Canolbwyntio ar Ieuenctid

Ail-gastio'r naratif o wersylloedd myfyrwyr o blaid Palestina: ymrwymiad i wneud newidiadau di-drais

Nid lleoedd casineb yw gwersylloedd myfyrwyr, maent yn fannau cariad lle mae di-drais yn ennill buddugoliaeth. Mae eu gofynion yn targedu diwedd ar drais, ac mae eu dulliau yn adlewyrchu'r un bwriad. Mae ymroddiad y myfyrwyr i'w hachos trwy brotestio heddychlon yn wir ymrwymiad i weithredu trwy lens addysg heddwch.

Ail-gastio'r naratif o wersylloedd myfyrwyr o blaid Palestina: ymrwymiad i wneud newidiadau di-drais Darllen Mwy »

Mae Mayors for Peace yn cynnal gweminar addysg heddwch: Recordio nawr ar gael ar-lein

Gan anelu at ysgogi gweithgareddau heddwch dan arweiniad ieuenctid mewn aelod-ddinasoedd, cynhaliodd Mayors for Peace weminar addysg heddwch i roi cyfle i arweinwyr ifanc sy'n ymwneud â gweithgareddau heddwch rannu gwybodaeth am eu gweithgareddau a chymryd rhan mewn deialog.

Mae Mayors for Peace yn cynnal gweminar addysg heddwch: Recordio nawr ar gael ar-lein Darllen Mwy »

Bydd y Pab yn cyfarfod â 6000 o fyfyrwyr ac arweinwyr o'r Rhwydwaith Cenedlaethol Ysgolion dros Heddwch

Bydd 6,000 o fyfyrwyr, athrawon ac arweinwyr ysgol o’r Rhwydwaith Cenedlaethol Ysgolion dros Heddwch yn cyfarfod â’r Pab Ffransis ar Ebrill 19. Mae’r cyfarfod yn rhan o raglen addysg ddinesig o’r enw “Dewch i ni drawsnewid y dyfodol. Am heddwch gyda sylw.”

Bydd y Pab yn cyfarfod â 6000 o fyfyrwyr ac arweinwyr o'r Rhwydwaith Cenedlaethol Ysgolion dros Heddwch Darllen Mwy »

Mae UNAOC yn croesawu carfan newydd o adeiladwyr heddwch ifanc ar gyfer 7fed rhifyn Menter Addysg Heddwch

Lansiodd Cynghrair Gwareiddiadau'r Cenhedloedd Unedig (UNAOC) y 7fed rhifyn o'i raglen Young Peacebuilders (YPB), gan groesawu carfan o America Ladin a'r Caribî. Nod rhaglen YPB yw creu mudiad byd-eang o adeiladwyr heddwch ifanc trwy roi'r cymwyseddau iddynt hyrwyddo amrywiaeth a dealltwriaeth ryngddiwylliannol.

Mae UNAOC yn croesawu carfan newydd o adeiladwyr heddwch ifanc ar gyfer 7fed rhifyn Menter Addysg Heddwch Darllen Mwy »

Cynhaliwyd Fforwm Heddwch 2023 Nanjing “Heddwch, Diogelwch, a Datblygiad: Ieuenctid ar Waith” yn Jiangsu, Tsieina

Ar 19-20 Medi 2023, cynhaliwyd trydydd Fforwm Heddwch Nanjing gyda'r thema “Heddwch, Diogelwch a Datblygiad: Ieuenctid ar Waith” yn llwyddiannus yng Ngardd Expo Jiangsu. Roedd y fforwm yn canolbwyntio ar “Heddwch a Datblygu Cynaliadwy.”

Cynhaliwyd Fforwm Heddwch 2023 Nanjing “Heddwch, Diogelwch, a Datblygiad: Ieuenctid ar Waith” yn Jiangsu, Tsieina Darllen Mwy »

Corff anllywodraethol ieuenctid yn galw am ymdrechion i fynd i'r afael ag anoddefiad crefyddol (Ghana)

Mae Menter Datblygu Ieuenctid a Llais (YOVI), corff anllywodraethol yn Tamale, wedi galw ar y llywodraeth a rhanddeiliaid eraill i gynyddu ymdrechion i fynd i’r afael ag anoddefgarwch crefyddol yn Rhanbarth y Gogledd, er mwyn cydfodoli’n heddychlon.

Corff anllywodraethol ieuenctid yn galw am ymdrechion i fynd i'r afael ag anoddefiad crefyddol (Ghana) Darllen Mwy »

“Ein Tebygrwydd yw’r ffordd ymlaen” dywed pobl ifanc o’r Balcanau Gorllewinol

Trefnwyd yr Academi Ieuenctid ‘Cyflwr Heddwch’ cyntaf, a welir fel llwyfan addysgol ar gyfer goresgyn gwahaniaethau ac atal gwrthdaro yn y dyfodol, gan yr UE yn Bosnia a Herzegovina mewn cydweithrediad â’r Ganolfan Ymchwil Ôl-Gwrthdaro rhwng Awst 18 a 31.

“Ein Tebygrwydd yw’r ffordd ymlaen” dywed pobl ifanc o’r Balcanau Gorllewinol Darllen Mwy »

Mae UNAOC yn Hyfforddi Carfan Newydd o Adeiladwyr Heddwch Ifanc o America Ladin a'r Caribî

Cynhaliodd yr UNAOC, gyda chefnogaeth yr UNOY, weithdy meithrin gallu ar gyfer pedwar ar bymtheg o gyfranogwyr ifanc o America Ladin a'r Caribî rhwng Gorffennaf 3-7, 2023. Galluogodd y gweithdy arweinwyr ieuenctid i ddylunio a gweithredu ymyriadau heddwch effeithiol.

Mae UNAOC yn Hyfforddi Carfan Newydd o Adeiladwyr Heddwch Ifanc o America Ladin a'r Caribî Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig