Addysg Heddwch Clirio Gwybodaeth Fyd-eang

The Peace Education Global Knowledge Clearinghouse yw casgliad mwyaf y byd o adnoddau ar addysg heddwch.

 
Gwybodaeth am Awgrymiadau ar gyfer Defnyddio'r Tŷ Clirio
Gyda chronfa ddata chwiliadwy o gwricwla addysg heddwch, newyddion, ymchwil, adroddiadau a dadansoddiad o bob cwr o'r byd wedi'i guradu gan yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch a'i aelodau, mae'r Clearinghouse yn ganolbwynt gwybodaeth i ymchwilwyr, llunwyr polisi, rhoddwyr a ymarferwyr.

Defnyddio'r Clearinghouse

Cliciwch ar deitl yr adnodd i'w agor!

Hidlau Chwiliadwy / Trefnadwy

Gallwch chwilio'r Clearinghouse trwy chwiliad agored gan ddefnyddio'r blwch testun. Yn ogystal, gallwch ddefnyddio'r tair hidlydd chwiliadwy y gellir eu didoli:

  • Categoriau disgrifio'r math o adnodd. Mae tua 20 o brif gategorïau, gan gynnwys cwricwla, newyddion, adroddiadau, barn ac ymchwil.
  • Tags disgrifio ffocws yr adnodd. Bydd gan y mwyafrif o gofnodion sawl tag. Ar hyn o bryd, mae yna 700+ tag, sy'n ymdrin ag ystod o bynciau o hawliau #human i ddysgu #transformative i #youth peacebuilders.
  • Rhanbarth Gwlad / Byd yn dynodi gwlad / gwledydd neu ranbarth ffocws y byd yr adnodd. Mae rhanbarthau'r byd yn ymddangos ym MHOB CAPS.
Diweddariadau
Gyda bron i 1800 o gyflwyniadau cyfredol, a 30-50 o adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu bob mis, mae'r Clearinghouse yn ehangu'n gyson. Mae'r Clearinghouse hefyd yn waith ar y gweill. Mae ein tîm gwirfoddolwyr yn gweithio'n galed i “dagio” erthyglau gyda themâu a gwledydd allweddol i wneud y gronfa ddata yn fwy chwiliadwy a swyddogaethol i ymchwilwyr. O Orffennaf 1, 2020 rydym wedi “tagio” bron i hanner ein casgliad cynnwys. Rydym bob amser yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu i ychwanegu cynnwys newydd (mae gennym ôl-groniad o 100+ o adnoddau yn barod i'w hychwanegu). Os hoffech wirfoddoli i gefnogi'r prosiect hwn, ac os oes gennych chi rywfaint o brofiad gwefan sylfaenol (wordpress), cysylltwch â ni.
Ychwanegwch at y Casgliad
Mae'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch yn gwahodd ei aelodau i gyfrannu newyddion, ymchwil, cwricwla, adroddiadau a dadansoddiad i'r Clearinghouse. Yn ogystal â chynnwys y cyfraniadau hyn yma, byddant hefyd yn cael eu rhannu ar wefan yr Ymgyrch, yn cael eu dosbarthu trwy ein rhestrau e-bost, a'u postio ar gyfryngau cymdeithasol.  Cliciwch yma i rannu'ch adnoddau ac i gyfrannu at y Clearinghouse
delweddTeitlCrynodebCategoriauRhanbarth Gwlad / BydTagshf:categorïauhf: tagiauhf:treth: gwlad
Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:
Sgroliwch i'r brig