Gwerthusiad o Botensial Trawsnewidiol Cymdeithasoli Rhywedd Cadarnhaol mewn Addysg ar gyfer Adeiladu Heddwch

Gwerthusiad o Botensial Trawsnewidiol Cymdeithasoli Rhywedd Cadarnhaol mewn Addysg ar gyfer Adeiladu Heddwch

(Wedi'i ymateb o: UNICEF)

Comisiynodd UNICEF Sefydliadau Ymchwil America (AIR) i gynnal gwerthusiad o beilot Karamoja, Uganda, y rhaglen Cymdeithasoli Rhyw mewn Ysgolion: Gwella pŵer trawsnewidiol addysg ar gyfer adeiladu heddwch. Gyda chefnogaeth UNICEF a Gweinyddiaeth Addysg, Gwyddoniaeth, Technoleg a Chwaraeon Uganda, nod y rhaglen oedd treialu ymyrraeth ymarferol yn yr ysgol i ddangos potensial adeiladu heddwch cymdeithasoli rhywedd positif yn rhanbarth Karamoja yng ngogledd-ddwyrain Uganda yr effeithiwyd arno gan wrthdaro.

I werthuso'r rhaglen, defnyddiodd AIR dreial rheoledig ar hap clwstwr dulliau cymysg i archwilio effaith tymor byr hyfforddiant athrawon ac effeithiau cyflenwol negeseuon testun y Gwasanaeth Negeseuon Byr (SMS) ar wybodaeth, agweddau ac arferion athrawon ynghylch cydraddoldeb rhywiol a cymdeithasoli rhyw.1 Defnyddiwyd dulliau ymholi ansoddol hefyd i archwilio sut roedd y rhaglen yn gweithio.

Cafwyd tri phrif ganfyddiad yn y gwerthusiad:

  • Dangosodd tystiolaeth gadarnhaol fod y rhaglen wedi llwyddo i gynyddu gwybodaeth ac agweddau athrawon tuag at faterion cydraddoldeb rhywiol yn y tymor byr.
  • Canfuwyd tystiolaeth gyfyngedig i ddangos bod y rhaglen wedi dylanwadu ar arferion cyffredinol athrawon (yn y tymor byr o leiaf).
  • Cafwyd tystiolaeth gyfyngedig o effeithiau cyflenwol cadarnhaol yr elfen SMS ar wybodaeth, agweddau ac arferion athrawon.

Mae canfyddiadau ac argymhellion manwl yn dilyn y trafodaethau cryno isod o gyd-destun Uganda y rhaglen a'i hamcanion a'i chynnwys, a dulliau a chyfyngiadau'r astudiaeth bresennol.

[icon type = ”glyphicon glyphicon-download-alt” color = ”# dd3333 ″] Dadlwythwch y Gwerthusiad llawn: Gwerthusiad o Botensial Trawsnewidiol Cymdeithasoli Rhywedd Cadarnhaol mewn Addysg ar gyfer Adeiladu Heddwch

[icon type = ”glyphicon glyphicon-download-alt” color = ”# dd3333 ″] Dadlwythwch yr Atodiadau Gwerthuso: Atodiadau Gwerthuso

(Ewch i'r erthygl wreiddiol)

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Ymunwch â'r drafodaeth ...