Deialog yn allweddol i gydfodoli heddychlon yn Nhalaith Kaduna (Nigeria)

(Wedi'i ymateb o: Daily Post. Tachwedd 14, 2020)

Gan Amos Tauna

Mae darlithydd gyda’r Adran Gwyddor Gwleidyddol, Prifysgol Talaith Kaduna, KASU, Dr. Joshua Danjuma, wedi pwysleisio’r angen i annog addysg heddwch ar gyfer cyd-fodolaeth heddychlon grwpiau yn Nhalaith Kaduna.

Nid yw'r Brifysgol yn credu y gellir dileu'r tueddiadau ffanadol mewn llawer o ieuenctid os anogir addysg heddwch.

Wrth siarad fel gwestai yn uwchgynhadledd heddwch ieuenctid Kaduna a drefnwyd gan Gyngres Ieuenctid Nigeria, pennod Talaith Kaduna gyda'r thema, "Cynnal Deialog fel Mecanwaith Adfer Heddwch", dywedodd y darlithydd y dylai ymlynwyr y gwahanol grefyddau a grwpiau llwythol ddeall bod yna yn debyg ymhlith y llwythau a chrefyddau ac ni all deialog arwain at syncretiaeth.

Yn ôl iddo, “Dylai deialog gael ei werthfawrogi gan holl ddinasyddion y wladwriaeth – ifanc, llythrennog ac anllythrennog, y tlawd a’r cyfoethog, Cristnogion a Mwslemiaid, a thraddodiadol.”

Nododd y gallai dial, rhagfarn, ymagwedd y frigâd dân, cyfaddawdu, canfyddiad anghywir o grefyddau neu ffydd pobl eraill yn ogystal â lefel llythrennedd ymlynwyr crefyddol fod yn ffactorau sy'n milwrio yn erbyn y defnydd o ddeialog i ddatrys gwrthdaro.

Esboniodd mai'r llwybr gorau i ddeialog lwyddiannus yw trwy ymgysylltu â'r rhanddeiliaid cywir mewn cymdeithas, megis sefydliadau cymdeithas sifil, cymdeithas broffesiynol, arweinwyr, pleidiau gwleidyddol, ymhlith eraill.

“Dylai arweinyddiaeth y gwahanol grwpiau ethnig a chrefyddol yn y wladwriaeth hefyd addysgu eu dilynwyr ar yr angen am heddwch a chydfodolaeth, cyn cychwyn deialog fel y bydd y grwpiau dan sylw yn barod i ildio eu cwynion er budd byw’n gytûn a cydfodolaeth heddychlon yn Nigeria, ”meddai.

Nododd nad yw'r defnydd o rym fel y fyddin a'r heddlu wrth reoli gwrthdaro yn Nigeria a Kaduna State, yn arbennig, wedi helpu materion, gan ddweud, “Mae'n ymddangos mai deialog yw'r unig fecanwaith a all helpu i ddeall ein pobl, eu ysgogiad, anghenion a disgwyliadau. Yn yr ystyr hwn, mae'n fecanwaith ymarferol ar gyfer datrys gwrthdaro. ”

Dywedodd Dr. Danjuma mai nod deialog yw datblygu dulliau ar y cyd o ddatrys gwrthdaro, yn ogystal â gwella perthnasoedd, dealltwriaeth ac ymddiriedaeth rhwng unigolion neu grwpiau sy'n gwrthdaro â'i gilydd.

Yn ôl iddo, mae prosesau deialog yn dod ag actorion ynghyd o bob rhan o'r rhaniad gwrthdaro (Cristnogion a Mwslemiaid) i ddatblygu gwell dealltwriaeth o bryderon, diddordebau ac anghenion yr ochr arall.

Yn gynharach, roedd Cyngres Ieuenctid Nigeria, cadeirydd pennod Kaduna, Zaharaddeen Aminu Tafida yn galaru bod y wladwriaeth yn cael ei rhannu gan linellau crefyddol, gan bwysleisio bod yn rhaid i bobl ifanc gymryd y camau angenrheidiol i sicrhau hyder ym meddyliau'r bobl yn enwedig y bobl ifanc er mwyn byw fel endid.

Cyfaddefodd fod y wladwriaeth yn wirioneddol amrywiol, gan ychwanegu y byddent ar lefel y ieuenctid, yn defnyddio'r amrywiaeth fel ffynhonnell cryfder yn y wladwriaeth.

Credai fod gan y wladwriaeth yr adnoddau dynol a naturiol i ddatblygu ei hun a chystadlu'n ffafriol ag unrhyw wladwriaeth arall yn y wlad tuag at wireddu heddwch, undod a datblygiad cynaliadwy.

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig