Adolygiadau llyfrau

Grymuso Addysgu: Hierarchaethau Heriol ar Gyfer Cyfiawnder Cymdeithasol (Adolygiad Llyfr)

Mae Marybeth Gasman yn adolygu’r llyfr newydd, “Disrupting Hierarchy in Education: Students and Teachers Collaborating for Social Change,” gan sylwi bod y golygyddion yn tynnu ar waith Freire ond hefyd yn feirniadol ohono. Yn wahanol i'r awdur a'r damcaniaethwr adnabyddus, maent yn plethu hil i mewn i'w dadansoddiad yn hytrach nag ymdrin ag ef yn anuniongyrchol neu ganolbwyntio ar faterion sy'n ymwneud â dosbarth yn bennaf fel y gwnaeth Freire.

Grymuso Addysgu: Hierarchaethau Heriol ar Gyfer Cyfiawnder Cymdeithasol (Adolygiad Llyfr) Darllen Mwy »

Adolygiad Llyfr - Addysgu ar gyfer heddwch a hawliau dynol: Cyflwyniad

Yn “Addysgu dros heddwch a hawliau dynol: Cyflwyniad,” mae Maria Hantzopoulos a Monisha Bajaj wedi ysgrifennu testun rhagarweiniol rhagorol sy'n ymestyn ein dealltwriaeth ac yn llwyfan ar gyfer parhau i symud ysgolheigion ac ymarferwyr ymlaen wrth astudio a gweithredu heddwch a dynol. hawliau addysg.

Adolygiad Llyfr - Addysgu ar gyfer heddwch a hawliau dynol: Cyflwyniad Darllen Mwy »

Adolygiad Llyfr: “Addysg mewn datblygiadau: Cyfrol 3” gan Magnus Haavelsrud

Yn ei lyfr diweddaraf, mae Magnus Haavelsrud yn gweld datblygiadau heddwch fel symudiadau tuag i fyny o degwch, empathi, iachâd trawma'r gorffennol a'r presennol, a thrawsnewid gwrthdaro di-drais. Mae Haavelsrud yn gofyn ac yn ateb sut y gall addysg gefnogi a chychwyn symudiadau ar i fyny o'r fath o lefelau bywyd bob dydd i faterion byd-eang.

Adolygiad Llyfr: “Addysg mewn datblygiadau: Cyfrol 3” gan Magnus Haavelsrud Darllen Mwy »

Y Tro Deialog: Traethawd Adolygu o “Adeiladu Heddwch Trwy Ddeialog: Addysg, Trawsnewid Dynol, a Datrys Gwrthdaro”

Mae “Peacebuilding Through Dialogue” yn gasgliad gwerthfawr o fyfyrdodau ar ystyr, cymhlethdod a chymhwysiad deialog. Mae'r casgliad yn datblygu ein dealltwriaeth o ddeialog a'i gymhwysedd mewn cyd-destunau lluosog ac amrywiol. Mae'r traethawd adolygu hwn gan Dale Snauwaert yn crynhoi myfyrdodau penodol o ddeialog ym meysydd addysg, ac yna adlewyrchiad o'r tro deialog mewn athroniaeth foesol a gwleidyddol.

Y Tro Deialog: Traethawd Adolygu o “Adeiladu Heddwch Trwy Ddeialog: Addysg, Trawsnewid Dynol, a Datrys Gwrthdaro” Darllen Mwy »

Persbectif Blue Planet Evelin Lindner ar gyfer Trawsnewid Cywilydd a Terfysgaeth

Yn y traethawd adolygu hwn, mae Janet Gerson yn ysgrifennu er mwyn deall Dr. Evelin Lindner a'i llyfr newydd “Honor, Humiliation and Terror: An Explosive Mix and How We Can Defuse It with Dignity” yw ceisio dull trawsddisgyblaethol arloesol o argyfyngau allweddol o ein hamseroedd. Ei phwrpas yw “actifiaeth ddeallusol” wedi'i gosod allan trwy “ffordd peintiwr o weld, taith i chwilio am lefelau newydd o ystyr.”

Persbectif Blue Planet Evelin Lindner ar gyfer Trawsnewid Cywilydd a Terfysgaeth Darllen Mwy »

Adolygiad Llyfr - I'r Bobl: Hanes Dogfennol o'r Brwydr dros Heddwch a Chyfiawnder yn yr Unol Daleithiau

Mae “For the People: A Documentary History of the Struggle for Peace and Justice in the United States,” a olygwyd gan Charles F. Howlettt a Robbie Lieberman, yn gyfrol yn y gyfres Information Age Press: Peace Education, wedi'i golygu gan Laura Finley & Robin Cooper. Mae'r adolygiad hwn, a ysgrifennwyd gan Kazuyo Yamane, yn un mewn cyfres a gyd-gyhoeddwyd gan yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch ac In Factis Pax: Journal of Peace Education a Social Justice tuag at hyrwyddo ysgolheictod addysg heddwch.

Adolygiad Llyfr - I'r Bobl: Hanes Dogfennol o'r Brwydr dros Heddwch a Chyfiawnder yn yr Unol Daleithiau Darllen Mwy »

Heddwch Cyfiawn Cynaliadwy: “Oes Datblygu Cynaliadwy” Jeffery Sachs

Mae theori Jeffery Sachs o ddatblygu cynaliadwy, fel y'i mynegir yn ei lyfr rhyfeddol o graff, gwreiddiol ac ysbrydoledig, The Age of Sustainable Development (Efrog Newydd: Gwasg Prifysgol Columbia, 2015), yn cynnig fframwaith dadansoddol a normadol cynhwysfawr ar gyfer cysyniad estynedig o heddwch, hawliau dynol a chyfiawnder byd-eang, ac addysg heddwch.

Heddwch Cyfiawn Cynaliadwy: “Oes Datblygu Cynaliadwy” Jeffery Sachs Darllen Mwy »

Adolygiad Llyfr - System ddiogelwch fyd-eang: dewis arall yn lle rhyfel. Rhifyn 2016

Mae system ddiogelwch fyd-eang yn crynhoi rhai cynigion allweddol ar gyfer dod â rhyfel i ben a datblygu dulliau amgen o ddiogelwch byd-eang a ddatblygwyd dros yr hanner canrif ddiwethaf. Mae'r adroddiad hefyd yn honni bod heddwch cynaliadwy yn bosibl a system ddiogelwch amgen sy'n angenrheidiol i'w chyrraedd. Ar ben hynny, nid oes angen cychwyn o'r dechrau; mae llawer o'r gwaith sylfaenol ar gyfer system ddiogelwch amgen eisoes ar waith.

Adolygiad Llyfr - System ddiogelwch fyd-eang: dewis arall yn lle rhyfel. Rhifyn 2016 Darllen Mwy »

Adolygiad llyfr: Deall diwylliannau heddwch

Mae “Deall diwylliannau heddwch,” a olygwyd gan Rebecca L. Oxford, yn gyfrol yn y gyfres Information Age Press: Peace Education, wedi'i golygu gan Laura Finley & Robin Cooper. Mae'r adolygiad hwn, a ysgrifennwyd gan Sandra L. Candel, yn un mewn cyfres a gyd-gyhoeddwyd gan yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch ac In Factis Pax: Journal of Peace Education a Social Justice tuag at hyrwyddo ysgolheictod addysg heddwch.

Adolygiad llyfr: Deall diwylliannau heddwch Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig