Enwyd Cymdeithas NGO ar gyfer Deialog ac Ymchwil Hanesyddol Cyprus yn enillydd Gwobr Max van der Stoel 2016

Enwyd Cymdeithas NGO ar gyfer Deialog ac Ymchwil Hanesyddol Cyprus yn enillydd Gwobr Max van der Stoel 2016

(Erthygl wreiddiol: SigmaLive. Hydref 24, 2016)

Cyflwynodd Gweinidog Materion Tramor yr Iseldiroedd, Bert Koenders, Wobr Max van der Stoel 2016 i'r Gymdeithas Deialog ac Ymchwil Hanesyddol (AHDR), sefydliad anllywodraethol wedi'i seilio ar Gyprus, am ei waith ar ddysgu hanes fel offeryn ar gyfer cymodi. yng Nghyprus.

Dyfarnwyd y wobr mewn seremoni yn y Palas Heddwch yn Yr Hâg ym mis Hydref.

Derbyniodd Kyriakos Pachoulides, cyd-gadeirydd y Gymdeithas y wobr ynghyd ag Alev Tuğberk.

Wrth siarad â CNA o The Hague Pachoulides dywedodd fod Bert Koenders o’r Iseldiroedd yn ei araith yn canmol gwaith y Gymdeithas ac yn tynnu sylw y gellir adeiladu dyfodol gwell i Gyprus a’i phobl os bydd rhywun yn cydnabod y gorffennol.

Dywedodd Llysgennad Cyprus Elpidoforos Economou fod y llywodraeth yn cefnogi gwaith y Gymdeithas a chyfeiriodd at Gynhadledd a fydd yn cael ei chynnal ym mis Mawrth yn fframwaith cadeiryddiaeth Cyprus Cyngor Ewrop.

Wrth dderbyn y wobr dywedodd Pachoulides fod gan aelodau’r Gymdeithas bellach gyfrifoldeb mwy tuag at bobl Cyprus gan ychwanegu bod addysg yn chwarae rhan hynod bwysig wrth adeiladu cymdeithas heddwch a ffyniant.

Wrth dderbyn y wobr dywedodd Pachoulides fod gan aelodau’r Gymdeithas bellach gyfrifoldeb mwy tuag at bobl Cyprus gan ychwanegu bod addysg yn chwarae rhan hynod bwysig wrth adeiladu cymdeithas heddwch a ffyniant.

Dywedodd y dylai gwersi hanes mewn ysgolion helpu myfyrwyr i ddeall hanes Cyprus ac adeiladu meddwl rhesymol.

Ychwanegodd Pachoulides mai rhagofyniad ar gyfer datrysiad Cyprus yw magu hyder a pharch ymhlith y bobl.

Yn fyfyriwr Cyprus yn yr Hague, chwaraeodd Yiannis Koutis gerddoriaeth gan Yanni, gyda'r offeryn ud traddodiadol.

Yn ei gyfiawnhad dywedodd Rheithgor Rhyngwladol Gwobr Max van der Stoel, “trwy gydol y 13 blynedd diwethaf, dangosodd AHDR ymrwymiad parhaus i adeiladu cymdeithas amlieithog ac aml-ffydd sy’n dathlu amrywiaeth ac yn hyrwyddo parch a chyd-ddealltwriaeth.”

Sefydlwyd AHDR yn 2003 gan grŵp o addysgwyr hanes ac ymchwilwyr sy'n ymroddedig i hyrwyddo dealltwriaeth hanesyddol a meddwl yn feirniadol ymhlith y cyhoedd ac, yn fwy penodol, ymhlith disgyblion, addysgwyr a chymdeithas sifil.

Cyflwynir Gwobr Max van der Stoel, gwobr o 50,000 ewro, bob dwy flynedd i berson, grŵp neu sefydliad am gyflawniadau rhyfeddol a rhagorol wrth wella sefyllfa lleiafrifoedd cenedlaethol a chysylltiadau rhyng-gymunedol yn nhaleithiau cyfranogol OSCE.

Sefydlwyd y Wobr yn 2001 gan Weinyddiaeth Materion Tramor yr Iseldiroedd, ac mae'n anrhydeddu Max van der Stoel, gwladweinydd amlwg o'r Iseldiroedd a oedd yn Uchel Gomisiynydd cyntaf OSCE ar Leiafrifoedd Cenedlaethol, tra hefyd yn tynnu sylw at faterion yn ymwneud â lleiafrifoedd cenedlaethol.

(Ewch i'r erthygl wreiddiol)

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig