Cyhoeddiadau

Celfyddydau ar gyfer addysg drawsnewidiol: Canllaw i athrawon gan Rwydwaith Ysgolion Cysylltiedig UNESCO

Mae’r canllaw hwn yn cyflwyno’r model Celfyddydau ar gyfer Addysg Drawsnewidiol sy’n seiliedig ar ymchwil, sef dull arloesol a theclyn meddwl ar gyfer athrawon a ddatblygwyd o ddata a ddarparwyd gan dros 600 o athrawon rhwydwaith Ysgolion Cysylltiedig UNESCO o 39 o wledydd.

Celfyddydau ar gyfer addysg drawsnewidiol: Canllaw i athrawon gan Rwydwaith Ysgolion Cysylltiedig UNESCO Darllen Mwy »

Galw am eco-heddwch: ail-ddychmygu addysg heddwch rhyng-gysylltiedig

Yn “Galw am Eco-Heddwch: Ail-ddychmygu Addysg Heddwch Gydgysylltiedig” mae Carlotta Ehrenzeller a Jwalin Patel yn archwilio sut y gall plant ddod i’r amlwg fel tangnefeddwyr adfywiol, y newid o ddulliau gweithredu sy’n canolbwyntio ar y ddaear eu hunain, a’r hyn y gall dysgu gyda, ac mewn natur fel profiad ymgorfforedig edrych. ac yn teimlo fel.

Galw am eco-heddwch: ail-ddychmygu addysg heddwch rhyng-gysylltiedig Darllen Mwy »

Gan gynnwys addysg drawsnewidiol mewn hyfforddiant athrawon cyn-wasanaeth: Canllaw i brifysgolion a sefydliadau hyfforddi athrawon yn y rhanbarth Arabaidd

Mae'r ddogfen ganllaw hon wedi'i chyfeirio at bob endid sy'n gyfrifol am hyfforddiant athrawon cyn-gwasanaeth (ee adrannau addysg o fewn sefydliadau addysg uwch a sefydliadau hyfforddi athrawon) yn y rhanbarth Arabaidd sydd â diddordeb mewn cynnwys Addysg Drawsnewidiol fel rhan o'u rhaglenni.

Gan gynnwys addysg drawsnewidiol mewn hyfforddiant athrawon cyn-wasanaeth: Canllaw i brifysgolion a sefydliadau hyfforddi athrawon yn y rhanbarth Arabaidd Darllen Mwy »

Addysg heddwch yn yr 21ain ganrif: strategaeth hanfodol ar gyfer adeiladu heddwch parhaol

Mae'r adroddiad UNESCO hwn yn amlygu rôl hanfodol addysg wrth gynnal y sefydliadau, y normau a'r safonau sy'n helpu i reoli gwrthdaro yn adeiladol ac atal trais, a chynnal heddwch. Er bod gan addysg dros heddwch hanes hir fel arf a strategaeth ar gyfer atal a thrawsnewid gwrthdaro treisgar, mae'r trosolwg hwn yn ceisio cynyddu ei arwyddocâd fel arf hanfodol o fewn fframwaith y Cenhedloedd Unedig, yn ogystal â gyda chenedl-wladwriaethau, ac actorion anwladwriaethol.

Addysg heddwch yn yr 21ain ganrif: strategaeth hanfodol ar gyfer adeiladu heddwch parhaol Darllen Mwy »

Cyhoeddiad newydd – “Addysg sy’n creu gwerth: Canfyddiadau ac arfer athrawon”

Gan gynnig pwynt cyfeirio canolog ac ystod eang o safbwyntiau byd-eang o brofiadau addysgu ar addysg sy’n creu gwerth (TAA), mae’r llyfr hwn yn rhoi sylw amserol i faterion cyfoes globaleiddio (Heddwch, Hawliau Dynol, Amrywiaeth, Cynaliadwyedd) y mae llawer o sefydliadau addysgol o’u cwmpas. gall y byd ddod ar eu traws.

Cyhoeddiad newydd – “Addysg sy’n creu gwerth: Canfyddiadau ac arfer athrawon” Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig