Adolygiadau llyfrau

Y Tro Deialog: Traethawd Adolygu o “Adeiladu Heddwch Trwy Ddeialog: Addysg, Trawsnewid Dynol, a Datrys Gwrthdaro”

Mae “Peacebuilding Through Dialogue” yn gasgliad gwerthfawr o fyfyrdodau ar ystyr, cymhlethdod a chymhwysiad deialog. Mae'r casgliad yn datblygu ein dealltwriaeth o ddeialog a'i gymhwysedd mewn cyd-destunau lluosog ac amrywiol. Mae'r traethawd adolygu hwn gan Dale Snauwaert yn crynhoi myfyrdodau penodol o ddeialog ym meysydd addysg, ac yna adlewyrchiad o'r tro deialog mewn athroniaeth foesol a gwleidyddol. [parhewch i ddarllen…]

Adolygiadau llyfrau

Persbectif Blue Planet Evelin Lindner ar gyfer Trawsnewid Cywilydd a Terfysgaeth

Yn y traethawd adolygu hwn, mae Janet Gerson yn ysgrifennu er mwyn deall Dr. Evelin Lindner a'i llyfr newydd “Honor, Humiliation and Terror: An Explosive Mix and How We Can Defuse It with Dignity” yw ceisio dull trawsddisgyblaethol arloesol o argyfyngau allweddol o ein hamseroedd. Ei phwrpas yw “actifiaeth ddeallusol” wedi'i gosod allan trwy “ffordd peintiwr o weld, taith i chwilio am lefelau newydd o ystyr.” [parhewch i ddarllen…]

Adolygiadau llyfrau

Adolygiad Llyfr - I'r Bobl: Hanes Dogfennol o'r Brwydr dros Heddwch a Chyfiawnder yn yr Unol Daleithiau

Mae “For the People: A Documentary History of the Struggle for Peace and Justice in the United States,” a olygwyd gan Charles F. Howlettt a Robbie Lieberman, yn gyfrol yn y gyfres Information Age Press: Peace Education, wedi'i golygu gan Laura Finley & Robin Cooper. Mae'r adolygiad hwn, a ysgrifennwyd gan Kazuyo Yamane, yn un mewn cyfres a gyd-gyhoeddwyd gan yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch ac In Factis Pax: Journal of Peace Education a Social Justice tuag at hyrwyddo ysgolheictod addysg heddwch. [parhewch i ddarllen…]

Adolygiadau llyfrau

Adolygiad Llyfr - System ddiogelwch fyd-eang: dewis arall yn lle rhyfel. Rhifyn 2016

Mae system ddiogelwch fyd-eang yn crynhoi rhai cynigion allweddol ar gyfer dod â rhyfel i ben a datblygu dulliau amgen o ddiogelwch byd-eang a ddatblygwyd dros yr hanner canrif ddiwethaf. Mae'r adroddiad hefyd yn honni bod heddwch cynaliadwy yn bosibl a system ddiogelwch amgen sy'n angenrheidiol i'w chyrraedd. Ar ben hynny, nid oes angen cychwyn o'r dechrau; mae llawer o'r gwaith sylfaenol ar gyfer system ddiogelwch amgen eisoes ar waith. [parhewch i ddarllen…]

Adolygiadau llyfrau

Adolygiad llyfr: Deall diwylliannau heddwch

Mae “Deall diwylliannau heddwch,” a olygwyd gan Rebecca L. Oxford, yn gyfrol yn y gyfres Information Age Press: Peace Education, wedi'i golygu gan Laura Finley & Robin Cooper. Mae'r adolygiad hwn, a ysgrifennwyd gan Sandra L. Candel, yn un mewn cyfres a gyd-gyhoeddwyd gan yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch ac In Factis Pax: Journal of Peace Education a Social Justice tuag at hyrwyddo ysgolheictod addysg heddwch. [parhewch i ddarllen…]