Adroddiadau Gweithgaredd

Addysg heddwch mewn ysgolion ffurfiol: Pam ei bod yn bwysig a sut y gellir ei wneud? (recordio gweminar)

Ochr yn ochr ag ymchwilwyr ac ymarferwyr mewn addysg heddwch, bu’r weminar hon ar Ionawr 27 yn archwilio canfyddiadau’r adroddiad newydd gan International Alert a’r Cyngor Prydeinig, “Addysg heddwch mewn ysgolion ffurfiol: Pam ei bod yn bwysig a sut y gellir ei wneud?” Mae'r adroddiad yn trafod sut olwg sydd ar addysg heddwch mewn ysgolion, ei effaith bosibl, a sut y gallai gael ei gwireddu'n ymarferol. [parhewch i ddarllen…]