Polisi

Mae UNESCO yn mabwysiadu canllawiau carreg filltir ar rôl drawsbynciol addysg wrth hyrwyddo heddwch

Ar 20 Tachwedd 2023, mabwysiadodd y 194 o Aelod-wladwriaethau UNESCO yr Argymhelliad ar Addysg dros Heddwch, Hawliau Dynol a Datblygu Cynaliadwy yng Nghynhadledd Gyffredinol UNESCO. Dyma'r unig offeryn gosod safonau byd-eang sy'n nodi sut y dylid defnyddio addysg i sicrhau heddwch parhaol a meithrin datblygiad dynol trwy 14 egwyddor arweiniol.

Mae UNESCO yn mabwysiadu canllawiau carreg filltir ar rôl drawsbynciol addysg wrth hyrwyddo heddwch Darllen Mwy »

Cynnig Dichonoldeb ar gyfer Creu Gweinidogaeth Heddwch i Colombia

Gwnaeth y Gynghrair Fyd-eang ar gyfer Gweinidogaethau a Seilwaith dros Heddwch Pennod America Ladin a'r Caribî (GAMIP LAC), hanes rhyngwladol wrth adeiladu Gweinidogaethau Heddwch trwy gyflwyno'r cynnig i greu'r sefydliad hwn i Senedd Colombia. Mae'r cynnig, sy'n blaenoriaethu'r angen am addysg heddwch, bellach ar gael i'w ddarllen.

Cynnig Dichonoldeb ar gyfer Creu Gweinidogaeth Heddwch i Colombia Darllen Mwy »

Heddwch mewn Datblygu Cynaliadwy: Cysoni Agenda 2030 â Menywod, Heddwch a Diogelwch (Briff Polisi)

Mae Agenda 2030 ar gyfer Datblygu Cynaliadwy yn cydnabod heddwch fel rhagamod ar gyfer datblygu cynaliadwy ond nid yw'n cydnabod croestoriad rhyw a heddwch. O'r herwydd, paratôdd Rhwydwaith Byd-eang Merched Adeiladwyr Heddwch y briff polisi hwn i archwilio'r cysylltiadau rhwng Menywod, Heddwch a Diogelwch (WPS) ac Agenda 2030 a darparu argymhellion ymarferol ar gyfer eu gweithredu synergaidd.

Heddwch mewn Datblygu Cynaliadwy: Cysoni Agenda 2030 â Menywod, Heddwch a Diogelwch (Briff Polisi) Darllen Mwy »

Mae deddfwyr yn annog cynnwys ymdrechion heddwch, parch at hawliau dynol yn y cwricwlwm K-i-10 newydd (Philippines)

Dylai adran cymwyseddau heddwch y cwricwlwm K-10 newydd ar gyfer addysg sylfaenol ddysgu myfyrwyr am drywydd y llywodraeth o wahanol brosesau heddwch, parch at hawliau dynol, a meddwl beirniadol, ymhlith eraill.

Mae deddfwyr yn annog cynnwys ymdrechion heddwch, parch at hawliau dynol yn y cwricwlwm K-i-10 newydd (Philippines) Darllen Mwy »

Diwygio Argymhelliad 1974: Aelod-wladwriaethau UNESCO yn dod i gonsensws

Ar 12 Gorffennaf, cytunodd Aelod-wladwriaethau UNESCO ar destun diwygiedig Argymhelliad 1974 ynghylch addysg ar gyfer dealltwriaeth ryngwladol, cydweithredu a heddwch ac addysg yn ymwneud â hawliau dynol a rhyddid sylfaenol. Mae’r ddogfen ryngwladol hon yn darparu map ffordd clir ar gyfer sut y dylai addysg esblygu yn yr unfed ganrif ar hugain i gyfrannu yn wyneb bygythiadau a heriau cyfoes.  

Diwygio Argymhelliad 1974: Aelod-wladwriaethau UNESCO yn dod i gonsensws Darllen Mwy »

“Rhaid i gampysau prifysgolion Colombia fod yn fannau ar gyfer gwybodaeth ac adeiladu heddwch”: Y Gweinidog Aurora Vergara Figueroa

“Yn y Llywodraeth Genedlaethol rydym wedi ymrwymo i adeiladu diwylliant o heddwch, trwy ymarfer sy’n gorfod galw ar y gymdeithas gyfan i oresgyn y cylchoedd o drais sydd wedi achosi anafiadau a phoen ers degawdau. Byddwn yn parhau i fynd gyda'r Sefydliadau Addysgol Superior wrth ddylunio a gweithredu strategaethau, protocolau a llwybrau gofal ac atal yn erbyn unrhyw fath o drais ar y campws…” - Aurora Vergara Figueroa, y Gweinidog Addysg

“Rhaid i gampysau prifysgolion Colombia fod yn fannau ar gyfer gwybodaeth ac adeiladu heddwch”: Y Gweinidog Aurora Vergara Figueroa Darllen Mwy »

Beth all addysg yn bendant (ac yn realistig) ei wneud i liniaru bygythiadau cyfoes a meithrin heddwch parhaol?

Mae'r papur gwyn hwn a gyflwynir gan yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch yn rhoi trosolwg o rôl a photensial addysg heddwch ar gyfer mynd i'r afael â bygythiadau a heriau byd-eang cyfoes ac newydd i heddwch. Wrth wneud hynny, mae’n rhoi trosolwg o fygythiadau cyfoes; yn amlinellu sylfeini ymagwedd drawsnewidiol effeithiol at addysg; adolygu'r dystiolaeth o effeithiolrwydd y dulliau hyn; ac yn archwilio sut y gallai'r mewnwelediadau a'r dystiolaeth hyn lunio dyfodol maes addysg heddwch.

Beth all addysg yn bendant (ac yn realistig) ei wneud i liniaru bygythiadau cyfoes a meithrin heddwch parhaol? Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig