Daisaku Ikeda ar addysg er heddwch

“Rhaid i addysg feithrin y doethineb i wrthod a gwrthsefyll trais yn ei holl ffurfiau. Rhaid iddo feithrin pobl sy'n deall ac yn gwybod yn reddfol - yn eu meddyliau, yn eu calonnau, a'u cyfanrwydd - gwerth anadferadwy bodau dynol a'r byd naturiol. Rwy’n credu bod addysg o’r fath yn ymgorffori brwydr oesol gwareiddiad dynol i greu llwybr di-dor i heddwch. ”

- Daisaku Ikeda (2002)

Dysgwch fwy am y dyfynbris hwn a'i rannu trwy ymweld â'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch ei hun Dyfyniadau a Memes Addysg Heddwch: Llyfryddiaeth Addysg Heddwch. Mae'r cyfeirlyfr llyfryddol yn gasgliad wedi'i olygu o ddyfyniadau anodedig o safbwyntiau ar theori, ymarfer, polisi ac addysgeg mewn addysg heddwch. Mae meme artistig yn cyd-fynd â phob dyfynbris / cofnod llyfryddol y cewch eich annog i'w lawrlwytho a'i ledaenu trwy'r cyfryngau cymdeithasol.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Ymunwch â'r drafodaeth ...