dyfyniadau

Er cof am fachau cloch: addysgwr cyfiawnder cymdeithasol arloesol, croestoriadol

bu farw bachau cloch, yr awdur ffeministaidd clodwiw a chlodwiw, addysgwr, actifydd, ac ysgolhaig ar Ragfyr 15 yn 69. Gwnaeth gyfraniadau sylweddol i faes addysg heddwch a chyfiawnder cymdeithasol, gan gorlannu sawl llyfr a thraethodau ar y pŵer a natur addysgeg drawsnewidiol i ormes gormesau.  

Er cof am fachau cloch: addysgwr cyfiawnder cymdeithasol arloesol, croestoriadol Darllen Mwy »

Daisaku Ikeda ar addysg er heddwch

“Rhaid i addysg feithrin y doethineb i wrthod a gwrthsefyll trais yn ei holl ffurfiau. Rhaid iddo feithrin pobl sy'n deall ac yn gwybod yn reddfol - yn eu meddyliau, yn eu calonnau, a'u cyfanrwydd - gwerth anadferadwy bodau dynol a'r byd naturiol. Rwy’n credu bod addysg o’r fath yn ymgorffori brwydr oesol gwareiddiad dynol i greu llwybr di-dor i heddwch. ” - Daisaku Ikeda

Daisaku Ikeda ar addysg er heddwch Darllen Mwy »

Tony Jenkins: addysgeg dysgu heddwch i asiantaeth wleidyddol

“Cynhyrchir asiantaeth wleidyddol yn fewnol. Rydym yn cymryd camau allanol ar y pethau hynny sydd gennym yn annwyl ac yn ystyrlon. Ni weithredir ar gyfiawnder a heddwch, a ddysgir fel cysyniadau a nodau haniaethol. Dilynir addysgeg dysgu heddwch trwy ymholiad sy'n cysylltu cysyniadau haniaethol â phrofiad y dysgwr o'r byd. ” -Tony Jenkins

Tony Jenkins: addysgeg dysgu heddwch i asiantaeth wleidyddol Darllen Mwy »

MLK: Pwrpas Addysg

“Swyddogaeth addysg… yw dysgu un i feddwl yn ddwys a meddwl yn feirniadol. Ond gall addysg sy'n dod i ben gydag effeithlonrwydd brofi'r bygythiad mwyaf i gymdeithas. Efallai mai’r troseddwr mwyaf peryglus yw’r dyn sy’n ddawnus â rheswm, ond heb unrhyw foesau. ” -Martin Luther King, Jr.

MLK: Pwrpas Addysg Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig