Mae Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy (ADC) yn dod yn rhan annatod o bolisïau addysg cenedlaethol

(Wedi'i ymateb o: UNESCO. Ebrill 13, 2017)

Mae adroddiadau gwlad o Aelod-wladwriaethau UNESCO yn datgelu bod mwy na hanner wedi integreiddio ADC yn eu polisïau addysg cenedlaethol.

Comisiynodd UNESCO a dadansoddiad o'r wlad yn adrodd i'r pedwerydd a'r pumed ymgynghoriad ar weithredu'r Argymhelliad ynghylch Addysg ar gyfer Dealltwriaeth Ryngwladol, Cydweithrediad a Heddwch ac Addysg sy'n ymwneud â Hawliau Dynol a Rhyddid Sylfaenol (1974) yng ngoleuni Targed 4.7 o'r Nod Datblygu Cynaliadwy ar Addysg. Roedd y dadansoddiad yn cynnwys 57 o adroddiadau o 2012. Cyflwynir y gyfres hon o ganfyddiadau allweddol cyn y data sydd ar ddod o 2016.

Mae'r dadansoddiad yn datgelu bod 2012% o'r gwledydd a ymatebodd wedi adrodd yn gadarnhaol ar integreiddio Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy (ADC) i bolisïau addysg cenedlaethol.

Yn y cyfamser, canran y gwledydd a nododd fod ganddynt bolisi, cynllun neu gyfraith genedlaethol addysg annibynnol ar gyfer datblygu cynaliadwy (SD) yn 2012 oedd 12%. Yn 2012, nododd 33% o'r gwledydd sy'n adrodd bod ADC yn orfodol mewn cwricwla, sy'n nodi arwyddocâd ac amlygrwydd ADC o fewn y polisïau addysg cenedlaethol.

Mae'n ymddangos bod datblygu polisïau addysg penodol ar ddatblygu cynaliadwy yn llusgo ar ôl y gyfradd y mae'r sector addysg yn integreiddio agenda ADC gyffredinol mewn polisïau addysg cenedlaethol.

Mae UNESCO wedi derbyn 82 o adroddiadau gwlad gyda data o 2016 a bydd data ar gael erbyn canol 2017.

Wrth i'r byd symud ymlaen ar weithredu Agenda Addysg 2030, mae UNESCO wedi ymrwymo i fonitro'r cynnydd tuag at gyflawni Targed 4.7, gan ganolbwyntio ar Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy ac Dinasyddiaeth Fyd-eang. Mae adroddiadau rheolaidd, newyddion, dadansoddiadau, cyhoeddiadau a dolenni i setiau data a gynhyrchir gan UNESCO a'i bartner yn darparu tystiolaeth sy'n dangos sut mae'r byd yn symud ymlaen tuag at gyflawni'r Targed.

(Ewch i'r erthygl wreiddiol)

cau
Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Ymunwch â'r drafodaeth ...

Sgroliwch i'r brig