Cymdeithas Sifil fel Teyrnas Menywod yn Ymdrechu tuag at Gydraddoldeb

Cyflwyniad

Ledled y byd, mae hawliau menywod yn cael eu diystyru gan y cynnydd mewn ideolegau awdurdodaidd. Mae’r “adlach” hwn i’w deimlo, hyd yn oed mewn democratiaethau rhyddfrydol bondigrybwyll, sy’n amlwg yn y ffaith bod Goruchaf Lys yr Unol Daleithiau yn dirymu hawl menywod i reoli eu cyrff eu hunain, wrth daro Roe vs Wade i lawr.

Mae menywod Americanaidd, fel eu chwiorydd ledled y byd, yn trefnu gweithredoedd cymdeithas sifil i amddiffyn ac adfer eu hawliau. Ar hyd yr amser mae menywod yn cymryd llawer o'r cyfrifoldeb am les cymdeithasol eu cymunedau wedi'i erydu gan y llymder sydd hefyd yn nodweddu'r awdurdodaeth batriarchaidd sydd ar hyn o bryd yn diddymu cymaint o gynnydd cymdeithasol yr 20fed ganrif.

Mae menywod Afghanistan dros y flwyddyn ddiwethaf wedi wynebu ffurf arbennig o ddifrifol ar y gormes batriarchaidd hwn o gydraddoldeb dynol menywod. Fel y dangosir yn y ddwy eitem a bostiwyd yma, maent wedi dangos dewrder arbennig a menter dinasyddion wrth alw am eu hawliau fel rhan annatod o ddyfodol cadarnhaol i'w gwlad.

Mae Negina Yari, yn y fideo isod, yn tystio'n syth i realiti gwadu hawliau menywod Afghanistan. Mae datganiad cymdeithas sifil Afghanistan ynghylch yr Ulema Loya Jirga sydd ar ddod, yn galw ar Fwslimiaid cyfrifol a gwybodus i geisio arfer eu cyfrifoldeb dinesig i gymryd rhan mewn llunio polisi cyhoeddus, yn honni bod cyfranogiad menywod a dynion yn hanfodol i arwain y genedl trwy'r lluosog presennol. argyfyngau y mae'n eu hwynebu.

Gallwn ni i gyd gael ein hysbrydoli gan weithredoedd y merched Afghanistan hyn, ond yn fwy i'r pwynt beth allwn ni ei ddysgu ganddyn nhw i fynd i'r afael ag achosion o'n gormes ein hunain? Pa fodd y gallwn wneyd achos cyffredin â hwynt, a bod mewn undod gweithredol.? Sut gall y dysgiadau hyn a’r undod gweithredol lywio ein gwaith ym maes addysg heddwch? (BAR, Gorffennaf 18, 2022)

Negina Yari yn annerch dadl Cyngor Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig ar statws menywod a merched yn Afghanistan, 7-1-22

Negina Yari yn annerch dadl Cyngor Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig yng Ngenefa ar sefyllfa menywod a merched yn Afghanistan, ar Orffennaf 1, 2022. Mae'r datganiad gan Negina Yari, Cynghrair Rhyngwladol Merched dros Heddwch a Rhyddid, yn y “Dadl frys ar hawliau dynol menywod a merched yn Afghanistan – 32ain Cyfarfod, 50fed Sesiwn Reolaidd y Cyngor Hawliau Dynol” oedd un o 25 araith yn y gynhadledd.

Datganiad Cymdeithas Sifil Afghanistan: Pryderon Ulema Gwryw a Benyw a Chymdeithas Sifil Ynghylch yr Ulema Loya Jirga sydd ar ddod yn Kabul

lawrlwytho datganiad gwreiddiol (pdf)

Yn enw Allah, y mwyaf grasol a mwyaf trugarog

Pryderon y Wlema Gwryw a Benywaidd a'r Gymdeithas Sifil Ynghylch yr Ulema Loya Jirga sydd ar ddod yn Kabul

Datganiad Terfynol

Rydym ni fel grŵp cymdeithas sifil Afghanistan o gymuned grefyddol, (NUA) gwrywaidd a benywaidd Ulema yn croesawu trefnu jirga mawreddog gan Afghan Ulema i drafod a dod o hyd i ffyrdd ar gyfer y sefyllfa wleidyddol a chymdeithasol bresennol yn Afghanistan. Gwerthfawrogir unrhyw gam ymlaen!

Mae cenedl Afghanistan yn mynd heibio o gyfnod anoddaf ei hanes, mae ansefydlogrwydd gwleidyddol, heriau cymdeithasol, awyrendy, tlodi oherwydd ased wedi'i rewi o genedl Afghanistan wedi plymio'r genedl i argyfwng dyngarol ac wedi parlysu'r sector preifat. Mae bron i ddeg mis wedi cau'r drysau i ysgolion i ferched, system addysg Afghanistan wedi cael effaith wael, diweithdra dynion a menywod yn y llywodraeth, NGOS, llysgenadaethau a'r llywodraeth wedi cynyddu. Ar yr un pryd mae'r genedl yn cael ei heffeithio gan drychineb naturiol tân o'r fath yng nghoedwigoedd talaith Noristan, daear gyflym yn Paktika, Paktia a Khost a llifogydd mewn 11 talaith Badakhshan, Takhar, ac ati.

Dyma'r amser y mae'n rhaid i bobl Afghanistan ddod at ei gilydd i fynd i'r afael â'r angen am amser. Cymdeithas sifil yw'r bont rhwng cenedl a llywodraeth ac mae eu rôl bwysig mewn adeiladu cenedl yn ddiymwad. Rydym yn galw ar yr IEA i ymddiried yn y gymdeithas sifil genedlaethol fel breichiau cryf i gefnogi'r genedl. Rydym yn anwleidyddol ac yn amhleidiol, dim ond yn y gorffennol, heddiw ac yfory yr ydym yn sefyll dros ein cenedl. Rhaid i'r IEA ein cynnwys ym mywyd cymdeithasol a gwleidyddol y wlad. Nid yw'r Ulema Loya Jirga gan Ulema sydd ar ddod yn cael ei rannu nac yn ymgynghori â chymdeithas sifil. Rydym yn NUA fel llwyfan o fwy na 6000 o wlema gwrywaidd a benywaidd o bob rhan o'r wlad ers y 10 mlynedd diwethaf wedi bod yn ymgysylltu ac mae ein cyfranogiad yn hanfodol heddiw. Felly, heddiw ar 28 Mehefin, dydd Mawrth 2022 yn Kabul rydym wedi trefnu'r gynhadledd hon i'r wasg ac yn annog Taliban a'r gymuned ryngwladol gyda'r pwyntiau canlynol:

1. Mae unrhyw gam ymlaen ar gyfer adeiladu cenedl yn cael ei groesawu ac yn annog yr IEA yn fawr i gynnwys yr wlema gwrywaidd a benywaidd o'r gymdeithas sifil (NUA) os ydyn nhw wir yn credu i glywed lleisiau cenedl

2. Mae cynhwysiant ulema menywod yn y jirga sydd ar ddod yn hollbwysig gan y gallant gynrychioli hanner y genedl, ac mae eu hanwybyddu yn golygu anwybyddu realiti 50% y genedl. Rydym yn annog IEA i hwyluso cynnwys wlema benywaidd o bob rhan o'r wlad

3. Rydym yn annog yr IEA i sefydlu gwell perthynas â chymdeithas sifil nad ydynt yn endidau gwleidyddol ond rydym bob amser yn talu'r rôl lle'r oedd rôl y llywodraeth yn wan.

4. Rydym hefyd yn galw ar y gymuned ryngwladol i sefyll wrth ochr cenedl a chymdeithas sifil Afghanistan yn yr eiliadau anodd hyn o'r hanes, gofynnwn i'r gymuned ryngwladol am bresenoldeb corfforol yn Afghanistan trwy eu cenadaethau conswl yn cefnogi Cymdeithas Sifil Afghanistan a chadw llygaid ar datblygiadau cyfagos.

Kabul Afghanistan - 28/06/2022

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig