llwytho Digwyddiadau

«Pob Digwyddiad

  • Mae'r digwyddiad wedi mynd heibio.

Y Nexus Hinsawdd-Niwclear: Ein Hargyfwng Hinsawdd a Rhyfel Niwclear

Ionawr 14 @ 10: 00 am - 11: 30 yb EST

Mae Gweithwyr Proffesiynol Ifanc mewn Polisi Tramor (YPFP) Tokyo, Meddygon Rhyngwladol er Atal Rhyfel Niwclear (IPPNW), a Diplomyddiaeth Polisi Byd-eang a Chynaliadwyedd (GPODS) yn falch o gyhoeddi ein gweminar byd-eang sydd ar ddod: Navigating the Climate Nuclear Nexus: Our Climate Crisis and Rhyfel Niwclear ar 14th Ionawr, 10:00 am EST (15:00 UTC, 20:30 IST, 00:00 JST).

Ewch i wefan y digwyddiad i ymuno

Bydd 2024 yn foment ddiffiniol yn niogelwch a chyfanrwydd ein planed. Daeth 28ain Cynhadledd y Partïon (COP28) ac Ail Gyfarfod y Gwladwriaethau Cyfrannog i'r Cytundeb ar Wahardd Arfau Niwclear (TPNW) i ben fis diwethaf gyda nodau uchelgeisiol i ddiogelu ein dyfodol cyffredin.

Bydd YPFP Tokyo ac IPPNW yn cynnal gweminar byd-eang yn dilyn y ddwy drafodaeth fyd-eang hyn ac yn cynnig llwybrau i ddod â’r materion deuol hyn ynghyd. Mewn byd sy’n cael ei fwyta gan aml-argyfwng, risgiau byd-eang, a thensiynau geopolitical uwch, mae archwilio cydberthynas risg niwclear a risg hinsawdd yn angenrheidiol nawr yn fwy nag erioed.

Bwriad ein gweminar byd-eang yw tynnu sylw at y cysylltiad rhwng yr argyfwng hinsawdd ac arfau niwclear a chyflwyno effaith fyd-eang rhyfel niwclear. Ymhellach, byddwn yn archwilio sut mae gweithredu hinsawdd a chydweithrediad diarfogi niwclear yn hanfodol i greu dyfodol mwy diogel a chyfiawn.

Ar gyfer y weminar fyd-eang hon, rydym yn gwahodd pobl ifanc o bob oed i ddysgu am y risgiau rhyng-gysylltiedig yn y Nexus Hinsawdd-Niwclear ac effaith fyd-eang arfau niwclear. Ein nod yw olrhain llwybrau i bobl ifanc eiriol dros ddyfodol mwy heddychlon sy'n clymu risg niwclear a hinsawdd fel bygythiadau cydberthynol i genedlaethau'r presennol a'r dyfodol.

Rydym yn croesawu ieuenctid ledled y byd sy'n weithgar yn y gofod Hinsawdd, Heddwch, Cyfiawnder, a/neu Ddiarfogi i RSVP i fynychu'r digwyddiad pwysig ac amserol hwn. Sylwch, bydd y gweminar byd-eang hwn yn SAESNEG yn unig.

manylion

Dyddiad:
Ionawr 14
Amser:
10: 00 am - 11: 30 am EST
Categori Digwyddiad:
Digwyddiad Tagiau:
,
gwefan:
https://members.ypfp.org/event-5521082

Gadael ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Gadael ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig