Gwasanaeth Heddwch Sifil yn ceisio Cynghorydd ar Addysg Heddwch (Wcráin)

Lleoliad: Dnipro, Wcráin
Cyfnod aseiniad: 01/10/2022 – 03/31/2024
Math o gyflogaeth: llawn amser
Ymgeisiwch gan: 01/02/2022

cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth ac i wneud cais

Disgrifiad swydd

Rhaglen wlad GIZ Gwasanaeth Heddwch Sifil (CPS) Wcráin.

Mae “mesurau addysg heddwch i gefnogi goresgyn polaredd cymdeithasol yn Nwyrain yr Wcrain” yn canolbwyntio ar adeiladu dull cadarnhaol o ymdrin ag amrywiaeth a thrawsnewid gwrthdaro di-drais gyda’r cwmpas o leihau polareiddio cymdeithasol yn Nwyrain yr Wcrain. Mae'r CPS yn cefnogi partneriaid i hyrwyddo dulliau addysg heddwch, ar y lefel systemig ac ar lefel adeiladu gallu personol i addysgwyr, yn ogystal ag mewn mesurau trawsnewid gwrthdaro ar sail deialog mewn cymunedau. Mae CPS Wcráin yn cydweithredu â sefydliadau cymdeithas sifil a sefydliadau'r wladwriaeth. Ar hyn o bryd mae cydran Addysg Heddwch CPS Wcráin yn gweithio gyda chwe sefydliad partner ar bynciau amrywiol addysg heddwch ar y lefel genedlaethol a rhanbarthol, gan gefnogi diwygio ysgolion cenedlaethol “Ysgol Wcrain Newydd” sy'n anelu at drawsnewid ysgolion Wcrain yn amgylchedd grymus a heddychlon.

Eich Tasgau

 • Dadansoddi a monitro anghenion addysgwyr (athrawon, gweithwyr cymdeithasol, seicolegwyr ysgol) yn rhanbarthau targed y CPS i ddatblygu eu sgiliau ac ennill ymarfer wrth gymhwyso dulliau addysg heddwch
 • Datblygu a gweithredu sesiynau hyfforddi wedi'u teilwra, goruchwyliaethau a fformatau dysgu eraill ar gyfer addysgwyr, mewn cydweithrediad â'r sefydliadau partner a phartneriaid lleol eraill
 • Cefnogi sefydliadau partner yn eu gwaith addysgol, er enghraifft trwy gyd-ddylunio digwyddiadau, cynnal sesiynau hyfforddi, cwricwla a deunydd addysgol, cwnsela ar bynciau addysg heddwch
 • Rhwydweithio â sefydliadau cyhoeddus rhanbarthol neu genedlaethol, sefydliadau anllywodraethol lleol ac arbenigwyr rhyngwladol
 • Cyfrannu at ddysgu mewnol ac adeiladu strategaeth rhaglen Wcráin CPS

Eich Proffil

 • Gradd academaidd mewn addysgeg / addysgu, seicoleg, heddwch, ac astudiaethau gwrthdaro neu mewn meysydd tebyg
 • Profiad proffesiynol perthnasol mewn addysg oedolion sy'n seiliedig ar gymhwysedd; mae hyfedredd mewn trawsnewid gwrthdaro ac adeiladu heddwch yn ased
 • Arbenigedd cadarn mewn rhaglenni a dulliau addysg heddwch perthnasol rhaglen CPS, er enghraifft: gwrth-wahaniaethu, amrywiaeth, addysg hanes, cyfathrebu di-drais, arferion adferol, dysgu cymdeithasol-emosiynol-dysgu
 • Arbenigedd perthnasol wrth ddatblygu cwricwla ar gyfer athrawon / addysg oedolion, addasu dulliau ac adolygu llyfrau ysgol a deunydd dysgu
 • Mae sgiliau cyfathrebu cyffredinol a rhyngddiwylliannol rhagorol, profiad o hwyluso cyfathrebu a chydweithrediad adeiladol rhwng ysgolion, rhieni, athrawon a myfyrwyr yn gaffaeliad
 • Yn brofiadol mewn gwaith tîm, y gallu i addasu'n gyflym a dod o hyd i ddulliau creadigol, datrysiad ac adnoddau-ganolog
 • Rhuglder mewn Rwseg a Saesneg neu Almaeneg

 

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Ymunwch â'r drafodaeth ...