Adolygiad Llyfr - I'r Bobl: Hanes Dogfennol o'r Brwydr dros Heddwch a Chyfiawnder yn yr Unol Daleithiau

I'r Bobl: Hanes Dogfennol o'r Brwydr dros Heddwch a Chyfiawnder yn yr Unol Daleithiau, wedi'i olygu gan Charles F. Howlettt a Robbie Lieberman, Charlotte, NC, Information Age Publishing, 2009, 351 tt., UD $ 39.09 (clawr meddal), UD $ 73.09 (clawr caled), ISBN 978-1-60752-305-5 (clawr meddal. )

[icon name = "share" class = "" unprefixed_class = ""] ewch i Information Age Publishing i gael mwy o fanylion ac i brynu "For the People: A Documentary History of the Struggle for Peace and Justice yn yr Unol Daleithiau."

Nodyn i olygyddion: Mae'r adolygiad hwn yn un mewn cyfres a gyhoeddwyd ar y cyd gan yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch a Yn Factis Pax: Journal of Peace Education and Social Justice tuag at hyrwyddo ysgoloriaeth addysg heddwch. Mae'r adolygiadau hyn o Cyhoeddi Oes Gwybodaeth Cyfres Addysg Heddwch. Wedi'i sefydlu yn 2006 gan y Golygyddion Sefydlu Ian Harris ac Edward Brantmeier, mae cyfres addysg heddwch IAP yn cynnig safbwyntiau amrywiol ar theori, ymchwil, datblygu'r cwricwlwm ac ymarfer addysg heddwch. Dyma'r unig gyfres sy'n canolbwyntio ar addysg heddwch a gynigir gan unrhyw gyhoeddwr o bwys. Cliciwch yma i ddysgu mwy am y gyfres bwysig hon.

Fneu'r Bobl yn llyfr ar y frwydr a'r ymdrechion dros heddwch a chyfiawnder yn hanes yr UD o'r cyfnod cyn-drefedigaethol hyd heddiw. Mae pob pennod yn dechrau gyda chyflwyniad byr o hanes gyda dogfennau ffynhonnell sylfaenol a rhai cwestiynau i ddarllenwyr, yn enwedig i fyfyrwyr drafod amrywiol faterion ym mhob dogfen hanesyddol. Mae ffotograffau hefyd ar faterion amrywiol ar gyfer heddwch a chyfiawnder. Mae'r rhestr o gyfeiriadau ar y gweithiau pwysicaf yn hanes heddwch yr UD yn ddefnyddiol i fyfyrwyr a darllenwyr ymchwilio mwy.

Mae'r cynnwys yn cynnwys 'Rhagair' gan Larry Wittner, 'Cyflwyniad', 'Mathau cynnar o heddwch a chyfiawnder o amseroedd gwerinol i greu cenedl newydd (Pennod 1),' Y mudiad trefnus a chwilio am gyfiawnder yn antebellwm America '(Pennod 2),' Sefyll dros y gorthrymedig mewn oes o ehangu '(Pennod 3),' Ymdrechion heddwch o ddechrau'r 20fed ganrif a mudiad "modern" (Pennod 4), 'heddychiaeth radical a chyfiawnder economaidd a hiliol '(Pennod 5),' Gweithredu uniongyrchol di-drais dros gydraddoldeb a diarfogi '(Pennod 6),' Protestio imperialaeth, hyrwyddo democratiaeth '(Pennod 7),' Agenda eang '(Pennod 8), a' Chasgliad ', ac yna 'Lluniau' a 'Cyfeiriadau'. Mae'r cynnwys yn cynnwys nid yn unig symudiadau heddwch ond hefyd brwydrau dros hawliau dynol, megis hawliau Americanwyr Affricanaidd, Americanwyr Brodorol, pobl sy'n gweithio, menywod, Mewnfudwyr, ac ati. Mae symudiadau i ddelio â materion ar yr amgylchedd a datblygu cynaliadwy hefyd yn cael eu cyflwyno yn ogystal â phwysigrwydd addysg heddwch, sy'n gwneud y llyfr yn gynhwysfawr i astudio heddwch a chyfiawnder.

