llwytho Digwyddiadau

«Pob Digwyddiad

  • Mae'r digwyddiad wedi mynd heibio.

Addysg Diogelu Heddwch

Chwefror 27, 2023 @ 12: 30yp - 2: 00 pm EST

Ymunwch â Chyfeillion America Cylch Rhieni - Fforwm Teuluoedd, gyda'r gwestai arbennig, Randi Weingarten, Llywydd Ffederasiwn Athrawon America, ar gyfer gweminar ar statws y bygythiadau i'n rhaglen addysg heddwch yn ysgolion Israel a pham fod y mater hwn yn hollbwysig - yn awr, yn fwy nag erioed.

Yn ddiweddar, mae llywodraeth Israel wedi cyhoeddi ei bwriad i gyfyngu ar weithgareddau cyhoeddus y Cylch Rhieni, gan ddechrau gyda dileu ei raglenni Cyfarfod Deialog o ysgolion Israel a gosod amodau cyfyngol ar gais y rhaglen yn seiliedig ar honiadau ffug bod y Cyfarfodydd Deialog yn gwadu milwyr yr IDF.

Ymunwch â ni i ddysgu mwy am pam mae'r mater hwn mor allweddol a'r camau rydyn ni'n eu cymryd mewn ymateb.

cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth ac i gofrestru

Am y siaradwyr

Randi Weingarten yw llywydd Ffederasiwn Athrawon America, AFL-CIO, undeb sydd ag 1.7 miliwn o aelodau ar draws amrywiol broffesiynau. Cyn hynny bu Weingarten yn llywydd Ffederasiwn Unedig yr Athrawon am 11 mlynedd, gan gynrychioli dros 200,000 o addysgwyr yn system ysgolion cyhoeddus Dinas Efrog Newydd. Dysgodd hanes yn Ysgol Uwchradd Clara Barton o 1991 i 1997 a helpodd ei myfyrwyr i ennill sawl gwobr genedlaethol. Mae gan Weingarten raddau o Brifysgol Cornell ac Ysgol y Gyfraith Cardozo, a bu'n gweithio fel cyfreithiwr i gwmni Wall Street. Mae hi'n aelod gweithgar o'r Pwyllgor Cenedlaethol Democrataidd a chafodd ei henwi yn un o'r Efrog Newydd mwyaf dylanwadol gan y New York Observer yn 2013.

Yuval Rahamimlladdwyd tad, Abraham Rahamim, ym 1967 tra'n gwasanaethu yn y Rhyfel Chwe Diwrnod. Roedd Yuval yn 8 oed ar y pryd. Ymunodd â’r Cylch Rhieni yn 2010 a gwasanaethodd fel Llywydd y bwrdd o 2011-2014. Ers mis Rhagfyr 2015, mae Yuval wedi cadeirio Fforwm Cyrff Anllywodraethol Heddwch Israel, cymdeithas ar gyfer grymuso a chydweithrediad mwy na 120 o sefydliadau Heddwch Israel a deu-genedlaethol. Mae wedi gwasanaethu fel cyd-gyfarwyddwr Israel y Cylch Rhieni - Fforwm Teuluoedd ers 2020.

Mohamed Abu Jafar yn byw yn Jenin, yn yr Occupied West Bank, Palestina. Mae wedi bod yn aelod o'r Cylch Rhieni ers 2016. Ar Hydref 24, 2002, pan oedd Mohamed yn 14 oed, cafodd ei frawd 16 oed ei saethu a'i ladd gan filwyr Israel, a agorodd tân o amgylch y corff wedyn, gan anafu 10 arall ac atal eraill o gynorthwyo brawd Mohamed. Arweiniodd y drasiedi hon at Mohamed i astudio nyrsio. Heddiw mae'n gweithio fel Rheolwr Ansawdd gyda Gweinyddiaeth Iechyd Palestina. Mae wedi cymryd rhan yn Rhaglen Llysgenhadon Ifanc dros Heddwch y Cylch Rhieni, ac fel hwylusydd a rheolwr ar gyfer Gwersyll Haf Ieuenctid y sefydliad.

Robi Damelin, llefarydd a chyfarwyddwr Cylch Cysylltiadau Rhyngwladol ar gyfer y Rhieni - Ymunodd Fforwm Teuluoedd â'r sefydliad ar ôl i'w mab gael ei ladd gan saethwr o Balestina. Mae ei holl waith ar lawr gwlad ym Mhalestina ac Israel ac yn rhyngwladol wedi'i anelu at ddi-drais a chymod fel modd o ddod â'r alwedigaeth i ben. Cafodd Robi ei henwi fel Menyw o Effaith 2015 gan Fenywod yn y Byd. Mae hi'n cyfrannu'n rheolaidd at gyfryngau yn Israel a thramor. Gwahoddwyd Robi i friffio'r Cyngor Diogelwch yn y Cenhedloedd Unedig ym mis Mai, 2022.

manylion

Dyddiad:
Chwefror 27, 2023
Amser:
12: 30 pm - 2: 00 pm EST
Categori Digwyddiad:
Digwyddiad Tagiau:
, ,
gwefan:
https://parentscirclefriends.org/safeguarding/

Gadael ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Gadael ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig