Colombia

Dulliau Dadwladol a Chynhenid ​​o Adeiladu Heddwch Amgylcheddol: Mater Arbennig Crynhoad Gwyddor Heddwch

Os ydym am feddwl am batrwm diogelwch newydd - un sy'n gwrthod atebion milwrol ac yn honni bod diogelwch yn cael ei gyflawni trwy fynd i'r afael ag anghenion dynol a chadw bywyd planedol - yna dylem edrych ar ddewisiadau amgen i'r systemau llywodraethu Gorllewinol / Ewropeaidd sydd wedi strwythuro'r byd-eang. trefn dros y canrifoedd diwethaf. Mae'r mater arbennig hwn - sy'n canolbwyntio ar ddulliau dad-drefedigaethol a Chynhenid ​​​​o adeiladu heddwch amgylcheddol - yn archwilio safbwyntiau Cynhenid ​​​​(ac o'r gwaelod i fyny) ar yr amgylchedd, heddwch, a gwrthdaro mewn amrywiaeth o gyd-destunau.

Dulliau Dadwladol a Chynhenid ​​o Adeiladu Heddwch Amgylcheddol: Mater Arbennig Crynhoad Gwyddor Heddwch Darllen Mwy »

Memorias para la Vida: Deialogau ar gyfer Adeiladu Diwylliannau Dyfnion o Heddwch yng Ngholombia

Rhwng Ebrill 24 a 26, roedd yn anrhydedd mawr i Fundación Escuelas de Paz a Sefydliad Manigua Rosa gymryd rhan yn y XXXIV CYNHADLEDD RYNGWLADOL AR DDIWYLLIANT A HEDDWCH YN GERNIKA. Cyflwynwyd y prosiect Memorias para la Vida: Deialogau ar gyfer Adeiladu Diwylliannau Heddwch dwfn yng Ngholombia.

Memorias para la Vida: Deialogau ar gyfer Adeiladu Diwylliannau Dyfnion o Heddwch yng Ngholombia Darllen Mwy »

Cynhadledd #NoWar2024: Gwrthsefyll Ymerodraeth Filwrol UDA / #NoWar2024 Conferencia: Resistencia Al Imperio Militar De EE.UU

Ymunwch â World BEYOND War yn rhithwir - neu'n bersonol yn Awstralia, yr Almaen, Colombia, a'r Unol Daleithiau - ar gyfer Cynhadledd 3 diwrnod #NoWar2024 o Fedi 20-22 i ddysgu am effaith ymerodraeth sylfaen filwrol UDA a sut i'w gwrthsefyll .

Cynhadledd #NoWar2024: Gwrthsefyll Ymerodraeth Filwrol UDA / #NoWar2024 Conferencia: Resistencia Al Imperio Militar De EE.UU Darllen Mwy »

Mesa Técnica: El Recorrido de un Trabajo yn Equipo por la Paz yn Ciudad de Ibague, Colombia

La mesa técnica de construcción de paz a convivencia escolar es un esfuerzo de un trabajo en equipo liderado por docentes orientadores de la ciudad de Ibagué, Colombia, mediante propuestas de proyectos en beneficio de las instituciones educativas del la la ciudad de la ciudad de Ibagué, Colombia, canolrif ar gyfer sefydliadau addysgiadol cymdeithasol. La mesa ha realizado en estos de funcionamiento una cartografía social , estado del art , applicativo web para los docentes escióndo guías didácticas en sus asignaturas , a documento lineamientos de política publica and la recolección of the history of the history of Wales en las instituciones educativas de la ciudad.

(Tabl Technegol: Taith Gwaith Tîm dros Heddwch yn Ninas Ibague, Colombia) Mae'r tabl technegol ar gyfer adeiladu heddwch a chydfodolaeth ysgolion yn ymdrech tîm a arweinir gan athrawon arweiniol o ddinas Ibagué, Colombia, trwy gynigion prosiect er budd sefydliadau addysgol yn canolbwyntio ar gryfhau cyfalaf cymdeithasol y ddinas. Yn y blynyddoedd hyn o weithredu, mae'r tabl wedi cynnal cartograffeg gymdeithasol, o'r radd flaenaf, cymhwysiad gwe i athrawon weithredu canllawiau addysgu yn eu pynciau, dogfen o ganllawiau polisi cyhoeddus a chasgliad o straeon bywyd am ystumiau heddwch sy'n digwydd yn sefydliadau addysgol y ddinas.

Mesa Técnica: El Recorrido de un Trabajo yn Equipo por la Paz yn Ciudad de Ibague, Colombia Darllen Mwy »

Cynnig Dichonoldeb ar gyfer Creu Gweinidogaeth Heddwch i Colombia

Gwnaeth y Gynghrair Fyd-eang ar gyfer Gweinidogaethau a Seilwaith dros Heddwch Pennod America Ladin a'r Caribî (GAMIP LAC), hanes rhyngwladol wrth adeiladu Gweinidogaethau Heddwch trwy gyflwyno'r cynnig i greu'r sefydliad hwn i Senedd Colombia. Mae'r cynnig, sy'n blaenoriaethu'r angen am addysg heddwch, bellach ar gael i'w ddarllen.

Cynnig Dichonoldeb ar gyfer Creu Gweinidogaeth Heddwch i Colombia Darllen Mwy »

Mae UNAOC yn Hyfforddi Carfan Newydd o Adeiladwyr Heddwch Ifanc o America Ladin a'r Caribî

Cynhaliodd yr UNAOC, gyda chefnogaeth yr UNOY, weithdy meithrin gallu ar gyfer pedwar ar bymtheg o gyfranogwyr ifanc o America Ladin a'r Caribî rhwng Gorffennaf 3-7, 2023. Galluogodd y gweithdy arweinwyr ieuenctid i ddylunio a gweithredu ymyriadau heddwch effeithiol.

Mae UNAOC yn Hyfforddi Carfan Newydd o Adeiladwyr Heddwch Ifanc o America Ladin a'r Caribî Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig