychwanegwyd hyn, er mwyn sicrhau bod cronfa genedlaethol o arbenigwyr i dynnu ohoni.

Mae athrawon o ysgolion cynradd ac uwchradd a sefydliadau trydyddol ymhlith y rhai sy'n cael eu galw i fyny i gymryd mantell addysg heddwch.

“Mae gennym eisoes oddeutu 20 o actorion heddwch a rhanddeiliaid eraill yr ydym wedi dod â nhw at ei gilydd, ond rydym yn ychwanegu mwy o hyd i greu fforwm lle rydym yn dechrau siarad am addysg heddwch ac ar hyn o bryd, rydym yn gwneud hyfforddiant fel y gallwn siarad gan un persbectif a symud i un cyfeiriad, ”meddai.

Dywedodd Mr Mugume fod gwahanol astudiaethau wedi dangos mai'r her fwyaf i Uganda yw absenoldeb addysg heddwch yn y cwricwlwm cenedlaethol.

O ganlyniad, heriodd y weinidogaeth Addysg a'r Ganolfan Datblygu Cwricwlwm Cenedlaethol i gyflymu'r broses o faes llafur addysg heddwch.

“Ar hyn o bryd, pan edrychwch ar ein plant, nid yw llawer ohonynt yn gwybod sut i ymateb i wrthdaro. Nid yw llawer yn gwybod sut i drafod eu ffyrdd allan a dyna pam rydyn ni'n credu ei bod hi'n bwysig eu bod nhw'n cael eu cyflwyno i addysg heddwch ... ”daeth i'r casgliad.

cau

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Ymunwch â'r drafodaeth ...