Ymunwch â'r Glymblaid ac Ardystiwch yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch

Rydym yn eich gwahodd i ymuno â'n clymblaid o sefydliadau ac sefydliadau cefnogi addysg heddwch!

Cliciwch yma i ymuno a chymeradwyo'r Ymgyrch fel unigolyn!

Trwy ymuno â'n clymblaid a darparu ardystiad sefydliadol, rydych chi'n helpu i ddarparu tystiolaeth o'r eiriolaeth fyd-eang dros addysg heddwch. Mae arnodiadau sefydliadol yn arbennig o bwerus wrth apelio at y rhai sy'n gwneud penderfyniadau polisi addysgol, felly ymunwch â'n clymblaid o sefydliadau a'n rhwydwaith fyd-eang o aelodau unigol trwy gymeradwyo'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch.

3-1
3
2
2-1
1
1-1
saeth flaenorol
saeth nesaf
3-1
3
2
2-1
1
1-1
saeth flaenorol
saeth nesaf
Cliciwch yma i gael rhestr o aelodau a chymeradwywyr cyfredol y glymblaid! Cliciwch yma i gael rhestr o aelodau a chymeradwywyr cyfredol y glymblaid!

Mae ymuno â'r glymblaid a darparu ardystiad yn mynegi ymrwymiad i weledigaeth a nodau'r Ymgyrch Fyd-eang:

GweledigaethCyflawnir diwylliant o heddwch pan fydd dinasyddion y byd yn deall problemau byd-eang; yn meddu ar y sgiliau i ddatrys gwrthdaro yn adeiladol; gwybod a byw yn ôl safonau rhyngwladol hawliau dynol, rhyw a chydraddoldeb hiliol; gwerthfawrogi amrywiaeth ddiwylliannol; a pharchu cyfanrwydd y Ddaear. Ni ellir cyflawni dysgu o'r fath heb addysg fwriadol, barhaus a systematig dros heddwch.

Nodau: 1) Adeiladu ymwybyddiaeth y cyhoedd a chefnogaeth wleidyddol ar gyfer cyflwyno addysg heddwch i bob cylch addysg, gan gynnwys addysg anffurfiol, ym mhob ysgol ledled y byd. 2) Hyrwyddo addysg pob athro i ddysgu dros heddwch.

Ymunwch â'r Glymblaid ac Ardystiwch yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch

 • Beth yw enw'ch sefydliad neu sefydliad?
 • Dewiswch y label sy'n disgrifio'ch sefydliad / sefydliad yn fwyaf cywir.
 • Ble mae'ch sefydliad?
 • Os ydych chi'n darparu dolen i wefan eich sefydliad, byddwn yn darparu dolen i'ch gwefan ar ein tudalen ardystwyr sefydliadol.
 • Pam mae'ch sefydliad yn ymuno â'n clymblaid ac yn cymeradwyo'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch? Pam mae addysg heddwch yn bwysig i chi? (Enghraifft: "Mae'r Ganolfan Heddwch yn cymeradwyo ymdrechion yr Ymgyrch Fyd-eang i gyffredinoli addysg heddwch. Mae addysg yn sylfaenol i greu diwylliant o heddwch.")

  * Gellir defnyddio dyfyniadau at ddibenion hyrwyddo ar wefan yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch ac yn ein cylchlythyrau.

  [Terfyn geiriau: oddeutu 100 gair / 700 nod]

 • Beth yw cenhadaeth eich sefydliad? Beth yw cysylltiad eich sefydliad ag addysg heddwch?

  * Bydd eich ymateb yn cael ei bostio gyda'ch sefydliad ar ein rhestr ardystio.

  [Terfyn geiriau: oddeutu 100 gair / 700 nod]

 • A oes gan eich sefydliad ddiddordeb mewn chwarae rhan fwy gweithredol gyda'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch? Rydym bob amser yn agored i archwilio partneriaethau sy'n cefnogi ymdrechion, prosiectau a nodau cyfredol yr Ymgyrch. (Os edrychwch ar y blwch isod byddwn yn gwneud gwaith dilynol i archwilio posibiliadau.)
 • Gwybodaeth Cyswllt

  Dim ond ar gyfer gwaith dilynol gyda sefydliadau cymeradwyo y bydd y wybodaeth hon yn cael ei defnyddio. Ni fydd y wybodaeth gyswllt a ddarperir yn cael ei chyhoeddi.
 • Beth yw eich teitl neu rôl o fewn y sefydliad?
 • Mae'r maes hwn ar gyfer dibenion dilysu a dylid ei adael heb ei newid.

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:
Sgroliwch i'r brig