Ymladd terfysgaeth heb freichiau: Gwneuthurwr heddwch 23 oed o Nigeria o barth terfysgaeth

Ymladd terfysgaeth heb freichiau: Gwneuthurwr heddwch 23 oed o Nigeria o barth terfysgaeth

Gan Abdur Rahman Alfa Shaban

(Erthygl wreiddiol: AffricaNews.com. Awst 17, 2016)

Mae Boko Haram, y sect jihadistiaid marwol a rampiodd trwy ogledd Nigeria yn dal i fod yn fygythiad i heddwch Nigeria a'i chymdogion yn rhanbarth Lake Chad. Efallai y bydd y grŵp yn cael ei ddarostwng gan y gwrth-wrthryfel enfawr ond mae eu hafoc yn dal i fyw.

Mae'n dal i fyw yn lefel y dinistrio seilwaith, yn atgofion goroeswyr eu hymosodiadau a'r pentwr o ohebiaeth yn y cyfryngau cyfandirol a rhyngwladol lleol. Hefyd mae'n byw yn eu brwydr yn ôl hyd yn oed fel maen nhw ar y draed yn ôl. Yn bwysicach fyth, yn y cynlluniau troellog tal ar gyfer cymorth dyngarol ac ymdrechion ailadeiladu.

Ei fan geni a'i guriad calon oedd Borno State yng ngogledd-ddwyrain Nigeria. Ymosodwyd ar daleithiau cyfagos Yobe ac Adamawa fel y gwnaeth Gombe. Ond pa wladwriaeth nad oedd yn darged?

Ers sefydlu YOCAT rydym wedi recriwtio dros 600 o wirfoddolwyr ac wedi partneru â chymaint o sefydliadau lleol i drefnu addysg heddwch a hyfforddiant caffael sgiliau i bobl ifanc yng ngogledd-ddwyrain Nigeria.

Fe wnaethon nhw daro dinas hynafol Kano, a sut allwn ni anghofio'r ymosodiad ar swyddfeydd y Cenhedloedd Unedig yn Abuja. Cymaint oedd nerth grym ffyrnig dan arweiniad Shekau ar y pryd.

Imrana Alhaji Buba: Golau yng nghanol y tywyllwch

Yn Bade yn ôl llwyth, yn hanu o ardal llywodraeth leol Jakusko yn nhalaith Yobe, teithiodd dyn diymhongar 23 oed i berfeddwlad y gwrthryfel. Roedd wedi cael mynediad i Brifysgol Maiduguri (UNIMAID) i ymgymryd â'i radd gyntaf.

Yng nghanol y gwres, gwelodd Imrana Alhaji Buba ffenestr o gyfle, ymdeimlad i gyfrannu at heddwch yn Borno, ar draws y gogledd, i gyd trwy Nigeria, Affrica a chyda hynny wneud cyfraniad byd-eang i heddwch.

Roedd i ategu'r ymdrechion gwleidyddol a milwrol hyd yn oed yn grefyddol ond roedd wedi ymrwymo iddo. Mor ymrwymedig nes iddo birthed y Glymblaid Ieuenctid yn Erbyn Terfysgaeth (YOCAT) yn 18 oed fel glasfyfyriwr yn UNIMAID. Y gweddill wrth i'r cliche fynd yw hanes.

Mae cymaint o inc sy'n mynd i mewn i'r hyn a wnaeth, ac mae Boko Haram yn ei wneud ac yn ei wneud, mae rhai'n cydnabod gweithiau Imrana ac eraill fel Fati Abubakar Yerwa o 'Bits of Borno' - ffotograffydd cyfryngau cymdeithasol sy'n cyfleu teimladau ôl-frwydro'r bobl, pobl gyffredin Borno.

Disgrifia Imrana YOCAT fel '' sefydliad dan arweiniad gwirfoddolwyr yng ngogledd Nigeria sy'n gweithio i uno ieuenctid yn erbyn eithafiaeth dreisgar trwy raglenni addysg heddwch gwrth-radicaleiddio mewn ysgolion a phentrefi.

Mae'n glymblaid o fyfyrwyr, athrawon, gweithwyr datblygu, ac yn bwysicaf oll, pob gweithredwr ifanc ymroddedig, '' ychwanegodd.

Datgelodd i Africanews mewn cyfweliad unigryw bod '' ers sefydlu YOCAT rydym wedi recriwtio dros 600 o wirfoddolwyr ac wedi partneru â chymaint o sefydliadau lleol i drefnu addysg heddwch a hyfforddiant caffael sgiliau i bobl ifanc yng ngogledd-ddwyrain Nigeria.

Oherwydd y rhaglenni hyn, dysgodd llawer o bobl ifanc sut i wrthod trais, parchu ei gilydd, a chofleidio gwerthoedd heddwch yn eu bywyd bob dydd. Ein heriau yw diffyg gwirfoddolwyr profiadol i drin rhaglenni soffistigedig ac annigonolrwydd arian i weithredu mwy o raglenni, ’’ meddai Imrana.

Breuddwyd am adeiladwr heddwch cyfandirol mewn 10 mlynedd

Mae gan y dyn ifanc freuddwydion y bydd yn ystod y deng mlynedd nesaf, YOCAT dylai fod yn un o'r sefydliadau adeiladu heddwch gorau yn Affrica. '' Bydd gennym gymaint o raglenni i hyrwyddo diwylliant o heddwch a goddefgarwch ymhlith pobl ifanc, '' rhagwelodd.

Mae wedi ennill sawl gwobr yn llinell ei waith, y mwyaf diweddar Gwobr Arweinydd Ifanc y Frenhines 2016, a welodd ef a phobl ifanc eraill o bob rhan o'r Gymanwlad yn cwrdd â'r Frenhines ym Mhalas Buckingham.

(Ewch i'r erthygl wreiddiol)

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig