Mae Dikembe Mutombo, Jose Mourinho yn siarad ar adeiladu heddwch yn ME trwy chwaraeon

(Wedi'i ymateb o: Y Post Jerwsalem. Tachwedd 18, 2020)

Gan Zachary Keyser

Neuadd NBA Famer Dikembe Mutombo Ymunwyd â rheolwr pêl-droed storïol Portiwgal, Jose Mourinho, fel siaradwyr gwadd ar gyfer Mini Mondial Canolfan Heddwch ac Arloesi Peres a gynhaliwyd yr wythnos diwethaf.

Mae Canolfan Peres wedi cynnal ei mondial bach ers dros ddegawd bellach, sy'n chwarae oddi ar thema Cwpan y Byd, i ddathlu penllanw blynyddol ei raglenni chwaraeon ieuenctid.

Ar flwyddyn arferol, byddai tua 1,000 o fechgyn a merched yn mynychu'r digwyddiad yn bersonol - Israeliaid a Palestiniaid, Iddewon ac Arabiaid yn cael gwared ar rwystrau ac yn chwarae ar yr un cae ag y maent wedi'i wneud trwy gydol y flwyddyn - a gyda'i gilydd 22,500 o bobl eraill ledled y byd. Fodd bynnag, eleni bu’n rhaid symud y digwyddiad ar-lein.

Dywedodd Mourinho, a ymwelodd ag Israel yn 2005 ac a gyfarfu â Shimon Peres fel rhan o daith o amgylch y ganolfan a’i rhaglenni, “Mae gwerthoedd Shimon Peres yn anhygoel - cydraddoldeb, chwaraeon, i ddod â phobl ynghyd, i wneud i blant deimlo cariad a chyd-berthyn. . Rydw i mor falch o berthyn iddo. ”

“Mae chwaraeon yn gerbyd cymdeithasol pwysig iawn, iawn,” ychwanegodd. “Mae'n beth rhyfeddol, y rhaglen Canolfan Peres hon, i blant o wahanol genhedloedd, gwahanol grefyddau a'u dwyn ynghyd a gwneud iddyn nhw deimlo'r cydraddoldeb, y cariad a'r angerdd a'r undod.”

Mae Mourinho yn nodedig yn un o'r hyfforddwyr mwyaf llwyddiannus erioed, gan arwain timau fel Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Machester United a Porto i Champion's League, Primeira Liga, La Liga, Serie A a gogoniant yr Uwch Gynghrair - gyda chwaraewyr fel Cristiano Ronaldo, Didier Drogba a Zlatan Ibrahimović, ymhlith llawer, llawer o rai eraill. Ar hyn o bryd mae Mourinho yn brif hyfforddwr y Tottenham Spurs, sydd â sylfaen ddilynol a ffan Iddewig fawr yn Lloegr.

Chwaraeodd Mutombo 18 tymor yn yr NBA, gan ennill pedair gwobr Chwaraewr Amddiffynnol y Flwyddyn yr NBA ac ennill wyth ymddangosiad seren i gyd trwy gydol ei yrfa. Mae'n cael ei ystyried yn un o'r atalwyr ergyd mwyaf erioed, a gallai ei wagen bys llofnod a ddilynodd y mwyafrif o'i 3,289 bloc - yr ail fwyaf yn hanes yr NBA - gael ei dosbarthu'n bendant fel meme cyn bod memes hyd yn oed yn beth.

“Rwy’n credu oherwydd ein bod wedi cael ein hedmygu gan gynifer, mae gennym yr allwedd i adeiladu pont i’n cymdeithas ac i wneud gwahaniaeth mawr. Mae chwaraeon yn iaith ryngwladol, ”meddai Mutombo yn y digwyddiad.

Roedd y ddwy chwedl, pob un i'w camp eu hunain, ymhlith arweinwyr ac actifyddion o'r Dwyrain Canol a ymgasglodd at ei gilydd ar gyfer y mondial bach i drafod yr effaith y gall chwaraeon ei chael ar adeiladu heddwch a newid cymdeithasol.

Roedd y digwyddiad ei hun yn gartref i academyddion a gweithwyr proffesiynol y diwydiant o Israel, Gwlad yr Iorddonen ac Irac, sydd i gyd wedi elwa o ddiplomyddiaeth chwaraeon ar ryw ffurf neu’i gilydd, ac wedi rhannu eu profiadau ynghyd â dysgu o ddefnyddio dull o’r fath tuag at ddatrys gwrthdaro a hyrwyddo heddwch yn y Dwyrain Canol - panel ar wahân o siaradwyr rhyngwladol sy'n canolbwyntio ar bersbectif byd-eang y dull hwn.

Mae adroddiadau prif ymdrech y ganolfan yw addysgu grwpiau o Balesteiniaid ac Israeliaidgyda'n gilydd, i ddod o hyd i gytgord ymysg ei gilydd trwy ryngweithio rheolaidd, addysg yn ogystal â chwaraeon eu hunain.

“Yng Nghanolfan Heddwch ac Arloesi Peres, credwn fod pêl-droed yn offeryn cadarnhaol ar gyfer cysylltu pobl,” meddai cyfarwyddwr Adran Addysg Heddwch ac Arloesi’r ganolfan, Tami Hay-Sagiv.

“Mae prosiectau’r ganolfan wedi bod yn gweithredu am fwy na 18 mlynedd, gan gysylltu bechgyn a merched ledled y wlad. Roedd y gynhadledd heddiw yn llwyfan i amrywiaeth o sefydliadau o bob rhan o'r Dwyrain Canol sydd â gwerthoedd a gweithgareddau a rennir yn y maes hwn. "

“Mewn oes lle mae Dwyrain Canol yn cael ei adeiladu, does dim amheuaeth bod gan chwaraeon ran i’w chwarae wrth ledaenu neges undod ar draws ffiniau a sectorau,” ychwanegodd.

Ymwelodd Mutombo ag Israel am ei amser cyntaf ym mis Tachwedd 2018 i lansio rhaglen pêl-fasged ieuenctid Jr NBA ar gyfer bechgyn a merched 6-14 oed yn Jerwsalem. Roedd ymweliad ac urddo'r gynghrair iau yn cyd-daro ag agor Canolfan Chwaraeon Sylvan Adams yn YMCA Jerwsalem, y cyfleuster mwyaf o'i fath yn y Dwyrain Canol sydd wedi'i leoli ar King David Street, sy'n un o'r ychydig leoedd yn y brifddinas lle mae Arabiaid ac Iddewon yn teimlo'n gyfartal gartrefol.

“Dyma fy nhro cyntaf yn Israel, ac yn sicr nid hwn fydd fy olaf,” meddai Mutombo, sy’n cynrychioli’r NBA fel ei lysgennad byd-eang. Mae'r Jerusalem Postar y pryd. “Rwy’n mynd i ddod â fy mhlant. Heddiw ymwelais ag Amgueddfa Holocost [Yad Vashem]. Roeddwn i'n meddwl fy mod i'n gwybod yr hanes cyflawn nes i mi gerdded i mewn i'r amgueddfa, ac yna roeddwn i'n teimlo fel nad oeddwn i'n gwybod digon. "

Yn ystod y rhaglen yn YMCA Jerwsalem, siaradodd Mutombo gyda’r plant am bwysigrwydd addysg: “Un diwrnod mae’r bêl-fasged hon yn mynd i roi’r gorau i bownsio. A phan mae'n gwneud hynny ac na allwch chi chwarae mwyach, mae angen i chi sicrhau bod gennych chi'r addysg i ddisgyn yn ôl arni. ”

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig