Arlywydd yr Almaen yn mynegi cefnogaeth i brosiect addysg heddwch 'Dychmygwch' yng Nghyprus

(Wedi'i ymateb o: yng-Cyprus. Chwefror 13, 2024)

Ymwelodd Arlywydd yr Almaen Frank-Walter Steinmeier â'r Gymdeithas Deialog ac Ymchwil Hanesyddol (AHDR) a'r Cartref Cydweithredu fel rhan o'i daith wladwriaethol i Gyprus ar Chwefror 12.

Yn ôl datganiad i'r wasg gan yr AHDR, mynegodd Arlywydd yr Almaen ei gefnogaeth i'r prosiect 'Imagine' a thynnodd sylw at werth addysg heddwch.

Mynegodd Llywydd yr Almaen ei gefnogaeth i'r prosiect 'Imagine' a thynnodd sylw at werth addysg heddwch.

Lansiwyd 'Imagine' yn 2017 gyda chefnogaeth Swyddfa Dramor Ffederal yr Almaen. Mae wedi bod yn allweddol wrth bontio'r rhaniadau rhwng y cymunedau yng Nghyprus.

Er gwaethaf heriau, gan gynnwys ei ataliad unochrog gan arweinyddiaeth Chypriad Twrci ar hyn o bryd ym mis Hydref 2022, mae'r prosiect yn parhau i hwyluso deialog a chydweithio rhwng addysgwyr a myfyrwyr yn y ddwy gymuned y tu allan i oriau ysgol.

Darparodd cyd-lywyddion AHDR, aelodau bwrdd a chyfarwyddwr drosolwg i'r Llywydd Steinmeier a'i ddirprwyaeth o effaith a chyrhaeddiad helaeth y prosiect.

“Mae’r ymweliad hwn yn amlygu awydd cyfunol yr holl randdeiliaid i ddatblygu’r prosiect fel y’i rhagwelwyd yn wreiddiol ac yn ysgogi gobaith am adnewyddu momentwm tuag at gyflawni ei amcanion o undod a deialog ymhlith cymunedau Cyprus,” meddai AHDR.

“Mae'r AHDR yn gwerthfawrogi cefnogaeth barhaus Swyddfa Dramor Ffederal Gweriniaeth yr Almaen ac yn parhau i fod yn ymroddedig i hyrwyddo rôl hanfodol y prosiect 'Dychmygwch' wrth feithrin heddwch trwy addysg yng Nghyprus,” ychwanegodd.

“Mae'r sefydliad yn obeithiol ac yn ddiysgog yn ei gred y bydd y prosiect 'Dychmygwch', trwy ymdrech barhaus a chydweithio, yn parhau i chwarae rhan ganolog mewn addysg heddwch, dileu gwahaniaethu a hyrwyddo deialog a dealltwriaeth,” daeth AHDR i'r casgliad.

 

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig