Cyfleoedd ariannu

Cyfle grant ar gyfer prosiectau a arweinir gan blant. Gwnewch gais erbyn 31 Mawrth, 2022

Nod y Labordy Atebion Plant (CLS) yw cefnogi pobl ifanc i gymryd camau i fynd i'r afael â thlodi sy'n effeithio ar blant yn eu cymunedau trwy atebion sy'n seiliedig ar addysg ac addysg heddwch. Gyda chefnogaeth oedolion, gwahoddir grwpiau o blant i gyflwyno eu syniadau a gwneud cais am un o’n micro-grantiau (yn amrywio o 500 USD i 2000 USD) i weithredu prosiect a arweinir gan blant. Dyddiad Cau Cais: Mawrth 31. [parhewch i ddarllen…]

Adroddiadau Gweithgaredd

Rhyfel a Militariaeth: Deialog rhwng cenedlaethau ar draws diwylliannau

Archwiliodd gweminar “Rhyfel a Militariaeth: Deialog rhwng cenedlaethau ar draws diwylliannau” a gynhaliwyd gan World BEYOND War achosion ac effeithiau rhyfel a militariaeth mewn gwahanol leoliadau, ac arddangosodd ddulliau arloesol sy'n cael eu defnyddio i gefnogi ymdrechion adeiladu heddwch rhwng cenedlaethau a arweinir gan ieuenctid ar lefel fyd-eang, ranbarthol. , lefelau cenedlaethol a lleol. [parhewch i ddarllen…]