Rhybuddion Gweithredu

Gwnewch arolwg 10 munud i helpu i lunio polisi byd-eang sy'n cefnogi addysg heddwch

Mae'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch, mewn ymgynghoriad ag UNESCO, yn cefnogi proses adolygu Argymhelliad 1974 ynghylch Addysg ar gyfer Dealltwriaeth Ryngwladol, Cydweithrediad a Heddwch. Rydym yn annog yn gryf eich cyfranogiad yn yr arolwg hwn, cyfle arwyddocaol i gyfrannu eich llais at bolisi byd-eang sy'n cefnogi addysg heddwch. Y dyddiad cau ar gyfer ymateb yw Mawrth 1. [parhewch i ddarllen…]

Newyddion ac Uchafbwyntiau

Cyfle unigryw i adfywio consensws byd-eang ar addysg ar gyfer heddwch a hawliau dynol (UNESCO)

Cymeradwyodd Cynhadledd Gyffredinol UNESCO gynnig yn swyddogol i adolygu Argymhelliad 1974 ynghylch Addysg ar gyfer Dealltwriaeth Ryngwladol, Cydweithrediad a Heddwch ac Addysg yn ymwneud â Hawliau Dynol a Rhyddidau Sylfaenol. Bydd yr Argymhelliad diwygiedig yn adlewyrchu dealltwriaeth esblygol o addysg, ynghyd â bygythiadau newydd i heddwch, tuag at ddarparu safonau rhyngwladol ar gyfer hyrwyddo heddwch trwy addysg. Mae'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch yn cyfrannu at ddatblygu nodyn technegol a fydd yn cefnogi'r broses adolygu. [parhewch i ddarllen…]

Newyddion ac Uchafbwyntiau

De Sudan yn lansio 'Canllawiau Datganiad Ysgol Ddiogel' gyda chefnogaeth gan Achub y Plant i amddiffyn ysgolion rhag defnydd milwrol

Mae'r Datganiad Ysgolion Diogel yn ymrwymiad gwleidyddol rhyng-lywodraethol sy'n rhoi cyfle i wledydd fynegi cefnogaeth i amddiffyn myfyrwyr, athrawon, ysgolion a phrifysgolion rhag ymosodiad yn ystod cyfnodau o wrthdaro arfog; pwysigrwydd parhad addysg yn ystod gwrthdaro arfog; a gweithredu mesurau pendant i atal defnydd milwrol o ysgolion. [parhewch i ddarllen…]