Cyfrannu at y Cyfeiriadur Addysg Heddwch

dysgu-eiconHelpwch ni i adeiladu cyfeirlyfr addysg heddwch

Mae galw cynyddol am addysg heddwch, ond eto ychydig sy'n gwybod am y cyfleoedd dysgu sy'n bodoli i ennill gwybodaeth, datblygu galluoedd, ac adeiladu'r sgiliau addysgeg sylfaenol ar gyfer dysgu heddwch.

Er mwyn mynd i'r afael â'r diffyg argaeledd gwybodaeth hwn, mae'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch, mewn partneriaeth â'r Sefydliad Rhyngwladol ar Addysg Heddwch, yn adeiladu cyfeirlyfr o raglenni, cyrsiau a gweithdai mewn addysg heddwch.

Mae angen eich help arnom i adeiladu'r cyfeiriadur hwn. Os ydych chi'n rhedeg rhaglen, yn dysgu cwrs, neu ar hyn o bryd yn fyfyriwr sy'n astudio addysg heddwch, neu os oes gennych chi'r wybodaeth angenrheidiol am raglen o'r fath, cymerwch ychydig funudau i lenwi ein ffurflen ar-lein. Mae gennym ddiddordeb mewn casglu manylion am ar hyn o bryd rhaglenni astudio ffurfiol (prifysgol), anffurfiol (cynadleddau, hyfforddiant nad yw'n brifysgol) a rhaglenni astudio anffurfiol (annibynnol, wedi'u seilio ar ddinasyddion) a hyfforddiant a gweithdai parhaus.

 Ewch i'r cyfeirlyfr ar-lein: Ble i Astudio Addysg Heddwch

Beth rydym yn chwilio amdano:

Mae data digon cyfoethog eisoes yn ymwneud â rhaglenni astudiaethau heddwch, felly ar gyfer yr arolwg hwn rydym yn ceisio casglu gwybodaeth sy'n ymwneud yn benodol â rhaglenni addysg heddwch.

Rydym yn chwilio am gyflwyniadau o raglenni, cyrsiau a sesiynau hyfforddi sy'n benodol i astudio a pharatoi addysgwyr ffurfiol ac anffurfiol i addysgu dros heddwch. Dylai'r cyflwyniad fynd y tu hwnt i gynnwys cyrsiau astudiaethau heddwch a gwrthdaro. Dylai bwysleisio addysgeg neu ymarfer, theori addysgu, polisi addysgol, neu ymchwil sy'n gysylltiedig ag addysg heddwch.

Gellir rhannu rhaglenni addysg heddwch yn ddau gategori eang 1) astudio addysg (systemau, athroniaeth, addysgeg) a'i rôl wrth adeiladu heddwch, a 2) athro a hwylusydd dysgu hyfforddiant a pharatoi mewn addysg heddwch (theori, methodoleg, addysgeg). Yn fwy syml, y categorïau hyn yw 1) astudio addysg heddwch a 2) paratoi ar gyfer yr arfer o addysg heddwch.

Gallai rhaglenni, cyrsiau a hyfforddiant yn y meysydd hyn gynnwys - ond heb fod yn gyfyngedig i - astudio athroniaeth addysg, addysgeg feirniadol, addysg ddemocrataidd / addysg dinasyddiaeth, addysg frys, theori hil feirniadol, addysg drefol, addysg cyfiawnder cymdeithasol, arferion adferol, addysg datrys gwrthdaro (a chyfryngu), astudiaethau datblygu, addysg a dysgu hawliau dynol, tegwch rhywedd a chydraddoldeb a grymuso menywod.

Yn gyffredinol, mae gennym ddiddordeb mewn cyrsiau sy'n canolbwyntio ar oedolion sy'n dysgu neu addysgwyr, nid rhaglenni a gynigir yn uniongyrchol i fyfyrwyr mewn ysgolion.

cau
Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:
Sgroliwch i'r brig