“Rhaid i gampysau prifysgolion Colombia fod yn fannau ar gyfer gwybodaeth ac adeiladu heddwch”: Y Gweinidog Aurora Vergara Figueroa

“Yn y Llywodraeth Genedlaethol rydym wedi ymrwymo i adeiladu diwylliant o heddwch, trwy ymarfer sy’n gorfod galw ar y gymdeithas gyfan i oresgyn y cylchoedd o drais sydd wedi achosi anafiadau a phoen ers degawdau. Byddwn yn parhau i fynd gyda'r Sefydliadau Addysgol Superior wrth ddylunio a gweithredu strategaethau, protocolau a llwybrau gofal ac atal yn erbyn unrhyw fath o drais ar y campws…” - Aurora Vergara Figueroa, y Gweinidog Addysg

(Wedi'i ymateb o: Weinyddiaeth Addysg Genedlaethol Colombia. Mehefin 9, 2023)

Bogotá DC, Mehefin 9, 2023. O ystyried y digwyddiadau a gofnodwyd ddoe mewn pedair prifysgol swyddogol yn y wlad yn fframwaith coffáu Diwrnod y Myfyriwr Syrthiedig, mae'r Weinyddiaeth Addysg Genedlaethol yn gwrthod unrhyw weithred sy'n effeithio ar urddas a bywyd y dinesydd ac yn gwahodd symudiadau myfyrwyr ac athrawon. , gweision a chyfarwyddwyr y gymuned addysgol, yn ogystal â'r Heddlu Cyhoeddus, i uno o amgylch deialog ac adeiladu heddwch.

“Dim mwy o drais, na chan y Wladwriaeth yn erbyn ieuenctid, na chan ieuenctid ymhlith ei gilydd, gan gynnwys ieuenctid mewn iwnifform. Rydym yn ceisio heddwch ieuenctid, cytundeb di-drais fel bod y brifysgol yn ofod ar gyfer gwybodaeth a mynegiant rhydd,” meddai Llywydd y Weriniaeth, Gustavo Petro Urrego ar ei gyfrif trydar.

“Rydym yn ceisio heddwch ieuenctid, cytundeb di-drais fel bod y brifysgol yn ofod ar gyfer gwybodaeth a mynegiant rhydd.” - Llywydd y Weriniaeth, Gustavo Petro Urrego

O'i rhan hi, cydnabu'r Gweinidog Addysg, Aurora Vergara Figueroa, berthnasedd hanesyddol symudiadau myfyrwyr a'r lle sydd ganddynt yn y trawsnewidiadau sydd eu hangen ar y wlad. “Rydym yn eich gwahodd i adeiladu senarios o heddwch a chydfodolaeth yn y prifysgolion, lle mae’r hawl i ryddid mynegiant yn cael ei barchu a lle mae cymdeithas wybodaeth yn cael ei hadeiladu,” meddai.

Cadarnhaodd pennaeth y portffolio Addysg, yng Nghyngor Cenedlaethol nesaf System Prifysgolion y Wladwriaeth (SUE), a gynhelir ar Fehefin 14 yn ninas Armenia, y byddant yn adolygu fel mater o flaenoriaeth, ynghyd â'r 34 rheithor o y strategaethau SAU swyddogol, atal a gofal y gellir eu datblygu rhwng y Llywodraeth Genedlaethol, endidau tiriogaethol a sefydliadau addysgol i ymdrin â gweithredoedd treisgar ar gampysau prifysgolion.

“Yn y Llywodraeth Genedlaethol rydym wedi ymrwymo i adeiladu diwylliant o heddwch, trwy ymarfer sy’n gorfod galw ar y gymdeithas gyfan i oresgyn y cylchoedd o drais sydd wedi achosi anafiadau a phoen ers degawdau. Byddwn yn parhau i gyd-fynd â Sefydliadau Addysgol Superior wrth ddylunio a gweithredu strategaethau, protocolau a llwybrau gofal ac atal yn erbyn unrhyw fath o drais ar y campws, gan gadw cefnogaeth gyfansoddiadol ymreolaeth prifysgol, mewn cydweithrediad â'r awdurdodau tiriogaethol a'r gymuned addysgol, ” ychwanegodd y Gweinidog Vergara.

Yn yr un modd, mae’r Weinyddiaeth Addysg yn mynegi ei theimladau o undod â’r unigolion a’r teuluoedd yr effeithiwyd arnynt yn ystod y terfysgoedd ddoe, ac yn anfon neges o gefnogaeth ac adferiad cyflym i batrôliwr yr Heddlu Cenedlaethol, Jhon Fredys Rodríguez Sandoval.

O’r Llywodraeth Newid rydym yn parhau i hyrwyddo gofodau ar gyfer deialog, cydfodolaeth a diogelwch dynol yn sefydliadau addysgol y wlad. Trwy’r ‘Deialogau Parhaol ar gyfer Addysg Uwch’ rydym yn parhau i wrando ar gynigion myfyrwyr, athrawon a gweision y sector addysgiadol, gyda’r bwriad o adeiladu o a gyda chymunedau addysgol ledled y wlad, sef prosiect Diwygio’r Gyfraith 30 o 1992 ein bod freuddwyd fel cymdeithas.

Mae'r rhanbarthau'n cymryd rhan yn y gwaith o adeiladu Diwygio'r Gyfraith 30 ym 1992

Trwy'r Llwybr Cenedlaethol 'Deialogau Parhaol ar gyfer Addysg Uwch', hyrwyddir ymarfer o gyfranogiad dinasyddion sy'n agor senarios i drafod problemau, heriau a chynigion addysg uwch gyda chymunedau addysgol ledled y wlad. Cynhelir y ddeialog nesaf ar Fehefin 15 yn adran Arauca.

Mae’n werth nodi, yn unol â’r hyn a ragwelir yn y Cynllun Datblygu Cenedlaethol, ‘Colombia, Pŵer Bywyd y Byd 2022 – 2026’, y Weinyddiaeth Addysg a’r endidau eraill sy’n gyfrifol am reolaeth yn y sector addysgol, yn hyrwyddo, yn annog ac yn byddant yn gwarantu y bydd cymuned y brifysgol a chyfranogwyr eraill yn cael eu harfer yn effeithiol, yn yr holl benderfyniadau a all ddiffinio sylfeini a chynllunio polisi cyhoeddus mewn materion addysg uwch.

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig