YMWADIAD CYNNWYS

YMWADIAD: Yn unol â theitl 17 adran adran USC USC, mae'r deunydd ar y wefan hon yn cael ei ddosbarthu heb elw i'r rhai sydd wedi mynegi diddordeb blaenorol mewn derbyn y wybodaeth sydd wedi'i chynnwys at ddibenion ymchwil ac addysgol.

Ac eithrio'r cynnwys gwreiddiol, nid yw'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch (GCPE) yn cymeradwyo nac yn noddi erthyglau a gyhoeddwyd / ail-bostiwyd ac nid yw GCPE yn cael ei gymeradwyo na'i noddi gan gychwynnwr yr erthyglau hynny.

Darperir dolenni i ffynonellau gwreiddiol o erthyglau er mwyn caniatáu dilysu dilysrwydd. Fodd bynnag, gan fod tudalennau gwreiddiol yn aml yn cael eu diweddaru gan eu gwefannau cynnal gwreiddiol, efallai na fydd y fersiynau a bostir yn cyfateb i'r fersiynau y mae ein darllenwyr yn eu gweld wrth glicio ar y dolenni hyn.

Mae'r wefan hon yn cynnwys deunydd hawlfraint nad yw perchennog yr hawlfraint bob amser wedi ei awdurdodi'n benodol. Rydym yn sicrhau bod deunydd o'r fath ar gael yn ein hymdrechion i wella dealltwriaeth a phosibiliadau ar gyfer addysg heddwch a materion cysylltiedig. Credwn fod hyn yn gyfystyr â 'defnydd teg' o unrhyw ddeunydd hawlfraint o'r fath fel y darperir ar ei gyfer yn adran 107 Deddf Hawlfraint yr UD. Yn unol â Theitl 17 USC Adran 107, mae'r deunydd ar y wefan hon yn cael ei ddosbarthu heb elw i'r rhai sydd wedi mynegi diddordeb blaenorol mewn derbyn y wybodaeth a gynhwysir at ddibenion ymchwil ac addysgol. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Os ydych am ddefnyddio deunydd hawlfraint o'r wefan hon at ddibenion eich hun sy'n mynd y tu hwnt i 'ddefnydd teg', rhaid i chi gael caniatâd perchennog yr hawlfraint.

Gellir ailargraffu, lledaenu a chyfieithu erthyglau a chynnwys sy'n tarddu o'r wefan hon yn rhydd ar yr amod y rhoddir cydnabyddiaeth a dolen i'r ffynhonnell.

cau
Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:
Sgroliwch i'r brig