Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch wedi'i henwebu ar gyfer Gwobr Heddwch Nobel 2021

Mae'r enwebiad yn ffagl gobaith, sy'n cydnabod ymdrechion diflino a dewr aelodau'r ymgyrch ledled y byd sy'n dilyn gwaith anweledig, trawsnewidiol addysg heddwch sy'n sefydlu sylfaen pob cytundeb heddwch ac ymdrech diarfogi.

Mae'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch (GCPE) wedi'i henwebu ar gyfer Gwobr Heddwch Nobel 2021. Mae'r enwebiad yn cydnabod yr ymgyrch fel “prosiect mwyaf deinamig, dylanwadol, a phellgyrhaeddol y byd ym maes addysg heddwch, y sine qua nad ydynt yn dros ddiarfogi a diddymu rhyfel.”

Cydnabuwyd y GCPE gan dri enwebwr: Yr Anrhydeddus Marilou McPhedran, Seneddwr, Canada; Yr Athro Anita Yudkin, Prifysgol Puerto Rico; a'r Athro Kozue Akibayashi, Prifysgol Doshisha, Japan.

Mae'r enwebiad yn ffagl gobaith, sy'n cydnabod ymdrechion diflino a dewr aelodau'r ymgyrch ledled y byd sy'n dilyn gwaith anweledig, trawsnewidiol addysg heddwch sy'n sefydlu sylfaen pob cytundeb heddwch ac ymdrech diarfogi.

Seiliwyd yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch ar gysyniad o addysg ar gyfer diddymu rhyfel, gan amlygu’r angen sylfaenol am system amgen o ddiogelwch byd-eang nad yw’n ddibynnol ar arfau. Mae'r Ymgyrch yn addysgu ac yn eirioli i adeiladu ymwybyddiaeth gyhoeddus a chefnogaeth wleidyddol ar gyfer cyflwyno addysg heddwch i bob maes addysg, gan gynnwys addysg anffurfiol, ym mhob ysgol ledled y byd, ac yn hyrwyddo addysg pob athro i addysgu dros heddwch.

Cychwynnwyd yr Ymgyrch gan yr addysgwyr heddwch byd-enwog Betty Reardon a Magnus Haavelsrud ym 1999 yng Nghynhadledd Apêl dros Heddwch yr Hâg. Mae'r Ymgyrch bellach yn cynnwys miloedd o gyfranogwyr o bob cornel o'r byd. Gan ganolbwyntio ar ymdrechion lleol a chydweithrediad trawswladol, cynhelir yr Ymgyrch fel mudiad byd-eang trwy gyfnewid newyddion, ymchwil, dadansoddi, ymdrechion eiriolaeth, digwyddiadau ac adnoddau. Mae'r Ymgyrch yn darparu gwybodaeth ac ysbrydoliaeth hanfodol i gynnal a thyfu addysg heddwch o'r lefelau lleol i fyd-eang. Mae clymblaid o bron i 200 o sefydliadau, pob un yn gweithio yn eu cyd-destunau priodol tuag at gyflawni nodau'r Ymgyrch, yn cefnogi ac yn cynnal ymhellach ymdrechion i hyrwyddo datblygiadau addysg heddwch ffurfiol ac anffurfiol.

Mae'r Ymgyrch yn hwyluso llawer o brosiectau cydweithredol ymhellach trwy ei chwaer fenter, sef y Sefydliad Rhyngwladol ar Addysg Heddwch (IIPE). Mae'r IIPE yn ymgynnull bob dwy flynedd, bob tro mewn rhanbarth byd gwahanol, gan alluogi aelodau'r Ymgyrch i gwrdd yn bersonol, dysgu oddi wrth ei gilydd, a chychwyn prosiectau trawswladol, weithiau hyd yn oed yn mynd y tu hwnt i rwystrau gwleidyddol y gall ymdrechion cymdeithas sifil yn unig eu goresgyn. Cydnabuwyd yr IIPE gan Wobr Addysg Heddwch UNESCO mewn cyfeiriad anrhydeddus arbennig yn 2002.

 

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

2 feddwl ar “Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch a enwebwyd ar gyfer Gwobr Heddwch Nobel 2021”

  1. Pingback: Ein ffrindiau sy'n cael yr enwebiad - #Digniworld

  2. Pingback: Addysg Heddwch: Blwyddyn mewn Adolygiad a Myfyrio (2021) - Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig