Mae'r UE yn cefnogi cynnig gan Bwyllgor Addysg Dechnegol Bi-gymunedol yng Nghyprus i dreialu deunyddiau addysg heddwch

Mae plant o'r ddwy gymuned yn cymryd rhan yng nghais peilot y prosiect addysg ar y cyd IMAGINE, a gynhelir o dan adain y Pwyllgor Addysg Dechnegol Deu-Gymunedol ac a weithredir gan y Gymdeithas Deialog Hanesyddol ac Ymchwil (AHDR) a'r Cartref ar gyfer Cydweithrediad (H4C ) rhwng 26 Mai a 2 Mehefin 2017. (Llun: UNFICYP / Ludovit Veres)

(Wedi'i ymateb o: Mewn-Cyprus. Gorffennaf 31, 2019)

Bydd yr Undeb Ewropeaidd yn darparu cefnogaeth i’r pedwar cynnig cyntaf gan y Pwyllgorau Technegol Deu-gymunedol yng Nghyprus, yn ôl datganiad i’r wasg a gyhoeddwyd ddydd Mercher gan UNDP, Rhaglen Ddatblygu’r Cenhedloedd Unedig.

Bydd y cyfleuster cymorth a ariennir gan yr UE i Bwyllgorau Technegol dwy gymunedol yn cefnogi'r cynigion a gyflwynir gan y Pwyllgorau Technegol ar Drosedd a Materion Troseddol, Materion Dyngarol, yr Amgylchedd ac Addysg.

Mae'r pedwar cynnig a fydd yn cael eu hariannu gan y cyfleuster fel a ganlyn:

  • Cymryd rhan mewn gweithdy ym Mhrifysgol Caergrawnt ar Ystafell Gyswllt ar y Cyd
  • Angylion heddwch, prosiect sy'n anelu at gynhwysiant cymdeithasol
  • Cydweithrediad ar gyfer cyfnewid profiad a gwybodaeth rhwng arbenigwyr amgylcheddol
  • Treialu cynhyrchu deunyddiau addysgol ar addysg heddwch

“Rydym yn falch o’r cynigion a ddewiswyd hyd yn hyn ac rydym yn annog pob Pwyllgor Technegol i fachu ar y cyfleoedd ar gyfer datblygu cynigion ar gyfer gweithgareddau bach, ad hoc yn ogystal â phrosiectau mwy sylweddol,” meddai Meltem Onurkan Samani, Cydlynydd Cyprus Twrcaidd Pwyllgorau Technegol ac Adrianos Kyriakides , Pwyllgorau Technegol Cydlynydd Cyprus Gwlad Groeg.

Mae'r Pwyllgor Llywio ar gyfer y “cyfleuster cymorth i'r Pwyllgorau Technegol dwy-gymunedol” yn cynnwys Cydlynwyr Cyprus Gwlad Groeg a Chypriad Twrcaidd y Pwyllgorau Technegol a chynrychiolwyr o'r Comisiwn Ewropeaidd, Rhaglen Ddatblygu'r Cenhedloedd Unedig a Swyddfa Cynghorydd Arbennig y Cenhedloedd Unedig i'r Ysgrifennydd. Cyffredinol ar Gyprus.

Mae'r datganiad i'r wasg yn cofio bod y Comisiwn Ewropeaidd, fel rhan o'i gefnogaeth i fesurau meithrin hyder, wedi cychwyn y “Cymorth i'r Cyfleuster Pwyllgorau Technegol Deu-Gymunedol” ac mae'r cytundeb cyfraniadau a lofnodwyd gydag UNDP am werth € 1 miliwn gydag a hyd dwy flynedd.

Bydd y cyfleuster cymorth hwn yn ceisio galluogi cydweithredu a magu hyder gyda'r bwriad o gyfrannu at setliad cynhwysfawr o fater Cyprus.

Sefydlwyd y Pwyllgorau Technegol Deu-Gymunedol gan arweinwyr cymunedau Cyprus Gwlad Groeg a Chypriad Twrcaidd o dan adain y Cenhedloedd Unedig, i fynd i’r afael â materion sy’n effeithio ar fywyd beunyddiol pobl, trwy annog a hwyluso mwy o ryngweithio a dealltwriaeth. rhwng y ddwy gymuned.

Mae Gweriniaeth Cyprus wedi'i rhannu er 1974 pan wnaeth milwyr Twrcaidd oresgyn a meddiannu 37% o'i thiriogaeth. Hyd yn hyn mae rowndiau dro ar ôl tro o sgyrsiau heddwch dan arweiniad y Cenhedloedd Unedig wedi methu â sicrhau canlyniadau. Daeth y rownd olaf o drafodaethau, yn ystod haf 2017, yng nghyrchfan Crans-Montana yn y Swistir i ben yn amhendant.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Ymunwch â'r drafodaeth ...