llwytho Digwyddiadau

«Pob Digwyddiad

  • Mae'r digwyddiad wedi mynd heibio.

Uwchgynhadledd Ryngwladol Pobl dros Heddwch yn yr Wcrain

Mehefin 10, 2023 - Mehefin 11, 2023

HEDDWCH GAN FODDAU heddychlon

Uwchgynhadledd Ryngwladol Pobl dros Heddwch yn yr Wcrain

Mehefin 10-11, 2023 - Fienna, Awstria

Rydym yn galw am gyfarfod cymdeithas sifil ryngwladol yn Fienna, Awstria ar Fehefin 10/11.

Sefydliadau sy'n gwahodd: Swyddfa Heddwch Rhyngwladol, CODEPINK, Fforwm Cymdeithasol Cynulliad y Byd, Trawsnewid Ewrop, Ewrop dros Heddwch, Cymrodoriaeth Ryngwladol y Cymod (IFOR), Heddwch yn yr Wcrain, yr Ymgyrch dros Ddiarfogi Heddwch a Diogelwch Cyffredin (CPDCS).

Trefnwyr a Chefnogwyr Lleol: AbFaNG (Cynghrair Gweithredu dros Heddwch, Niwtraliaeth Weithredol a Di-drais), Sefydliad Ymchwil a Chydweithrediad Rhyngddiwylliannol (IIRC), Canolfan Heddwch Awstria (ACP) yn Stadtschlaining, Sefydliad Herbert C. Kelman ar gyfer Trawsnewid Gwrthdaro Rhyngweithiol, ÖGB - Österreichischer Gewerkschaftsbund, WILPF Awstria, ATTAC Awstria, IFOR Awstria.

wefan y gynhadledd Cofrestru Rhithwir a Phersonol

Yr Uwchgynhadledd Heddwch

Nod yr Uwchgynhadledd Heddwch yw cyhoeddi Apêl Fyd-eang Brys, a elwir yn Ddatganiad Heddwch Fienna, yn galw ar arweinwyr gwleidyddol i weithredu i gefnogi cadoediad a thrafodaethau yn yr Wcrain.

Bydd gan y copa wahanol rannau:

Cynhadledd i drafod y cwestiynau dadleuol yn ymwneud â rhyfel Rwsia-Wcreineg, i glywed lleisiau cynrychiolwyr cymdeithas sifil o wahanol wledydd NATO, yn ogystal â chynrychiolwyr o Rwsia a Wcráin sy'n cefnogi nodau'r Uwchgynhadledd Heddwch. Bydd cyfranogwyr o'r De Byd-eang yn rhannu'r canlyniadau dramatig y mae'r rhyfel hwn wedi'u cael i'r bobl yn eu gwledydd ac yn pwysleisio sut y gallant gyfrannu at heddwch. Bydd y Gynhadledd yn canolbwyntio nid yn unig ar feirniaid a dadansoddi, ond hefyd ar atebion creadigol a ffyrdd o ddod â'r rhyfel i ben a sut i baratoi trafodaethau. Mae hyn nid yn unig yn dasg i wladwriaethau a diplomyddion ond y dyddiau hyn fwyfwy hefyd o gymdeithas fyd-eang.

Bydd y gynhadledd yn cynnwys cyfuniad o ddarlithoedd, gweithgorau, grwpiau arbenigol, a deialogau.

Ar ôl yr uwchgynhadledd cynhelir gorymdaith yn Fienna i wahanol lysgenadaethau gwledydd NATO, yn ogystal â llysgenadaethau Rwsia a'r Wcrain a sefydliadau rhyngwladol sydd wedi'u lleoli yn Fienna i gwrdd â chynrychiolwyr llysgenhadaeth a chyflwyno Datganiad Heddwch Fienna gan bobl ledled y byd. ; Bydd yr uwchgynhadledd hefyd yn cael ei chefnogi gan ddirprwyaethau i ymweld â phrifddinasoedd amrywiol wledydd Ewropeaidd er mwyn cyfarfod â swyddogion y llywodraeth a sefydliadau rhyngwladol. Hefyd, bydd digwyddiadau pellach ar gyfer diwedd 2023 yn cael eu datblygu.

Galwad am heddwch

Rydym yn condemnio goresgyniad anghyfreithlon Rwsia ar yr Wcrain. Rydym yn gwbl ymwybodol o gydgyfrifoldeb NATO am y gwrthdaro hirdymor hwn fel un o lawer o enghreifftiau o dorri cyfraith ryngwladol. Ar yr un pryd, rydym yn cael ein heffeithio gan ganlyniadau’r rhyfel hwn a phob rhyfel ar gymdeithasau – o anafiadau a marwolaethau i’r amddifadedd hirdymor sy’n taro’r merched sy’n darparu gofal hanfodol hyd yn oed ar adegau o ryfel, yn ymladd dros fywoliaeth a heddwch er gwaethaf hynny. torri hawliau dynol. Mae'n dinistrio amgylchedd a seilwaith y wlad, yn achosi cynnydd mewn prisiau bwyd ac ynni ledled y byd, yn gwaethygu tlodi a newyn - yn enwedig yn y De byd-eang - ac yn bygwth y byd i gyd â rhyfel niwclear.

Mae'n bryd i'r arfau dawelu ac i ddiplomyddiaeth ddechrau datrys y gwrthdaro. Rhaid inni wrthweithio rhesymeg rhyfel â rhesymeg heddwch.

Gadewch inni ymgynnull i drafod y wladwriaeth a chyd-destun ehangach y gwrthdaro Rwsia-Wcreineg, safbwyntiau ein gwahanol lywodraethau, ymdrechion, rhwystrau, a chyfleoedd y gwahanol fudiadau heddwch, ac yn bwysicaf oll, sut y gallwn weithio'n fwy effeithiol i hyrwyddo cadoediad a thrafodaethau, ac atebion heddychlon yn lle rhyfel.

Mae heddwch nid yn unig yn dasg i wladwriaethau a diplomyddion ond y dyddiau hyn yn fwy a mwy hefyd yn y gymdeithas sifil fyd-eang. Yr hyn sydd ei angen ar frys nawr yw mudiad byd-eang sy'n mynnu bod pob plaid yn rhoi'r gorau i ymladd a dechrau siarad. Mae’r gefnogaeth ryngwladol a gasglwyd gan apêl cadoediad Nadolig y Biwro Heddwch Rhyngwladol, yr apeliadau yng Nghynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig a chan lawer o lywodraethau, a hyd yn oed sylwadau gan rai o arweinwyr gwleidyddol Rwsia a’r Wcrain yn dangos y gallai ffenestr o gyfle fod yn agor.

Pam Fienna?

Mae Awstria yn wlad niwtral. Mae'n “Ddinas y Cenhedloedd Unedig” ac yn gartref i Ysgrifenyddiaeth yr OSCE (y Sefydliad ar gyfer Diogelwch a Chydweithrediad yn Ewrop), a oedd wedi bod yn monitro'r sefyllfa yn y Donbas ers llofnodi cytundeb Minsk II.

Ymunwch ag Uwchgynhadledd Heddwch y Bobl!

Cyfrifoldeb mudiadau heddwch o amgylch y byd a phob un sy'n caru heddwch yw cryfhau'r ymdrechion hyn. Gall Uwchgynhadledd Fienna dros Heddwch yn yr Wcrain fod yn arwydd pwerus o obaith ac yn gatalydd ar gyfer gweithredoedd heddwch mwy a chryfach yn fyd-eang. Mae dyfodol dynoliaeth yn hongian yn y fantol; rhaid inni achub ar y foment cyn ei bod hi'n rhy hwyr.

Cysylltu
Biwro Heddwch Rhyngwladol, Marienstraße 19-20, 10117 Berlin.
E-bost: viennaconference@ipb-office.berlin
Cofrestru: https://forms.gle/cFCeY62wgmXyUVaH7

Bydd cyfle hefyd i ymuno â'r gynhadledd yn rhithwir.

manylion

Dechrau:
Mehefin 10, 2023
diwedd:
Mehefin 11, 2023
Categori Digwyddiad:
Digwyddiad Tagiau:
gwefan:
https://www.peacevienna.org/

Trefnydd

Y Swyddfa Heddwch Rhyngwladol
Rhif Ffôn
+44 (0) 1271 344 000
E-bost
info@ipb-swyddfa.berlin
Gweld Gwefan y Trefnydd

Lleoliad

ÖGB-Catamaran
Johann-Böhm-Platz 1
Vienna, 1020 Awstria
+ Google Map

Gadael ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Gadael ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig