Cyhoeddiadau

Galwad Diwrnod Arbennig y Ddaear am gyfraniadau i gyfrol sy'n ailddiffinio diogelwch byd-eang o safbwynt ffeministaidd

Bydd yr ailddiffiniad o ddiogelwch a wneir yn y gyfrol hon yn canolbwyntio ar y Ddaear yn ei harchwiliadau cysyniadol a'i roi mewn cyd-destun o fewn bygythiad dirfodol yr argyfwng hinsawdd. Rhagdybiaeth waelodol o'r archwiliadau yw bod yn rhaid inni newid ein ffordd o feddwl yn ddirfawr, am bob agwedd ar ddiogelwch; yn gyntaf ac yn bennaf, am ein planed a sut mae'r rhywogaeth ddynol yn perthyn iddi. Disgwylir cynigion ar 1 Mehefin.

Galwad am Gyfraniadau at Gyfrol sy'n Ailddiffinio Diogelwch, “Safbwyntiau Ffeministiaid ar Ddiogelwch Byd-eang: Mynd i'r Afael ag Argyfyngau Presennol Cydgyfeiriol”

Bydd y casgliad hwn yn archwilio safbwyntiau diogelwch ffeministaidd a strategaethau newid posibl i drawsnewid y system ddiogelwch fyd-eang o wrthdaro / argyfwng endemig i ddiogelwch dynol sefydlog sy'n gyson yn seiliedig ar iechyd ecolegol ac asiantaeth a chyfrifoldeb dynol. Disgwylir cynigion ar 15 Mai.

Llyfr newydd: Reclaimative Post-Conflict Justice

Mae Janet Gerson a Dale Snauwaert yn cyflwyno cyfraniad pwysig i’n dealltwriaeth o gyfiawnder ar ôl gwrthdaro fel elfen hanfodol o foeseg fyd-eang a chyfiawnder trwy archwiliad o Dribiwnlys y Byd ar Irac (WTI). Rhagolwg am ddim o'r rhagair gan Betty A. Reardon.

Diarfogi Calonnau a Meddyliau

Mae George E. Griener, Pierre Thompson ac Elizabeth Weinberg yn archwilio rôl ddeuol hibakusha, gyda rhai yn eiriol dros ddileu arfau niwclear yn llwyr, tra bod eraill wedi cysegru eu bywydau i'r ymdrech lawer llai gweladwy o drawsnewid y calonnau a'r meddyliau. Felly, gellir gwerthfawrogi etifeddiaeth yr hibakusha yn llawn trwy archwilio'r ddau amlygiad o'u harweinyddiaeth yn yr oes niwclear.

Sgroliwch i'r brig