Cyhoeddiadau

Decolonizing Peace: blodeugerdd a gyhoeddwyd i ddathlu 25 mlynedd ers sefydlu Cadeirydd UNESCO dros Addysg Heddwch

Blodeugerdd yw “Descolonizar la Paz: Entramado de Saberes, Resistencias y Posibilidades” a gyhoeddwyd i ddathlu 25 mlynedd ers sefydlu Cadeirydd UNESCO dros Addysg Heddwch, Prifysgol Puerto Rico. Mae'r syniadau a archwilir yn y gyfrol hon yn nodi llwybrau posibl tuag at ddadwaddoli heddwch, trwy dorri o fodelau heddwch hegemonig a chynnig ffyrdd amgen o feddwl a phraxis. [parhewch i ddarllen…]

Cyhoeddiadau

Saith gwers gymhleth mewn addysg ar gyfer y dyfodol

Gwahoddodd UNESCO Edgar Morin i fynegi ei syniadau ar hanfodion addysg ar gyfer y dyfodol fel yr edrychir arnynt o ran ei syniad o 'feddwl cymhleth'. Mae'r traethawd a gyhoeddir yma gan UNESCO yn gyfraniad pwysig i ddadl ryngwladol ar ffyrdd o ailgyfeirio addysg tuag at ddatblygiad gwydn. Mae Edgar Morin yn nodi saith egwyddor allweddol y mae'n eu hystyried yn hanfodol ar gyfer addysg y dyfodol. [parhewch i ddarllen…]