Mae cyfranogiad Colombiaid yn y broses heddwch gyda'r ELN yn barod

(Wedi'i ymateb o: Newyddion Cap Bach. Mawrth 7, 2024)

By Stuart Jenkins

Ar ôl dau ddiwrnod o waith ym mhumed sesiwn lawn y Pwyllgor Cyfranogiad Cenedlaethol, mae'r ddwy blaid yn credu bod dyluniad y strategaeth hon yn parhau gydag amserlen fanwl ar gyfer cynnal 26 cyfarfod sy'n ceisio cyrraedd y diriogaeth genedlaethol gyfan.

Y nod yw ehangu cyfranogiad y gymuned Colombia yn y rhanbarthau yn y sgwrs am y broses heddwch, ei ddealltwriaeth o'r prosesau rhanbarthol, y rhwydwaith cyfranogiad cenedlaethol, yn ogystal ag yn y model, cynllun ac addysgeg.

Cynhelir y cyfarfodydd o’r mis hwn tan fis Mai nesaf, yn ogystal â diffiniadau pellach o’r strategaeth addysg a’i methodoleg gweithredu.

Cadarnhaodd tua 76 o gynrychiolwyr o 30 sector o gymdeithas, a gymerodd ran yn y sesiwn lawn hon, yr ymrwymiad i'r hyn a ystyrir yn graidd i'r broses heddwch hon.

Mae cynrychiolwyr sefydliadau a gweithrediadau cymdeithas sifil wedi symud ymlaen i ddiffinio'r tasgau angenrheidiol i bennu cyfranogiad cymdeithas Colombia yn y bwrdd deialog rhwng Llywodraeth Colombia a'r ELN.

Mae grŵp merched hefyd wedi'i ffurfio i gymryd rhan, a fydd yn sicrhau bod materion rhyw yn cael eu cynnwys a'u trin yn briodol.

Ynglŷn â’r fethodoleg, penderfynwyd y byddai’n hyblyg ac yn addasadwy i realiti pob rhanbarth, i ffurfiau llywodraethu cymunedau lleol, ac i fenywod a grwpiau poblogaeth eraill, er mwyn sicrhau cyfranogiad.

Yn ogystal, cynhaliwyd trafodaethau a syniadau pwysig ynghylch y disgrifiad o'r pwnc cyfranogiad, nododd y ddwy ochr mewn datganiad ar y cyd.

Mae Addysg dros Heddwch, un o bwyntiau perthnasol y cytundebau a nodwyd yn y sesiwn lawn hon, yn ceisio tynnu sylw at bwysigrwydd y broses fel bod cymdeithas Colombia yn gyffredinol yn deall yr hyn sy'n digwydd wrth y bwrdd deialog ac yn teimlo ei bod yn cymryd rhan.

Yn ystod y tri mis nesaf, cynhelir cyfarfodydd yn Boga, Zipaquera, Puerto Berrio, Aguachica, Neiva, Cúcuta a Leticia, ymhlith dinasoedd eraill.

Y nod yw ehangu cyfranogiad y gymuned Colombia yn y rhanbarthau yn y sgwrs am y broses heddwch, ei ddealltwriaeth o'r prosesau rhanbarthol, y rhwydwaith cyfranogiad cenedlaethol, yn ogystal ag yn y model, cynllun ac addysgeg.

Roedd cynrychiolwyr o genhadaeth y Cenhedloedd Unedig, y Gynhadledd Esgobol, a'r grŵp o wledydd sy'n cyd-fynd â hi ar gyfer cefnogaeth a chydweithrediad yn cyd-fynd â'r sesiwn lawn.

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig