Coffâd ac Ymrwymiad: Dogfennu Mehefin 12, 1982 fel Gŵyl am Oes

Felly mae'r diwrnod wedi dod, Mehefin 12, 2022. Y gobaith mwyaf dwi'n ei gadw ar fy 93rd pen-blwydd yw y bydd yn cael ei nodi fel y diwrnod y lansiwyd ail gam enfawr a hanfodol y mudiad i ddileu arfau niwclear.

Am y 40 mlynedd diwethaf, mae'r diwrnod hwn wedi dod â thair cysylltiad pen-blwydd i'r cof: y cacennau byr mefus a wnaeth fy mam i ddathlu ei phlentyn cyntaf anedig wedi dod i'r byd; fy mod wedi gwneud hynny ar yr un dyddiad ag Anne Frank; a gallai cyfranogiad llawen yn yr hyn yr oeddwn i a miliwn yn fwy wedi'i gredu fod y dydd y gweddïaf y bydd hwn, y dydd y bydd pobloedd y byd yn dewis bywyd. Roeddem yn llawen ac yn obeithiol, hyd yn oed gan ein bod yn ymwybodol iawn ac yn ofnus o'r posibilrwydd y gallai bywyd ar y blaned hon gael ei ddinistrio gan yr arfau yr oedd synnwyr cyffredin yn mynnu eu dileu. Gyda'r post hwn rydyn ni'n rhannu'r diwrnod hwnnw gyda chi.

Mae GCPE yn diolch i Robert Richter am ganiatáu i ni ddefnyddio ei ffilm “In Our Hands” ac rydyn ni’n gorffen â hi “Yr Oes Niwclear Newydd” cyfres o bostiadau yn coffau’r 40th pen-blwydd The Great Peace March, Mehefin 12, 1982 a sefydlu'r Sefydliad Rhyngwladol ar Addysg Heddwch. Mae'r ffilm 90 munud, “In Our Hands,” yn dogfennu'r llawenydd a'r ymwybyddiaeth a nodweddai'r Mers; llawenydd wedi'i achosi gan yr egni positif anferth a oedd gan y gorymdeithwyr, ac ymwybyddiaeth o'r gwirioneddau amlwg fel y'u mynegwyd gan gynifer a gafodd eu cyfweld gan y gwneuthurwr ffilmiau.

Mae yna digwyddiadau coffaol yn Efrog Newydd heddiw. Rwy'n gobeithio y bydd y cyfryw yn ninasoedd eraill y byd mewn llawer o'r lleoedd y daeth miloedd ohonynt i'r Mers yn 1982, sy'n amlygiad o bryder byd-eang ac undod ymhlith aelodau'r gymdeithas sifil fyd-eang. Boed i bawb sy’n uniaethu fel dinasyddion byd amlygu’r un pryder a chydsafiad heddiw ac yn y misoedd i ddod pan fyddwn yn cymryd pob cam posibl i ddeffro arweinwyr y pwerau niwclear i’r realiti sy’n ein hysgogi, realiti nad ydyn nhw, na’r rhai nhw, yn dod ohono. gofal, gall osgoi. Boed inni ddeffro ynddynt ofalu am fywydau’r rhai sy’n dibynnu’n uniongyrchol arnynt – pob un ohonynt yn rhan o’r rhwydwaith helaeth o fywyd sy’n trigo ar y blaned hon. Boed iddynt ymuno â ni yn yr ymrwymiad i fywyd a chyfrifoldeb dynol sy’n graidd egniol i’r mudiad heddwch, ymrwymiad y mae addysg heddwch yn ymdrechu i’w ysbrydoli wrth baratoi dysgwyr ar gyfer dinasyddiaeth fyd-eang.

Mae IIPE ers deugain mlynedd wedi ei gwneud hi'n bosibl i addysgwyr heddwch o bob rhan o'r byd fod mewn undod wrth ymdrechu i ysbrydoli ymrwymiad a chydweithio i baratoi dinasyddion i'w fynegi a'i amlygu. Ar y diwrnod hwn, gofynnaf i ddarllenwyr GCPE gydnabod y rôl hanfodol y mae IIPE wedi'i chwarae ac y bydd yn parhau i'w chwarae mewn addysg heddwch, ac wrth addysgu ar gyfer cyfranogiad adeiladol yn y mudiad i ddileu arfau niwclear. Ystyriwch y cyfraniad o $40 doler awgrymir yn y cyflwyniad i'r gyfres “Y Cyfnod Niwclear Newydd”. Byddai cyfraniad o'r fath yn fynegiant o'ch ymrwymiad i ddewis bywyd.

Cyfrannwch $40 i gefnogi'r IIPE/GCPE!

Mwynhewch y ffilm wrth i'r rhai ohonom a gymerodd ran yn The Great Peace March fwynhau'r ŵyl fywyd honno.

Betty A. Reardon
Cyfarwyddwr Sylfaenol Emeritws, Sefydliad Rhyngwladol ar Addysg Heddwch
Cyd-sylfaenydd, Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch
(6 / 12 / 22)

Yn Ein Dwylo

Awgrym Dysgu Heddwch

Dangoswch “Yn Ein Dwylo” ar ôl sgrinio a myfyrio ar y ffilmiau llwm ( “Ar y Traeth, ""Ar ôl y Diwrnod, "Neu"Dr. Strangelove”) i ysgogi ystyriaeth o gamau gweithredu.

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig