Ymchwil

Galw am eco-heddwch: ail-ddychmygu addysg heddwch rhyng-gysylltiedig

Yn “Galw am Eco-Heddwch: Ail-ddychmygu Addysg Heddwch Gydgysylltiedig” mae Carlotta Ehrenzeller a Jwalin Patel yn archwilio sut y gall plant ddod i’r amlwg fel tangnefeddwyr adfywiol, y newid o ddulliau gweithredu sy’n canolbwyntio ar y ddaear eu hunain, a’r hyn y gall dysgu gyda, ac mewn natur fel profiad ymgorfforedig edrych. ac yn teimlo fel.

Galw am eco-heddwch: ail-ddychmygu addysg heddwch rhyng-gysylltiedig Darllen Mwy »

Addysg heddwch yn yr 21ain ganrif: strategaeth hanfodol ar gyfer adeiladu heddwch parhaol

Mae'r adroddiad UNESCO hwn yn amlygu rôl hanfodol addysg wrth gynnal y sefydliadau, y normau a'r safonau sy'n helpu i reoli gwrthdaro yn adeiladol ac atal trais, a chynnal heddwch. Er bod gan addysg dros heddwch hanes hir fel arf a strategaeth ar gyfer atal a thrawsnewid gwrthdaro treisgar, mae'r trosolwg hwn yn ceisio cynyddu ei arwyddocâd fel arf hanfodol o fewn fframwaith y Cenhedloedd Unedig, yn ogystal â gyda chenedl-wladwriaethau, ac actorion anwladwriaethol.

Addysg heddwch yn yr 21ain ganrif: strategaeth hanfodol ar gyfer adeiladu heddwch parhaol Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig