Addysg ddinesig ac adeiladu heddwch: Enghreifftiau o Irac a Swdan

Addysg Ddinesig ac Adeiladu Heddwch: Enghreifftiau o Irac a Swdan

Dyfyniad: Levine, DH, & Bishai, LS (2010). Addysg ddinesig ac adeiladu heddwch: Enghreifftiau o Irac a Swdan (Adroddiad Arbennig Rhif 254). Sefydliad Heddwch yr Unol Daleithiau. https://www.usip.org/sites/default/files/SR254%20-%20Civic%20Education%20and%20Peacebuilding.pdf

Am yr Adroddiad

Rhwng 2006 a 2010, datblygodd Sefydliad Heddwch yr Unol Daleithiau nifer o raglenni addysg ddinesig ar gyfer Irac a Swdan fel rhan o ymdrechion ehangach i hyrwyddo sefydlogrwydd a datblygiad ar ôl gwrthdaro a helpu i atal dychweliad i drais. Mae’r adroddiad hwn yn disgrifio’r rhaglenni hynny ar ôl edrych yn gyntaf ar y seiliau cysyniadol ar gyfer addysg ddinesig a sut maent yn wahanol i hawliau dynol ac yn gorgyffwrdd â nhw. Mae hefyd yn trafod heriau amrywiol y mae rhaglenni addysg ddinesig yn eu hwynebu mewn amgylcheddau ôl-wrthdaro ac yn awgrymu sawl ffordd o oresgyn yr heriau hyn, fel y dangosir yn achosion Irac a Swdan.

Crynodeb

• Mae addysg ddinesig yn darparu fframwaith cadarnhaol ar gyfer hunaniaeth ddinesig gyfunol. Fel y cyfryw, gall fod yn ffactor sefydlogi mewn cymdeithasau sy'n dioddef o wrthdaro treisgar a'i ganlyniadau.
• Mae pwyslais addysg ddinesig ar gyfranogiad y cyhoedd mewn llywodraethu yn gorgyffwrdd â hawliau dynol, ond mae gan y ddau faes seiliau cysyniadol gwahanol ac ar wahân.
• Mae amgylcheddau ôl-wrthdaro yn creu sawl her ddifrifol i addysgwyr. Mae rhai o'r heriau hyn yn arbennig o anodd ar gyfer rhaglenni addysg ddinesig a rhaid mynd i'r afael â nhw wrth i raglenni o'r fath gael eu datblygu.
• Mae technegau ystafell ddosbarth yn rhan hanfodol o addysg ddinesig oherwydd eu bod yn rhannu sgiliau yn ogystal â gwybodaeth; mae'r ddau yn nodweddion angenrheidiol o gyfranogiad dinesig llwyddiannus.
• Mae profiadau USIP gyda rhaglennu addysg ddinesig yn Irac a Sudan yn dangos yr heriau a'r manteision o ddatblygu modelau effeithiol, cynaliadwy o addysg ddinesig mewn ardaloedd sy'n gwella o drais. Mae rhaglenni o'r fath yn gofyn am ymgysylltiad lleol, hyblygrwydd, amynedd ac ymrwymiad hirdymor.

Mewn theori ac ymarfer, mae dinasyddiaeth a hawliau dinesig yn gydrannau pwysig o addysg ddinesig, yn enwedig wrth adeiladu sefydliadau cenedlaethol heddychlon mewn ardaloedd yr effeithir arnynt gan wrthdaro treisgar. Er bod gwahaniaethau rhwng hawliau dynol a dinesig, mae gan addysgwyr yn y ddau faes cyflenwol hyn nodau tebyg, megis defnyddio technegau ystafell ddosbarth rhyngweithiol, ac maent yn wynebu heriau tebyg, megis delio â phroblemau penodol sy'n deillio o wrthdaro. Mae'r achosion o raglennu addysg ddinesig yn Irac a Sudan yn dangos sut y gall addysg ddinesig ddod i'r amlwg mewn gwahanol gyd-destunau gwrthdaro a pha fathau o heriau all godi wrth ddatblygu rhaglenni effeithiol.

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig