Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch wedi'i henwebu ar gyfer Gwobr Heddwch Nobel 2021

Mae'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch wedi'i henwebu ar gyfer Gwobr Heddwch Nobel 2021.

Mae'r enwebiad yn ffagl gobaith, gan gydnabod cydnabyddiaeth ddiflino a dewr aelodau'r ymgyrch ledled y byd sy'n dilyn gwaith trawsnewidiol anweledig, trawsnewidiol addysg heddwch sy'n sefydlu sylfaen pob cytundeb heddwch ac ymdrech ddiarfogi.

Mae'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch (GCPE) wedi'i henwebu ar gyfer Gwobr Heddwch Nobel 2021. Mae'r enwebiad yn cydnabod yr ymgyrch fel “prosiect mwyaf deinamig, dylanwadol a phellgyrhaeddol y byd ym maes addysg heddwch, yr sine qua nad ydynt yn am ddiarfogi a diddymu rhyfel. ”

Cydnabuwyd y GCPE ar y cyd gan dri enwebydd: Yr Anrhydeddus Marilou McPhedran, Seneddwr, Canada; Yr Athro Anita Yudkin, Prifysgol Puerto Rico; a'r Athro Kozue Akibayashi, Prifysgol Doshisha, Japan.

Mae'r enwebiad yn ffagl gobaith, gan gydnabod cydnabyddiaeth ddiflino a dewr aelodau'r ymgyrch ledled y byd sy'n dilyn gwaith trawsnewidiol anweledig, trawsnewidiol addysg heddwch sy'n sefydlu sylfaen pob cytundeb heddwch ac ymdrech ddiarfogi.

Seiliwyd yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch ar gysyniad o addysg ar gyfer diddymu rhyfel, gan oleuo'r angen sylfaenol am system amgen o ddiogelwch byd-eang nad yw'n ddibynnol ar arfau. Mae'r Ymgyrch yn addysgu ac yn eirioli i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd a chefnogaeth wleidyddol ar gyfer cyflwyno addysg heddwch i bob cylch addysg, gan gynnwys addysg anffurfiol, ym mhob ysgol ledled y byd, ac mae'n hyrwyddo addysg pob athro i addysgu dros heddwch.

Cychwynnwyd yr Ymgyrch gan yr addysgwyr heddwch o fri byd-eang Betty Reardon a Magnus Haavelsrud ym 1999 yng Nghynhadledd Apêl yr ​​Hague dros Heddwch. Erbyn hyn mae'r Ymgyrch yn cynnwys miloedd o gyfranogwyr o bob cornel o'r byd. Gan ganolbwyntio ar ymdrechion lleol a chydweithrediad trawswladol, mae'r Ymgyrch yn cael ei chynnal gyda'i gilydd fel mudiad ledled y byd trwy gyfnewid newyddion, ymchwil, dadansoddi, ymdrechion eiriolaeth, digwyddiadau ac adnoddau. Mae'r Ymgyrch yn darparu gwybodaeth ac ysbrydoliaeth hanfodol i gynnal a thyfu addysg heddwch o'r lefelau lleol i fyd-eang. Mae clymblaid o bron i 200 o sefydliadau, pob un yn gweithio yn eu cyd-destunau priodol tuag at gyflawni nodau'r Ymgyrch, yn cefnogi ac yn cynnal ymdrechion ymhellach i hyrwyddo datblygiadau addysg heddwch ffurfiol ac anffurfiol.

Mae'r Ymgyrch yn hwyluso llawer o brosiectau cydweithredol ymhellach trwy ei chwaer-fenter, y Sefydliad Rhyngwladol ar Addysg Heddwch (IIPE). Mae'r IIPE yn ymgynnull bob dwy flynedd, bob tro mewn rhanbarth gwahanol yn y byd, gan alluogi aelodau'r Ymgyrch i gwrdd yn bersonol, dysgu oddi wrth ei gilydd, a chychwyn prosiectau trawswladol, weithiau hyd yn oed yn uwch na rhwystrau gwleidyddol na all ond ymdrechion cymdeithas sifil o'r fath eu goresgyn. Cydnabuwyd yr IIPE gan Wobr Addysg Heddwch UNESCO mewn sôn anrhydeddus arbennig yn 2002.

 

2 Trackbacks / Pingbacks

  1. Ein ffrindiau sy'n cael yr enwebiad - #Digniworld
  2. Addysg Heddwch: Blwyddyn mewn Adolygiad a Myfyrio (2021) - Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch

Ymunwch â'r drafodaeth ...