Barn

Torri allan o resymeg rhyfel: a oes persbectif heddwch i'r rhyfel Rwsia-Wcreineg?

Mae'r addysgwr heddwch Werner Wintersteiner yn dod â phersbectif ymchwil heddwch i ddeall deinameg rhyfel Rwsia-Wcráin ac yn archwilio'r posibiliadau ar gyfer heddwch. Gall ei chwe sylw fod yn gyfres o ymholiadau i gefnogi deialog feirniadol ar y sefyllfa a’i photensial i’w datrys a/neu drawsnewid.

Torri allan o resymeg rhyfel: a oes persbectif heddwch i'r rhyfel Rwsia-Wcreineg? Darllen Mwy »

Myfyrdod Diwedd Blwyddyn ar Addysg Heddwch yn Indonesia

Yn 2023, wynebodd sector addysg Indonesia nifer o achosion o drais, gyda 23 o achosion o fwlio wedi'u hadrodd mewn ysgolion rhwng Ionawr a Medi, ffigwr y credir ei fod yn tangynrychioli'r sefyllfa wirioneddol. Mae'r erthygl yn galw am fyfyrio ar y materion hyn o safbwynt astudiaethau heddwch a di-drais, gan annog camau pellach yn y flwyddyn i ddod i sicrhau amgylchedd addysgol diogel yn Indonesia.

Myfyrdod Diwedd Blwyddyn ar Addysg Heddwch yn Indonesia Darllen Mwy »

Fforwm Heddwch Paris yn methu â mynd i'r afael ag addysg heddwch (adroddiad / barn)

Ni roddodd Fforwm Heddwch Paris eleni, a gynhaliwyd ar Dachwedd 10-11, sylw i addysg heddwch, gan fethu ag ystyried sut mae cystadleuaeth a chystadleuaeth yn cael eu meithrin mewn systemau addysg a hyfforddiant yn absenoldeb cymwyseddau a hyrwyddir gan Addysg Heddwch.

Fforwm Heddwch Paris yn methu â mynd i'r afael ag addysg heddwch (adroddiad / barn) Darllen Mwy »

Datrys Cywilydd America: Cofleidio Addysg Heddwch Yn ystod Rhyfeloedd Ysgolion

Mae deddfwriaeth ddiweddar wedi arwain at wrthdaro mewn sefydliadau addysgol, gan atal trafodaethau ar amrywiaeth a hyrwyddo trais diwylliannol a strwythurol. Gall mynd i'r afael â'r materion hyn trwy addysg heddwch drawsnewid ysgolion yn ofodau o oleuedigaeth, dealltwriaeth, a heddwch, gan bwysleisio parch a chydweithio ar draws diwylliannau.

Datrys Cywilydd America: Cofleidio Addysg Heddwch Yn ystod Rhyfeloedd Ysgolion Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig