Datblygiad plentyndod cynnar: Llwybrau i heddwch cynaliadwy

(Wedi'i ymateb o: Cenhedloedd Unedig. Medi 28, 2023)

Crynodeb

Mae datblygiad plentyndod cynnar yn fuddsoddiad hanfodol i sicrhau datblygiad cynaliadwy a heddwch. Mae angen gwasanaethau datblygu plentyndod cynnar hygyrch i greu diwylliant o heddwch, parch at amrywiaeth, cydlyniant cymdeithasol, a lleihau gwrthdaro a thrais mewn cymunedau ledled y byd.

Disgrifiad

Gan mai thema’r Ddadl Gyffredinol eleni yw “Ailgodi ymddiriedaeth ac ailgynnau undod byd-eang: Cyflymu gweithredu ar Agenda 2030 a’i Nodau Datblygu Cynaliadwy tuag at heddwch, ffyniant, cynnydd a chynaliadwyedd i bawb,” mae ffocws ar gyfraniad plant ifanc i’r agenda yn hanfodol ac amserol. 

Cyflwynodd y digwyddiad dystiolaeth wyddonol am ddatblygiad plentyndod cynnar a chydlyniant cymdeithasol/adeiladu heddwch ac arddangosodd arferion gorau o bob rhan o'r byd dros y 25 mlynedd diwethaf.

Nod y drafodaeth banel oedd ysgogi ymrwymiad i fuddsoddi, eiriol dros fframweithiau normadol cryfach sy'n cefnogi datblygiad plentyndod cynnar, a hyrwyddo cydweithredu ystyrlon ar gyfer adeiladu cymdeithasau heddychlon trwy fuddsoddiadau datblygiad plentyndod cynnar ymhlith dulliau eraill.