Er cof: David Krieger - addysgwr ac eiriolwr dros ddiarfogi niwclear

(Wedi'i ymateb o: Sefydliad Heddwch yr Oes Niwclear, Rhagfyr 8, 2023)

Pasiodd David Malcom Krieger, dyn heddwch, Rhagfyr 7, 2023 a gadawodd y byd gydag un pencampwr yn llai.

Ganed David Mawrth 27, 1942 i Herbert a Sybil Krieger yn Los Angeles. Ymsefydlodd y teulu yn Nyffryn San Fernando lle roedd ei dad yn bediatregydd cyntaf yn y Cwm.

Mynychodd David Ysgol Uwchradd Gogledd Hollywood cyn mynd i Goleg Occidental lle graddiodd gyda gradd mewn Seicoleg. Roedd yn cael ei PhD mewn Gwyddor Wleidyddol o Brifysgol Hawaii pan gyfarfu a phriodi Carolee, ei wraig ers 57 mlynedd. Cafodd y PhD hefyd.

Teithiodd David i Japan i astudio fel rhan o'i waith PhD a chafodd ei synnu cymaint gan yr hyn a brofodd ac a ddysgodd yn Hiroshima a Nagasaki nes iddo gysegru gweddill ei oes i ddileu arfau niwclear a sicrhau heddwch. Cafodd ei ddrafftio i'r fyddin yn ystod rhyfel Fietnam bron ar yr un pryd. Fodd bynnag, ni fyddai ei eglurder meddwl a moesau yn caniatáu ar gyfer cymryd rhan mewn rhyfel a lladd. Ef, hyd y gwyddom, oedd y Swyddog cyntaf yn rhyfel Fietnam i erlyn am statws Gwrthwynebydd Cydwybodol.

Teithiodd David i Japan i astudio fel rhan o'i waith PhD a chafodd ei synnu cymaint gan yr hyn a brofodd ac a ddysgodd yn Hiroshima a Nagasaki nes iddo gysegru gweddill ei oes i ddileu arfau niwclear a sicrhau heddwch.

Ym 1972, daeth David i Santa Barbara i weithio fel cynorthwyydd i Elisabeth Mann Borgese yn y Ganolfan Astudio Sefydliadau Democrataidd. Yma bu'n cydweithio â rhai o feddyliau mwyaf y cyfnod ar y pwnc o Ddemocratiaeth. Arhosodd ef a Carolee yn Santa Barbara, gan fagu eu 3 phlentyn ymhlith y coed oren gwaed a pheunod ar yr eiddo y buont yn gweithio'n ddiflino i'w trosi o greigiau a chwyn i baradwys yr artistiaid a'r garddwyr fel y mae heddiw.

Ym 1982, sefydlodd David, Frank Kelly, Wally Drew, a dau arall Sefydliad Heddwch yr Oes Niwclear. Hwn oedd cyflawniad balchaf David. Arweiniodd David Krieger Sefydliad Heddwch yr Oes Niwclear hyd ei ymddeoliad yn 2019. Bu ei waith, yn addysgu, yn eirioli, yn ysgrifennu’n helaeth, ac yn siarad ar draws y byd am beryglon yr oes Niwclear a gwallgofrwydd y ras arfau niwclear yn helpu i hyrwyddo achos heddwch â chyfiawnder, yn enwedig ymhlith pobl ifanc, fodd bynnag, hefyd gyda bron pawb y daeth yn bersonol ar eu traws. Roedd carisma, gonestrwydd a dyfnder gwybodaeth David ar y pwnc yn anodd anghytuno ag ef. Enwebwyd David Krieger ar gyfer Gwobr Heddwch Nobel am 10 mlynedd ar wahân.

Bu ei waith, yn addysgu, yn eiriol, yn ysgrifennu’n helaeth, ac yn siarad ar draws y byd am beryglon yr oes Niwclear a gwallgofrwydd y ras arfau niwclear yn gymorth i hyrwyddo achos heddwch gyda chyfiawnder, yn enwedig ymhlith pobl ifanc.

Datblygodd David angerdd am karate pan oedd yn Japan yn ei 20au cynnar. Yn yr un modd â phopeth yr oedd yn angerddol amdano, cysegrodd ei hun i fod ymhlith y goreuon, gan ennill ei wregys du ar ffurf Shito-Ryu, a sefydlu a rhedeg ei Dojo, Pacific Karate-Do Institute ei hun. Dysgodd lawer o Santa Barbariaid Karate yn y 1970au a'r 1980au, ac mae'n cyfrif rhai o'r cyn fyfyrwyr hynny ymhlith ei ffrindiau agosaf o hyd.

Roedd David wrth ei fodd yn chwarae tennis ac am flynyddoedd, treuliwyd ei brynhawniau rhydd a’i foreau penwythnos yn chwarae gyda rhai o’i ffrindiau agosaf eraill.

Yr oedd Dafydd hefyd yn fardd toreithiog. Canfu fod barddoniaeth yn ffordd wych o fynegi ei argraff o ddigwyddiadau'r byd a llawenydd dyddiol.

Yr oedd David Krieger yn ddyn o feddwl, o argyhoeddiad, ac o anrhydedd. Roedd am wneud y byd yn fwy diogel, yn fwy heddychlon, ac yn y pen draw yn lle mwy caredig a mwy cyfiawn i bawb a phopeth. Nid oedd byth yn stopio credu ei fod yn bosibl. Er anrhydedd iddo, fe'ch ceryddwn i gario hyn ymlaen.

Yn lle blodau, rhoddwch i:

Sefydliad Heddwch yr Oes Niwclear
1622 Stryd Anacap
Santa Barbara, CA 93101
www.wagingpeace.org/donate

Goroesir David gan ei wraig, Carolee; ei dri o blant, Jeffery (Claire), Jonathon (Kristen), a Mara Sweeney (Dan); ei 8 o wyrion ac wyresau, Ryan (Clara), Eric, Zachary, Andrew, Nathaniel Sweeney, Alyse, Addison Sweeney, ac Alice Sweeney; ei or-ŵyr, Louis (mab Ryan a Clara); ei frawd iau, Gary; a llawer o nithoedd a neiaint.

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig