Cylchol

Diwrnod Athrawon y Byd

Byd-eang

Yn cael ei gynnal yn flynyddol ar 5 Hydref er 1994, mae Diwrnod Athrawon y Byd yn coffáu pen-blwydd mabwysiadu Argymhelliad ILO / UNESCO 1966 ynghylch Statws Athrawon. Mae'r Argymhelliad hwn yn gosod meincnodau ynghylch hawliau a chyfrifoldebau athrawon a safonau ar gyfer eu paratoad cychwynnol ac addysg bellach, recriwtio, cyflogaeth, ac amodau addysgu a dysgu.

Cylchol

Diwrnod Athrawon y Byd

Byd-eang

Yn cael ei gynnal yn flynyddol ar 5 Hydref er 1994, mae Diwrnod Athrawon y Byd yn coffáu pen-blwydd mabwysiadu Argymhelliad ILO / UNESCO 1966 ynghylch Statws Athrawon. Mae'r Argymhelliad hwn yn gosod meincnodau ynghylch hawliau a chyfrifoldebau athrawon a safonau ar gyfer eu paratoad cychwynnol ac addysg bellach, recriwtio, cyflogaeth, ac amodau addysgu a dysgu.