Tynnir sylw yn y 'Cyflwyniad' nad yw 'symudiadau dros heddwch a chyfiawnder yn cael fawr o sylw o hyd mewn cyrsiau arolwg ysgolion uwchradd a cholegau' (xxi). Bydd nid yn unig myfyrwyr ond hefyd llawer o ddarllenwyr Americanaidd a rhyngwladol yn dysgu mwy am frwydr ac ymdrechion America am heddwch a chyfiawnder am y tro cyntaf trwy ddarllen y llyfr hwn. Yn aml nid adroddir am symudiadau dros heddwch a chyfiawnder yn y cyfryngau a hefyd nid yw hanes o'r fath wedi'i ysgrifennu'n dda mewn gwerslyfrau ysgolion mewn sawl gwlad. Felly, mae'n agoriad llygad ac yn galonogol i ddarllenwyr yn yr UD a thramor wybod mwy am ymdrechion pobl America dros heddwch a chyfiawnder. Dylai'r llyfr gael ei ddarllen dramor oherwydd bod gwahanol syniadau ar faterion amrywiol fel arfau niwclear mewn gwahanol wledydd. Er enghraifft, efallai nad yw'r rhan fwyaf o bobl Japan yn gwybod bod llawer o Americanwyr hefyd wedi bod yn gweithio'n galed i ddileu arfau niwclear. Mae'n galonogol i bobl Japan wybod mwy am hyn, oherwydd efallai eu bod wedyn yn teimlo mwy o undod â phobl America.

Yn y llyfr, rhoddir pwyslais ar ffyrdd di-drais a heddychlon i ddelio â materion heddwch a chyfiawnder. Gallai llawer o ddarllenwyr ddysgu llawer o'r ffyrdd amgen hyn i ddelio â materion heb ddefnyddio grym. Mae'r llyfr hefyd yn dangos nid yn unig bwysigrwydd ymdrechion unigol dros heddwch a chyfiawnder ond hefyd pŵer gweithredu gan bobl unedig. Gall dinasyddion pryderus ddysgu beth i'w wneud a sut i ddelio'n bendant ag amryw faterion cymdeithasol a gwleidyddol o'r llyfr hwn.

Er ei fod yn llyfr rhagorol sy'n procio'r meddwl, byddai'n fuddiol hefyd pe bai arweinwyr heddwch eraill, fel Barbara Reynolds (1915 - 1990), yn gallu cael eu cyflwyno yn rhifyn nesaf y llyfr. Hwyliodd Reynolds a’i theulu y llong “Phoenix” i brotestio yn erbyn profion bom hydrogen yn y Môr Tawel ym 1958. Cafodd gŵr Reynolds, Dr. Earle Reynolds fel capten, ei arestio. Cafodd ei theulu ei dylanwadu gan gwch hwylio o’r enw “The Golden Rule” lle roedd pedwar Crynwr wedi ceisio protestio profion bom hydrogen America yn y Môr Tawel, ond cawsant eu harestio, a gyflwynir yn y llyfr I'r Bobl. Yn dilyn hynny, sefydlodd Barbara Reynolds Ganolfan Cyfeillgarwch y Byd yn Hiroshima ar Awst 7fed, 1965, i ddarparu man lle gall pobl o lawer o genhedloedd gwrdd, rhannu eu profiadau, a myfyrio ar heddwch. Felly, mae'n werth cynnwys ei gwaith yn y testun cain hwn. Yn ogystal, mae'r Ganolfan Adnoddau Heddwch yng Ngholeg Wilmington yn Ohio hefyd yn nodedig oherwydd iddi gael ei sefydlu ym 1975 hefyd gan Barbara Reynolds. Byddai cynnwys Reynolds yn darparu dimensiwn rhyw ychwanegol i'r gwaith, yn ogystal â thrafodaeth ar sut mae Americanwyr wedi dylanwadu ar symudiadau heddwch yn yr UD a thramor.

Byddai hefyd yn fuddiol pe bai modd cyflwyno'r Gymdeithas Astudiaethau Heddwch a Chyfiawnder (PJSA) yn y llyfr. Mae hyn oherwydd, yn ôl ei wefan, bod y PJSA “yn gweithredu fel cymdeithas broffesiynol ar gyfer ysgolheigion ym maes astudiaethau heddwch a gwrthdaro. Mae PJSA yn ymroddedig i ddod ag academyddion, addysgwyr ac actifyddion ynghyd i archwilio dewisiadau amgen i drais a rhannu gweledigaethau a strategaethau ar gyfer adeiladu heddwch, cyfiawnder cymdeithasol a newid cymdeithasol. ” Bydd cynnwys PJSA yn ehangu'r astudiaeth i'r presennol wrth i'r gymdeithas hon gymryd rhan mewn symudiadau cymdeithasol cyfoes i fynd i'r afael â materion heddwch a chyfiawnder cymdeithasol heddiw.

I gloi, mae'r llyfr yn dda iawn i lawer o ddarllenwyr ledled y byd, yn enwedig myfyrwyr sy'n astudio Astudiaethau Cymdeithasol a Hanes America yn ogystal â'r rhai sy'n astudio Astudiaethau Heddwch a Gwrthdaro. Byddai hefyd yn gyfraniad cadarnhaol i faes byd-eang Astudiaethau Heddwch pe bai modd cyfieithu'r llyfr i lawer o ieithoedd.

Kazuyo Yaman
Prifysgol Ritsumeikan
ky5131jp@fc.ritsumei.ac.jp

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig