llwytho Digwyddiadau

«Pob Digwyddiad

  • Mae'r digwyddiad wedi mynd heibio.

Diwrnod Athrawon y Byd

Hydref 5

|Digwyddiad Cylchol (Gweld popeth)
blynyddol

(Wedi'i ymateb o: UNESCO)

Yn cael ei gynnal yn flynyddol ar 5 Hydref er 1994, mae Diwrnod Athrawon y Byd yn coffáu pen-blwydd mabwysiadu'r 1966 ILO / UNESCO Argymhelliad ynghylch Statws Athrawon. Mae'r Argymhelliad hwn yn gosod meincnodau ynghylch hawliau a chyfrifoldebau athrawon a safonau ar gyfer eu paratoad cychwynnol ac addysg bellach, recriwtio, cyflogaeth, ac amodau addysgu a dysgu. Yr Argymhelliad ynghylch Statws Personél Addysgu Addysg Uwch ei fabwysiadu ym 1997 i ategu Argymhelliad 1966 trwy gwmpasu personél addysgu ac ymchwil mewn addysg uwch.

Gyda mabwysiadu Nod Datblygu Cynaliadwy 4 ar addysg, a'r targed pwrpasol (SDG 4.c) yn cydnabod athrawon fel allwedd i gyflawni agenda Addysg 2030, mae WTD wedi dod yn achlysur i nodi cynnydd a myfyrio ar ffyrdd o fynd i'r afael â'r yr heriau sy'n parhau i hyrwyddo'r proffesiwn addysgu.

Mae Diwrnod Athrawon y Byd yn cael ei gyd-gynnull mewn partneriaeth ag UNICEF, y Sefydliad Llafur Rhyngwladol ac Addysg Ryngwladol.

manylion

Dyddiad:
Hydref 5
Categori Digwyddiad:
Digwyddiad Tagiau:
https://en.unesco.org/commemorations/worldteachersday

Lleoliad

Byd-eang

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Ymunwch â'r drafodaeth ...