Annog addysg sylfaenol gyffredinol ac addysg heddwch ar gyfer undod yn Nigeria

(Wedi'i ymateb o: Gohebwyr 24. Medi 22, 2020)

Gan Mike Euclid

Mae Prif Weithredwr Cyffredinol Undod a Chorfflu Heddwch Cenedlaethol (NUPC) Dr. Chinedu Nneji wedi annog Nigeriaid i gefnogi gweinyddiaeth yr Arlywydd Muhammad Buhari i sicrhau heddwch ac undod parhaus yn y wlad.

Gwnaeth Dr. Nneji yr alwad ddydd Llun yn Abuja wrth annerch newyddiadurwyr i nodi dathliad eleni o ddiwrnod rhyngwladol heddwch gyda'r thema: 'siapio heddwch y byd a'r undod yr ydym yn bodoli.'

Nododd Dr. Nneji fod y corfflu wedi cychwyn ar rai mentrau sydd wedi'u hanelu at uno'r bobl a chael cariad parhaus ymysg ei gilydd waeth beth yw crefydd neu amrywiaeth ethnig, yn enwedig gan fod yr arlywydd yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod pawb yn y wlad yn gweld ei gilydd fel brodydd a chwiorydd.

Hysbysodd fod y corfflu'n cydweithredu â'r addysg sylfaenol gyffredinol i annog diwylliannau undod ymhlith y disgyblion fel ffordd o osod sylfaen dda o'r llawr gwlad ar raglen a dagiwyd, 'eu dal yn ifanc.'

Nododd y cadfridog cadlywydd fod y corfflu wedi ymweld â rhai gwersylloedd sydd wedi’u dadleoli’n fewnol, cartrefi babanod heb fam, yn ogystal â lleng Nigeria i ddangos cariad a gofal iddynt fel rhannau o’r gweithgareddau sy’n nodi dathliad diwrnod heddwch rhyngwladol eleni.

Dywedodd fodd bynnag fod y corfflu’n gweithio gydag asiantaethau parafilwrol eraill i wireddu’r heddwch a’r undod a ddymunir ymhlith y bobl gan ychwanegu bod y corfflu wedi ennyn diddordeb ieuenctid Nigeria yn y chwe pharth geopolitical yn y wlad i adeiladu sylfaen heddwch o’r llawr gwlad.

Fodd bynnag, galwodd Dr. Nneji ar Nigeriaid i weld thema dathliad heddwch rhyngwladol eleni fel ffordd i wlad unedig ac apeliodd i'r Cynulliad Cenedlaethol basio bil yr Undod Cenedlaethol a'r Corfflu Heddwch gan y bydd ei hynt yn rhoi'r disgwyl i'r corfflu. pŵer i weithredu ei holl syniadau canmoladwy.

Roedd yr Arlywydd Buhari yn 2018 wedi gwrthod acen i fil y Corfflu Heddwch gan nodi “pryderon diogelwch ynglŷn â’r wisg arfaethedig yn cael ei hawdurdodi i ymgymryd â gweithgareddau sy’n cael eu cyflawni ar hyn o bryd gan asiantaethau diogelwch a gorfodi cyfraith sy’n bodoli.”

Cyfeiriodd hefyd at oblygiadau ariannol cyllido sefydlu a gweithrediadau'r corfflu heddwch arfaethedig gan ychwanegu y gallai'r adnoddau ariannol prin fod yn her ddifrifol i'r llywodraeth.

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

1 meddwl ar “Annog addysg sylfaenol gyffredinol ac addysg heddwch ar gyfer undod yn Nigeria”

  1. SAMSON ADEOJO Godwin

    Hyfforddwch blentyn pan fydd yn ifanc pan fydd yn hen ni chaiff wyro oddi wrtho. INITIATIVE DA i'm CG. rydym yn dda i fynd.

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig