Adolygiadau llyfrau

Adolygiad llyfr: Gwyddoniadur addysg heddwch

Mae “Encyclopedia of Peace Education,” a olygwyd gan Monisha Bajaj, yn gyfrol yn y gyfres Information Age Press: Peace Education, wedi'i golygu gan Laura Finley & Robin Cooper. Mae'r adolygiad hwn, a ysgrifennwyd gan Alexander Cromwell, yn un mewn cyfres a gyd-gyhoeddwyd gan yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch ac In Factis Pax: Journal of Peace Education a Social Justice tuag at hyrwyddo ysgolheictod addysg heddwch.

Adolygiad llyfr: Gwyddoniadur addysg heddwch Darllen Mwy »

Adolygiad Llyfr - Ymchwil astudiaethau heddwch a gwrthdaro: persbectif ansoddol

Mae “ymchwil astudiaethau heddwch a gwrthdaro: persbectif ansoddol,” wedi'i olygu gan Robin Cooper a Laura Finley, yn gyfrol yn y gyfres Information Age Press: Peace Education, wedi'i golygu gan Laura Finley & Robin Cooper. Mae'r adolygiad hwn, a ysgrifennwyd gan Mike Klein, yn un mewn cyfres a gyd-gyhoeddwyd gan yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch ac In Factis Pax: Journal of Peace Education a Social Justice tuag at hyrwyddo ysgolheictod addysg heddwch.

Adolygiad Llyfr - Ymchwil astudiaethau heddwch a gwrthdaro: persbectif ansoddol Darllen Mwy »

Adolygiad Llyfr - Peace Jobs: canllaw myfyriwr ar ddechrau gyrfa yn gweithio dros heddwch

Mae “Peace Jobs: canllaw i fyfyrwyr ar ddechrau gyrfa yn gweithio dros heddwch” gan David J. Smith, yn gyfrol yn y gyfres Information Age Press: Peace Education, wedi'i golygu gan Laura Finley & Robin Cooper. Mae'r adolygiad hwn, a ysgrifennwyd gan Janet Gray, yn un mewn cyfres a gyd-gyhoeddwyd gan yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch ac In Factis Pax: Journal of Peace Education a Social Justice tuag at hyrwyddo ysgolheictod addysg heddwch.

Adolygiad Llyfr - Peace Jobs: canllaw myfyriwr ar ddechrau gyrfa yn gweithio dros heddwch Darllen Mwy »

Adolygiad Llyfr: Addysg heddwch o'r llawr gwlad

Mae “Peace education from the grassroots,” wedi'i olygu gan Ian M. Harris, yn gyfrol yn y gyfres Information Age Press: Peace Education, wedi'i golygu gan Laura Finley & Robin Cooper. Mae'r adolygiad hwn, a ysgrifennwyd gan Mallory Servais, yn un mewn cyfres a gyd-gyhoeddwyd gan yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch ac In Factis Pax: Journal of Peace Education a Social Justice tuag at hyrwyddo ysgolheictod addysg heddwch.

Adolygiad Llyfr: Addysg heddwch o'r llawr gwlad Darllen Mwy »

Adolygiad Llyfr - Adeiladu cymdeithas heddychlon: integreiddio addysg heddwch yn greadigol

Mae “Adeiladu cymdeithas heddychlon: integreiddio creadigol o heddwch” gan Laura L. Finley, yn gyfrol yn y gyfres Information Age Press: Peace Education, wedi'i golygu gan Laura Finley & Robin Cooper. Mae'r adolygiad hwn, a ysgrifennwyd gan Christie Billups, yn un mewn cyfres a gyd-gyhoeddwyd gan yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch ac In Factis Pax: Journal of Peace Education a Social Justice tuag at hyrwyddo ysgolheictod addysg heddwch.

