Canolbwyntio ar Ieuenctid

Galwad Ieuenctid ar y Cenhedloedd Unedig i Hyrwyddo diarfogi ac Addysg Heddwch

Mewn datganiad ar Ymgysylltu â Phobl Ifanc ac Addysg Heddwch, diarfogi a pheidio â lluosogi, galwodd Cymdeithas Sifil ar y Cyd Addysg Ieuenctid a Diarfogi ar Bwyllgor Cyntaf Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig ar Ddiarfogi a Diogelwch Rhyngwladol i gynnwys ieuenctid yn eu gwaith ac i weithio'n fwy egnïol tuag at weithredu. addysg diarfogi ac amlhau. [parhewch i ddarllen…]

Newyddion ac Uchafbwyntiau

Addysg am heddwch: Gweledigaeth systematig a phroses aml-ddimensiwn (Colombia)

Mae trais aml-ddimensiwn yng Ngholombia wedi cael effaith ddinistriol ar delerau cymdeithasol-ddiwylliannol, gwleidyddol, economaidd ac amgylcheddol. Er mwyn sicrhau newid systemig, mae angen deall amrywiaeth amgylcheddau ac actorion sy'n effeithio ar ddysgu pobl ifanc. Gan ddeall y bydysawd hon o actorion a phrofiadau, mae Sefydliad Mi Sangre wedi cynllunio model ymyrraeth pedair lefel; cynnig sydd wedi esblygu dros amser mewn ymateb i anghenion y bobl ifanc eu hunain a chymdeithas heddiw. [parhewch i ddarllen…]