llwytho Digwyddiadau

«Pob Digwyddiad

  • Mae'r digwyddiad wedi mynd heibio.

IIPE Mexico PrepCom (Rhithwir) - Gwehyddu Gyda'n Gilydd Heddwch Rhyngddiwylliannol mewn Cyfnod Pandemig

Gorffennaf 29, 2021 @ 10:00 am - 12: 00 pm EDT

Dyddiad: Gorffennaf 29, 2021

10:00 am - 12:00 pm ET (amser NYC)
9: 00-11: 00am CDT (Ciudad de México)
4: 00-6: 00pm CEST (Gorllewin Ewrop)
7: 30-9: 30pm IST (Delhi Newydd)
11:00 pm-1: 00am JST (Japan)
2:00 pm-4: 00pm GMT

“IIPE Mexico PrepCom - Gwehyddu Gyda’n Gilydd Heddwch Rhyngddiwylliannol mewn Cyfnod Pandemig” yn brofiad rhith-ddysgu heddwch sy'n cael ei gynnal wrth baratoi ar gyfer IIPE Mexico - y Sefydliad Rhyngwladol ar Addysg Heddwch a fydd yn digwydd ym Mecsico yn ystod haf 2022 (a gynlluniwyd yn wreiddiol ar gyfer 2021, wedi'i ohirio oherwydd y pandemig).

Bydd y sesiwn rithwir ryngweithiol hon yn archwilio'r heriau niferus a wynebir gan addysgwyr heddwch yn ogystal ag actifyddion, artistiaid, arweinwyr cymunedol, ymchwilwyr ac eraill yn ystod y pandemig a sut rydym wedi ymateb yn bersonol ac yn broffesiynol. Mae'r sesiwn hefyd yn gwahodd archwilio sut y gallem adeiladu cymunedau gofal a chydsafiad sy'n angenrheidiol ar gyfer iachâd o'r trawma lluosog a achosir gan COVID-19.

Bydd y digwyddiad yn cynnwys ac yn cyflwyno gwaith aelodau o dîm trefnu IIPE o Fecsico trwy gyflwyniadau byr. Dilynir y cyflwyniadau hyn gan ddeialogau rhyngweithiol rhyngweithiol lle bydd yr holl gyfranogwyr yn cael cyfle i rannu eu profiadau a myfyrio gyda'i gilydd ar gyfleoedd neu botensial newydd ar gyfer heddwch, yn ogystal ag archwilio pa fannau newydd sydd wedi agor, neu y dylid eu hagor. gwrthweithio amlygiadau o drais a gynhyrchir a / neu a waethygir gan y pandemig.

Bydd y digwyddiad yn Saesneg a Sbaeneg gyda chyfieithu ar y pryd yn y brif sesiwn. Bydd deialogau ystafell ymneilltuo yn benodol i iaith. Mae'n ofynnol i bawb nodi dewis iaith wrth gofrestru.

 Angen cofrestriad uwch.

Oherwydd cyfyngiadau technolegol ac addysgeg, dim ond 300 o gyfranogwyr fydd yn gallu ymuno â'r sesiwn trwy Zoom. I'r rhai na allant ymuno trwy Zoom, bydd y sesiwn agoriadol hefyd wedi'i ffrydio'n fyw trwy dudalen facebook IIPE.

manylion

Dyddiad:
Gorffennaf 29, 2021
Amser:
10: 00 am - 12: 00 pm EDT
Categori Digwyddiad:
Digwyddiad Tagiau:
https://www.i-i-p-e.org/iipe-mexico-virtual/

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Ymunwch â'r drafodaeth ...