Adolygiad Llyfr - Adeiladu cymdeithas heddychlon: integreiddio addysg heddwch yn greadigol Darllen Mwy »

Adolygiad Llyfr: Iaith heddwch, cyfathrebu i greu cytgord

Mae “Iaith heddwch, yn cyfathrebu i greu cytgord,” a olygwyd gan Rebecca L. Oxford, yn gyfrol yn y gyfres Information Age Press: Peace Education, wedi'i golygu gan Laura Finley & Robin Cooper. Mae'r adolygiad hwn, a ysgrifennwyd gan Mumbua Simon, yn un mewn cyfres a gyd-gyhoeddwyd gan yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch ac In Factis Pax: Journal of Peace Education a Social Justice tuag at hyrwyddo ysgolheictod addysg heddwch.

Adolygiad Llyfr: Iaith heddwch, cyfathrebu i greu cytgord Darllen Mwy »

“Arfogaeth y Goleuni”: Catalydd ar gyfer Dysgu Heddwch

Mae Betty Reardon yn adolygu rhaglen ddogfen fwyaf newydd Abigail Disney “The Armour of Light.” Wedi'i chyflawni'n wych, yn addysgiadol yn foesegol ac yn berthnasol yn wleidyddol, mae'r ffilm yn gyfraniad pwysig i'r sgwrs gymdeithasol gyfredol sy'n trafod diwylliant gwn America, ei saethu bob dydd, a'r cysylltiad cynyddol rhwng arfau â diogelwch personol a theuluol sy'n ei nodweddu. Mae rheoleidd-dra marwolaethau gynnau sy'n cymryd bywydau o bob oed a hil, ond yn anghymesur o ddynion duon ifanc yn gwneud dyfalbarhad hiliaeth wedi'i fewnblannu yn ein trefn gymdeithasol yn amlwg yn amlwg. Llai a nodwyd, a ddygir i sylw'r cyhoedd yn unig mewn achosion teimladwy neu droseddau sy'n dwyn sylw gweithredol ffeministiaid ac actifyddion hawliau menywod, yw'r digwyddiadau lluosog o drais domestig yn gwaethygu y tu hwnt i gam-drin corfforol i lofruddiaeth, pan fydd dryll yn ei feddiant. Adroddir yn amlach am blant sy'n dod â gynnau wedi'u llwytho i'r ysgol neu'n marw trwy saethu damweiniol, fel arfer yn eu cartrefi eu hunain. Mae mynediad hawdd at ynnau hefyd yn cynyddu'r posibilrwydd y gallai marwolaeth neu anaf difrifol wrth gyflawni troseddau na fyddent fel arall wedi cael canlyniadau angheuol.

Yn amlwg mae mynychder gynnau llaw a meddiant preifat o arfau ymosod yn peri problem o'r fath gyfrannau sy'n destun sylw sylweddol ar agendâu addysgu pob addysgwr heddwch. Mae ffilm Disney yn offeryn pedagogaidd pwerus ar gyfer mynd i'r afael â'r eitem hon ar yr agenda. Mae'n dangos yn glir yr angen cenedlaethol enbyd i fynd i'r afael â phroblem arfau yng nghymdeithas America ac mae'n dogfennu'r frwydr i gyflawni'r angen hwnnw gan dri unigolyn o gefndiroedd amrywiol sy'n rhannu credoau cryf yng ngwerth bywyd dynol.

“Arfogaeth y Goleuni”: Catalydd ar gyfer Dysgu Heddwch Darllen Mwy »

Troi Trawma i Diddymu Rhyfel

Llyfr diweddaraf Chappell, The Cosmic Ocean: New Answers to Big Questions, yw'r pumed mewn cyfres saith rhan a ragwelir. Fel cerflunydd yn rhoi hwb i amrywiadau ar thema, mae Chappell bob blwyddyn yn cynhyrchu golwg mwy newydd, mwy trwchus, doethach a mwy goleuedig ar y cwestiynau sy'n rhwygo wrth ei galon: Sut allwn ni fod mor garedig ac achosi'r fath ddioddefaint? Sut allwn ni fethu â gofalu am eraill yn union fel ni ein hunain? Pa fath o newid sy'n bosibl a sut y gellir ei gyflawni?

Troi Trawma i Diddymu Rhyfel Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig