Casglwch Addysgwyr Colegau Cymunedol yn Alexandria, VA i Ddysgu am Wrthdaro Byd-eang ac Adeiladu Heddwch

Casglwch Addysgwyr Colegau Cymunedol yn Alexandria, VA i Ddysgu am Wrthdaro Byd-eang ac Adeiladu Heddwch

Gan David J. Smith

(Erthygl wreiddiol: Blog David J. Smith. Hydref 25, 2016)

Mae'r 4fed Seminar Adeiladu Heddwch Coleg Cymunedol Cenedlaethol Blynyddol ei gynnal y penwythnos diwethaf hwn yng Ngholeg Cymunedol Gogledd Virginia yn Alexandria, VA. Cynhaliodd y seminar 21 o addysgwyr o Goleg Henry Ford, Coleg Santa Monica, Coleg Trefaldwyn, Coleg Cymunedol Massasoit, Coleg Southern Maryland, Coleg Cymunedol Anne Arundel, Coleg Sinclair, a Choleg Cymunedol Gogledd Virginia. Yn ymuno â'r grŵp roedd chwe addysgwr o Sefydliad Gweinyddiaeth Busnes Sukkar ym Mhacistan, yn ymweld â Choleg Cymunedol Sir Johnson ar grant Adran y Wladwriaeth. Dyluniwyd y seminar i adeiladu gallu mewn colegau cymunedol ar gyfer addysgu am adeiladu heddwch, datrys gwrthdaro, materion byd-eang, hawliau dynol a phynciau cysylltiedig. Y seminar hon yw'r unig seminar genedlaethol ar gyfer addysgwyr colegau cymunedol sy'n canolbwyntio ar faterion adeiladu byd-eang ac heddwch.

Dechreuodd y seminar ddydd Gwener, Hydref 21 a daeth i ben ddydd Llun, Hydref 24. Dysgodd y mynychwyr gan bron i 25 o arbenigwyr, ymarferwyr, swyddogion polisi ac addysgwyr ar ddulliau gweithredu

i ddysgu am heddwch. Yn ogystal â sesiynau ar sail seminarau, ymwelodd mynychwyr â'r Adran yr Unol Daleithiau Gwladol lle cawsant eu briffio ar bolisi ffoaduriaid gan swyddogion y Swyddfa Poblogaeth, Ffoaduriaid ac Ymfudo a Canolfan Diplomyddiaeth yr UD; y Sefydliad Heddwch yr UD lle maent yn cwrdd ag arbenigwyr o'r Rhaglen Afghanistan a Chanolbarth Asia, Rhaglen De Asia, a Academi Rheoli Gwrthdaro Rhyngwladol ac Adeiladu Heddwch.; a'r Amgueddfa Goffa Holocost yr UD lle ymwelon nhw â'r “Rhai Cymdogion Oedd”Arddangosyn.

Ar ddydd Gwener,  Tachwedd 21 cychwynnodd y rhaglen gyda chyflwyniadau a chroeso gan swyddogion o Goleg Cymunedol Gogledd Virginia, gan gynnwys Dr. Jim McClelland, deon y celfyddydau rhyddfrydol, a Dr. Annette Haggray, profost campws Alexandria NOVA. Dilynwyd hyn gan gyflwyniad ar “Heddwch, Addysgeg, a Grym Gwrthdaro Byd-eang Heddiw” gan Daryn Caergrawnt Sefydliad Heddwch yr UD. Sglodion Hauss y Alliance for Peacebuilding yna siaradodd am waith ei sefydliad. Canolbwyntiodd y prynhawn ar ymweliad ag Adran y Wladwriaeth a ddilynwyd wedyn gyda chinio croeso.

Ddydd Sadwrn, Tachwedd 22 cychwynnodd y rhaglen gyda sgwrs ar ddysgu heddwch gan actifydd Colman McCarthy, sydd wedi siarad ym mhob seminar. Soniodd am gyffredinrwydd rhyfel a thrais yn ein cymdeithas, a ffyrdd o herio'r patrwm hwnnw.

Yna trafododd Heather Payne ei phrofiadau fel myfyriwr graddedig sy'n astudio datrys gwrthdaro yn Prifysgol George Mason. Dilynwyd hi gan Amall Randall o Brifysgol Georgetown, a soniodd am ei waith ar ecoleg heddwch. Roedd y cinio yn cynnwys panel cyn-fyfyrwyr yn cynnwys Kathy Rowell o Goleg Sinclair a Heather MacCleoud o NAFSA. Yn y prynhawn Merve Stolzman o'r Americanaidd Groes Gochtrafod egwyddorion Cyfraith Ddyngarol Ryngwladol a Cindy Epperson o Goleg Cymunedol St Louis a rennir gyda'r strategaethau grŵp ar gyfer addysgu am eithafiaeth dreisgar. Yn ogystal, mae Michelle Breslauer o'r Sefydliad Economeg a Heddwch soniodd am y Mynegai Heddwch Byd-eang a sut y gallai addysgwyr ei ddefnyddio. Gyda'r nos, rhannodd Mark Schulte waith ei sefydliad, y Canolfan Pulitzer ar Adrodd ar Argyfwng,  a dangosodd segment o'r ffilm sydd ar ddod Yr Hafaliad Bywyd.

Ar ddydd Sul, Tachwedd 23, Cefais gyfle i rannu am fy ngwaith gyda cholegau cymunedol - “Adeiladu Heddwch mewn Colegau Cymunedol: The Road Travelled, The Road Ahead” - a hyrwyddo gyrfaoedd ym maes adeiladu heddwch gyda myfyrwyr colegau cymunedol. Soniodd Rhonda Fitzgerald hefyd am waith y Sefydliad Deialog Parhaus, a sut y gellir defnyddio deialog gyda myfyrwyr graddedig. Fe wnes i hefyd rannu gyda'r grŵp y Conflictstudies.org prosiect llyfr ffynhonnell agored.

Dydd Llun, Tachwedd 24 yn ddiwrnod maes gydag ymweliadau â Sefydliad Heddwch yr UD ac Amgueddfa Goffa Holocost yr UD. Rhwng yr ymweliadau hynny, ymwelodd y grŵp â swyddog o Wasanaeth y Parc Cenedlaethol a ddarparodd deithiau o amgylch Cofeb Lincoln a Chofeb Martin Luther King, Jr.

(Ewch i'r erthygl wreiddiol)

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig